Selveierdemokrati

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk

Selveierdemokrati er et begrep oftest forbundet med den politiske høyresiden.

I næringslivet er tanken at arbeidstagere skal få større innflytelse gjennom kjøp av aksjer,[1] men selveierdemokratiet søker også å gjøre flest mulig til selveiere av land, bolig og annet jordisk gods.[2] Denne vide definisjonen skiller selveierdemokratiet fra snevrere begreper som bedriftsdemokrati. Selveierdemokratiet vil i prinsippet bidra til økonomisk maktspredning og styrking av eiendomsretten,[3] ettersom arbeidstagerne får eiermessig medbestemmelse, større økonomisk uavhengighet og økt interesse for aksjer som spareform.[4] Tilhengere har også pekt på at en slik aksjespredning vil bidra til å sikre lokalt eierskap i næringslivet.[4] Venstresidens kritikk av selveierdemokratiet har i hovedsak basert seg på at aksjespredningen ikke vil bli reell, og at prinsippet derfor gavner de kapitalsterke alene.

I Norge ble selveierdemokratiet som begrep introdusert i etterkrigstiden av partiet Høyre. Jan P. Syse, Sjur Lindebrække og Kåre Willoch stod sentralt i utformingen av selve prinsippet og relaterte forslag i Stortinget.[5][6] Selveierdemokratiet ble høyresidens alternativ til venstresidens arbeiderstyrte eller statseide bedrifter. I boligpolitikken ble det også lagt vekt på at flest mulig skulle ha muligheten til å eie sin egen bolig, noe som har vært tverrpolitisk forankret.[7][8][9][10][11] De konservatives selveierdemokrati lot seg simpelthen forene med sosialdemokratenes ønske om å frigjøre byarbeiderklassen fra gårdeierne.[12][13]

I Sverige benyttes gjerne begrepet «folkekapitalisme», og i engelskspråklige land finnes property-owning democracy. I Tyskland inngikk selveierdemokratiet som en viktig komponent i tanken om den sosiale markedsøkonomien, som spredte seg til resten av Vest-Europa.

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Kjølås, Harald. Jan P. Syse. Allkunne. Besøkt 3. juli 2012.
 2. ^ Fugelli, Per (2008): «Frihet er helsens grunnstoff» – Minerva, nr. 2, s. 24–29.
 3. ^ Langslet, Lars Roar. Konservatisme. Store norske leksikon. Besøkt 3. juli 2012.
 4. ^ a b Innst. S. nr. 134 (1993-1994). Innstilling frå finanskomiteen om forslag frå stortingsrepresentantane Per-Kristian Foss, Jan P Syse og Erna Solberg om eit utvida system for medarbeidaraksjar i norske selskap. Stortinget (10. mai 1994). Besøkt 3. juli 2012.
 5. ^ Austenå, Ann-Magrit (18. september 1997). Politikkens gentleman. Dagbladet. Besøkt 3. juli 2012.
 6. ^ Stanghelle, Harald. Kåre Willoch. Norsk biografisk leksikon. Besøkt 3. juli 2012.
 7. ^ Doksheim, Marius (2010). Innvandring og eiendom. Eierskap, boligstruktur og integrering. Civita. Notat nr. 5/2010. Besøkt 3. juli 2012.
 8. ^ Lundesgaard, Erik (11. januar 2012). Det norske boligmarkedet – et historisk tilbakeblikk. Iglo – forum for boligpolitikk. Besøkt 3. juli 2012.
 9. ^ Solberg, Erna (3. mai 2011). Nei til boligskatt. E24.no. Besøkt 3. juli 2012.
 10. ^ Valebrokk, Per (28. oktober 2011). Et nytt skatteforslag til å legge i skuffen. E24.no. Besøkt 3. juli 2012.
 11. ^ Rezaee, Reza; Nyhagen, Ole Jørgen (18. april 2008). Ikke overlat utleie til markedet. Aftenposten. Besøkt 3. juli 2012.
 12. ^ Sørvoll, Jardar (2011). Norsk boligpolitikk i forandring 1970–2010. Dokumentasjon og debatt. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), Oslo. ISBN 82-7894-387-7.
 13. ^ Vassenden, Anders; Lie, Terje; Skoland, Kathrine (2012). «Man må ha en plass å bo». En sosiologisk studie av vanskeligstilte i et boligeierland. International Research Institute of Stavanger (IRIS). ISBN 82-490-0761-1.