Sanne Jesus Kirke

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk
Sanne Jesus Kirke
Hovedgren Pinsebevegelsen
Grunnlagt 1917
Leder Yung-Ji Lin
Antall medlemmer 1,5 - 2,5 millioner
Hvor Kina, med spredning til 45 land.

Den "Sanne Jesus Kirke" er en ikke-sektisk (uavhengig) kirke som oppstod i Beijing, Kina i 1917. Den nåværende valgte formann av SJK Internasjonale forsamling er presten Yung-Ji Lin. I dag er det anslagsvis mellom 1,5 og 2,5 millioner medlemmer i førtifem land. Kirken er en kinesisk sidegren av pinsevenn-grenen i kristendommen som oppstod i det tidlige tyvende århundret. Kirken slutter seg også til enheten av pinsevennenes teologi (Jesus-Navn læresetningen) og er ikke-treenig. Kirken mente at alle tolkninger av evangeliet må ha bibelske referanser til å støtte under seg for å unngå feiltolkninger eller uekte lære. De var også en av de tre innfødte kinesiske huskirker som fantes før kommunistene tok over Kina i 1949.


Den ti sakramenter[rediger | rediger kilde]

Den hellige Ånd[rediger | rediger kilde]

"Mottakelsen av den Hellige Ånd, bevist gjennom å tale i tunger, er garantien for vår arv fra Himmelriket" (Rom 8,16, Ef 1,13-14).

Dåp[rediger | rediger kilde]

"Vanndåp er sakramentet for forlatelsen av synder for gjenfødelse. Dåpen foregår i naturlig rennende vann, slik som elva, sjøen eller innsjøen."

"Døperen, som allerede har mottatt vanndåp og den hellig ånd, leder dåpen i navnet til Herren Jesus Kristus. Og personen som mottar dåpen skal bli fullstendig nedsenket i vann med hodet bøyd og ansiktet vendt nedover".

Vasking av føttene[rediger | rediger kilde]

"Vasking av føttene er et sakrament som gjør det mulig å oppleve en del av Herren Jesus. Det tjener også som en konstant påminnelse om at man skal utøve kjærlighet, hellighet, ydmykhet, tilgivelse og nytte.

Enhver som har mottatt vanndåp bør få sine føtter vasket i Jesus Kristus navn. Gjensidig fotvask kan bli utført i passende anledninger."

Den hellige Nattverd[rediger | rediger kilde]

"Den hellige nattverd er sakramentet til minne om Herren Jesus Kristus død.

Den gjør det mulig for oss å ta del i Herrens kjøtt og blod og sette oss i forbindelse med Ham, slik at vi kan få evig liv og gjenoppstå på den ytterste dag. Dette sakramente skal feires så ofte som mulig. Det skal kun brukes usyret brød og druesaft".

Sabbaten[rediger | rediger kilde]

"Sabbatsdagen, den syvende dag i uken (Lørdag), er en hellig dag, velsignet og innviet av Gud. Den er lagt under Herrens nåde til minne om Guds skapelse og frelse og med håp om evig hvile i det neste livet."

Jesus Kristus[rediger | rediger kilde]

"Jesus Kristus, Ordet som ble til kjøtt, døde på korset for å frelse syndere, oppstod tredje dag og steg opp til himmelen. Han er den eneste frelseren av menneskeheten, Skaperen av himmelen og jorden, og den ene Sanne Gud."

Hellige Bibel[rediger | rediger kilde]

"Den Hellige Bibel, som består av det gamle og det nye testamentet, er inspirert av Gud, den eneste bibelske sannhet og standarden for Kristent levesett."

Frelse[rediger | rediger kilde]

"Frelse er gitt av Guds nåde gjennom troen. Troende må stole på Den Hellige Ånd for å søke hellighet, for å ære Gud, og for å elske menneskeligheten."

Kirke[rediger | rediger kilde]

"Den Sanne Jesus Kirke, grunnlagt av Herren Jesus Kristus, gjennom den Hellige Ånd i tiden under det 'sene regnet', er den gjeninnførte sanne kirke fra apostolisk tid."

Herrens gjenkomst[rediger | rediger kilde]

"Herrens gjenkomst vil skje på den siste dag, når Han stiger ned fra himmelen for å dømme verden: De rettvise vil motta evig liv, mens de onde vil bli evig fordømt."

Historisk bakgrunn og opprinnelse[rediger | rediger kilde]

Som følge av Pinsebevegelsen i USA på 1900-tallet ble en Apostolisk Tros Misjonskirke grunnlagt i Shanghai i 1907 og mange kinesiske kristne mottok den Hellige Ånd i tida som fulgte.

Ikke lenge etter "bokseropprøret" og forfølgelsene i 1900 forfektet mange kristne kinesere en "tre-selv bevegelse", som fremmet 'selv-styre, selv-støtte og selv-predikere', for å begrense fremmede interesser eller påvirkning på de kinesiske kirkene. Flere kirker ble egenutviklet.

De tre tidlige grunnleggerne av den Sanne Jesus Kirke støttet også denne ideen og gjennom inspirasjonen og åpenbaringene av Den Hellige Ånd bestemte de seg for å bryte ut fra sine vanlige pinsevennkirker.

I 1958, ble Den Sanne Jesus Kirke og alle andre kristne kirker i Kina, presset til å slutte seg til den "Tre-Selv Patriotiske Kirke" (disse opererte under statlig overvåkning). Ellers måtte de lide under de statlig påtvunge forbudene.

I juni 1966 begynte kulturrevolusjonen, og innen august ble alle kirker i Kina stengt. Kristne var blant de som ble forfulgt, fikk lide martyrdøden, angrepet og fengslet av det kommunistiske styret.

Kirken fikk lov til å gjenåpne i 1980 og siden da har den spredt seg til fjerne provinser som Tibet, Indre Mongolia og Xinjiang.