Ringart

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk

Ringart er en artsgruppe hvis populasjoner danner en ring. Mellom nabopopulasjonene skjer det genflyt, men ringen er avbrutt ett sted, dvs. ringens sluttpopulasjoner er ufruktbare med hverandre. En slik ringart ser ved første øyekast ut til å stride mot sunn fornuft: I matematikken og logikken gjelder «hvis A = B og B = C, så A = C» (transitivitet). Derfor forventer man, hvis det fins genflyt mellom populasjon A og B på den ene siden og mellom B og C på den andre siden, at det også fins genflyt mellom populasjon A og C. Hvis disse er ringartens sluttpopulasjoner, er imidlertid dette ikke tilfellet (i hvert fall ikke direkte fra A til C). «Løsningen» ligger i at genflyt ikke betyr lik («=»), men lik nok («≈»). Derfor er det godt mulig at hver populasjon ligner på nabopopulasjonen, men at de respektive sluttleddene ikke ligner mye (eller nok) på hverandre.

I tillegg varer ringarter ikke veldig lenge i en geologisk eller evolusjonær målestokk. De er resultater av en pågående artsdannelse, og vil derfor være delt opp i to eller flere arter hvis man venter noen hundre til titusen år.

I noen tilfeller vil enkelte av ringartens populasjoner være beskrevet som egne arter. Om dette er korrekt, avhenger blant annet av artsbegrepet som brukes og er derfor omstridt. Men også denne uenigheten gjelder bare over en (evolusjonært sett) kort tidsperiode.

Et godt undersøkt eksempel er gråmåse-/sildemåse-artsgruppen. Det er dessuten spesielt spektakulært fordi «ringen» omslutter hele Nordishavet: Mens gråmåser og sildemåser vanligvis ikke får fruktbart avkom i Norge, skjer det likevel genflyt mellom de to «artene» (eller underartene). Men denne genflyten er ytterst indirekte, i at den skjer via et dusin populasjoner gjennom Asia, via Beringstredet og gjennom Nord-Amerika og Grønland. Nyere forskning har også satt spørsmålstegn ved at det faktisk skjer genflyt mellom alle disse populasjonene. (Men for å være en ringart, er det tilstrekkelig at populasjonene fremdeles er forplantningsdyktige med hverandre, ikke at de faktisk forplanter seg med hverande.)