Rumpetroll

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk
10 dager gamle rumpetroll.

Rumpetroll eller amfibielarver er overgangsformen eller stadiet mellom egg og voksen hos amfibier. Uttrykket brukes mest om frosker og padder, men også salamandere har rumpetroll, skjønt disse likner mer på de voksne dyrene. Rumpetrollene er et larvestadie, tilsvarende yngel hos fisk.

Bygning og levevis[rediger | rediger kilde]

Rumpetroll av småsalamander, Triturus vulgaris

Rumpetroll lever i vann og puster med ytre gjeller. Springpadders rumpetroll spiser mikroskopiske alger, mens rumpetroll av salamandere er rovdyr slik som de voksne. De spiser små krepsdyr og insektlarver.

Rumpetroll har like etter klekking fra egget, en hale som er lengre en kroppen. De mangler andre lemmer, som bein. De kan ligne litt på en fisk, og har ytre gjeller som sitter som to fjæraktige dusker på hver side av hodet. Hos de fleste fiskegrupper er gjellene skult bak et gjellelokk, men hos lungefisk og bikirer har ynglene ytre gjeller slik som hos amfibier. Hos haleløse padder vil etterhvert bakben og forben vokse ut og halen skrumper inn og forsvinner helt. Salamanderrumpetroll er lengre enn froskers, og har synlige anlegg til forbein fra de klekkes. Halen tilbakedannes ikke, og det mest synlige tegnet på at rumpetrollstadiet hos salamandere er over at at gjellene forsvinner.

Hos noen salamanderarter gjennmgår dyrene ikke metamorfose, og forblir rumpetroll hele livet. Dette fenomenet kalles pedomorfose, og er kjent blant annet fra den meksikanske axolotlen.

Fra rumpetroll til frosk[rediger | rediger kilde]

Metamorfose hos padde Bufo bufo.

Etter gjennomført larvestadie vil rumpetrollet gjennomgå en metamorfose til det voksne dyret. Selve metamorfosen hos amfibier varierer sterkt. Hos ormepadder og salamandere er metamorfosen i første rekke et spørsmål om å gå over fra å puste med gjeller til å puste med lunger. Blodårene fra hjertet, som hos rumpetroll går i en serie gjellebuer fra buksiden på hver siden av halsen og over til ryggsiden. Noen av disse tilbakedannes, de bakerste går over til å bli lungepulsårer.

Omleggingen av kroppen dreier seg hovedsakelig om endring av proporsjoner, og har ikke samme dramatiske dyptgripende effekter som hos haleløse padder. I tillegg til at de anlegger lemmer, vil rumpetroll hos padde- og froskearter bytte kosthold fra alger til smådyr, og gå over fra en lang, spiralformet tarm for å fordøye planter til en kort kjøttetertarm. Halen blir absorbert og brukt som «byggemateriale» til omleggingen av kroppen.


Commons Commons: Tadpole – bilder, video eller lyd