Service Civil International

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk

Service Civil International (SCI) er en internasjonal ikke-statlig fredsorganisasjon (NGO) som organiserer hjelpe- og fredstjenester på frivillig grunnlag. Særlig gjennomfører SCI internasjonale dugnadsleirer og frivillige langtidstjenester.

Grunntanken er: Når mennesker lever og arbeider sammen på et prosjekt, så skapes det forståelse mellom dem og barrierer brytes ned. Dessuten kan internasjonale dugnadsleirer være en øvelse i demokrati og samarbeid. Samtidig gjør de frivillige leirdeltakerne en innsats for et ideelt prosjekt som ikke kunne gjennomføres uten frivillig arbeid.

Service Civil International ble grunnlagt i 1920 av den sveitsiske ingeniøren Pierre Ceresole. Han organiserte den første dugnadsleiren i en landsby på slagmarkene fra første verdenskrig ved Verdun i Frankrike.

SCI har status som rådgivende organisasjon ved Europarådet og er medlem i paraplyorganisasjonene Coordinating Committee for International Voluntary Service (CCIVS), Youth Forum Jeunesse (YFJ), Association of Voluntary Service Organisations (AVSO) og UNITED for intercultural action. 1987 fikk SCI tildelt utmerkelsen Messenger of Peace av FN. SCI har avdelinger i 35 land med til sammen over 10 000 medlemmer. Det internasjonale kontoret befinner seg i Antwerpen i Belgia.

SCIs arbeid baserer seg blant annet på følgende verdier:

  • frivillighet – frivillig arbeid uten lønn og til nytte for allmennheten. Men SCIs arbeid skal aldri konkurrere med betalt arbeid eller bidra til streikebryteri.
  • ikkevold som prinsipp og metode,
  • solidaritet – internasjonal solidaritet for en mer rettferdig verden og mellom alle mennesker,
  • respekt for miljøet – og økosystemet vi er del av og som vi er avhengige av,
  • Inkludering – å være åpen og inkluderende overfor alle som deler SCIs målsettinger, uansett kjønn, rase, hudfarge, nasjonalitet, religion, sosial status eller politisk oppfatning eller andre mulige grunn for diskriminering.
  • samarbeid – med både lokalsamfunn og andre lokale, nasjonale og internasjonale aktører for å styrke de positive potensialene i sivilsamfunnet,

SCI har (februar 2008) avdelinger eller grupper i følgende land:

Australia, Bangladesh, Belgia, Bulgaria, Finland, Frankrike, Hellas, Hviterussland, India, Irland, Italia, Japan, Kroatia, Malaysia, Mauritius, Mexiko, Moldova, Nederland, Nepal, Norge, Pakistan, Polen, Romania, Serbia, Slovenia, Spania, Sri Lanka, Storbritannia, Sveits, Sverige, Sør-Korea, Tyskland, Ukraina, Ungarn, USA, Østerrike.

Dessuten arbeider SCI sammen med organisasjoner som gjennomfører frivillige dugnadsleirer i mange andre land på alle kontinenter.

Eksterne lenker:

SCI i Norge:

Internasjonal Dugnad