Skipsled

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
(Omdirigert fra Sjøvei)
Gå til: navigasjon, søk

Skipsled, skipslei eller sjøvei er en vannveier beregnet for skipstrafikk, oftest brukt av handelsskip. Vanligvis mener man de vannveiene som er oppmerket på sjøkart. Skipsleder er i dag vanligvis merket med sjømerker.

Ulike typer skipsleder klassifiseres etter sin bruk, f.eks. som innseilingsled til en havn. De moderne skipsledene ble etablert da trafikken til sjøs ble overtatt av dampskip på slutten av 1800-tallet.

Tidlige sjøveier var vanligvis kystnære ettersom navigatørene måtte benytte seg av kystlandemerker. Etter hvert som kunnskapene om navigasjon og kart økte, ble de sjøfarende mindre avhengige av kystlandemerker, og sjøveiene strakte seg over større hav og oseaner.

Et eksempel på en kystnær sjøvei er skipsleia langs norskekysten; en sjøvei som har gitt landet Norge navn. En annen gammel og viktig sjøvei i Nord-Europa var og er skipsleia gjennom Skagerrak, Kattegat og Øresund/Beltene. Denne leia forbinder landene i Vest-Europa med landene omkring Østersjøen. Denne leia er dels basert på seiling i kystnære farvann, dels på seiling i åpent hav.

Trekantfarten i Atlanterhavet er eksempel på en sjøvei over åpent hav i Nordatlanteren og Søratlanteren.