Politikk i Stjørdal

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk
Kommunevåpenet, som viser en linnorm, ble godkjent i november 1983.

Kommunestyret i Stjørdal har siden 1999 vært styrt av et borgerlig flertall utgått av Senterpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti, Venstre og Fremskrittspartiet.[1] Ordfører siden 1999 er Johan Arnt Elverum fra Senterpartiet, mens varaordfører siden 2007 er Ole Myrbekk fra Høyre. I opposisjon er Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti, mens Miljøpartiet De Grønne stiller seg uavhengig av blokkene. Dagens Stjørdal kommune oppstod den 1. januar 1962, da Stjørdal, Skatval, Lånke og Hegra kommuner ble slått sammen.

Kommunestyrevalg 1963–2011[rediger | rediger kilde]

Rådhuset i Stjørdal

Oversikt[rediger | rediger kilde]

Prosentvis oppslutning[2][3]
Parti 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011
Arbeiderpartiet 39,3 35,8 37,2 37,6 37,1 32,9 43,5
Demokratene 0,1
Fremskrittspartiet 9,0 5,4 4,8 7,2 9,2 14,0 8,1
Høyre 13,0 12,4 16,3 15,8 11,8 10,8 15,8
Kristelig Folkeparti 6,5 6,3 6,5 7,7 5,2 4,2 3,9
Miljøpartiet De Grønne 2,5 1,5
Rødt 0,8 1,4 1,5 1,1 0,7
Senterpartiet 16,5 21,5 20,5 16,2 20,0 25,0 17,7
Sosialistisk Venstreparti 7,7 12,0 7,3 8,8 12,6 4,6 4,2
Venstre 7,3 5,3 7,3 5,3 4,1 4,8 4,5


Stemmefordeling[3][4]
Parti 1963 1967 1971 1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011
Arbeiderpartiet 2 908 2 747 2 965 2 652 3 142 3 197 3 273 3 030 2 962 2 925 3 077 3 294 4 551
Demokratene 9
Det Liberale Folkepartiet 529 514 289
Fremskrittspartiet 423 746 456 381 564 762 1 408 853
Høyre 505 472 394 533 1 198 1 246 1 078 1 053 1 299 1 229 982 1 084 1 655
Kristelig Folkeparti 480 475 502 654 650 588 538 536 519 597 433 422 410
Miljøpartiet De Grønne 254 162
Rødt 93 66 119 115 107 77
Senterpartiet 1 549 1 436 1 671 1 601 1 406 1 384 1 376 1 818 1 628 1 265 1 657 2 508 1 849
Sosialistisk Venstreparti 375 315 441 638 1 014 582 412 1 049 457 439
Venstre 960 1 101 1 096 415 604 637 606 445 583 412 339 484 475


Noter

1991[rediger | rediger kilde]

Arbeiderpartiet og Høyre dannet flertallet.

Parti Prosent Stemmer Seter i by-/kommunestyret Medlemmer av
formannskapet
% ± totalt ± totalt ±
Arbeiderpartiet 35,8 3 030 20 −1 Alf Daniel Moen, Øyvind Ingstad, Synnøve Fredriksen, Olav E. Mæhre, Britt Hembre
Fremskrittspartiet 5,4 456 3 −2
Høyre 12,4 1 053 7 0 Einar Wollebæk Andersen, Guri Øfsti Kvalheim
Kristelig Folkeparti 6,3 536 3 0 Bjørn Hesselberg
Senterpartiet 21,5 1 818 12 +3 Johan Arnt Elverum, Svanhild Salberg, Lars Kåre Valla
Sosialistisk Venstreparti 12,0 1 014 6 +2 Per Morten Teigen
Venstre 5,3 445 2 −2 Anders Hov
Rød Valgallianse 1,4 119 0 0
Valgdeltakelse/Total 63,9 % 8 471 53 13
Ordfører: Alf Daniel Moen (Ap) Varaordfører: Einar Wollebæk Andersen (H)
Merknader: Statistisk sentralbyrå (PDF) er brukt som kilde

1995[rediger | rediger kilde]

Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti dannet flertallet.

Parti Prosent Stemmer Seter i by-/kommunestyret Medlemmer av
formannskapet
% ± totalt ± totalt ±
Arbeiderpartiet 37,2 +1,4 2 962 −68 20 0 Alf Daniel Moen, Øyvind Ingstad, Inger Hjelsvold, Olav E. Mæhre, Jorun Tyholt
Fremskrittspartiet 4,8 −0,6 381 −75 2 −1
Høyre 16,3 +3,9 1 299 +246 8 +1 Kristine Furan, Einar Wollebæk Andersen
Kristelig Folkeparti 6,5 +0,2 519 −17 3 0 Knut Hammer
Senterpartiet 20,5 −1,0 1 628 −190 11 −1 Jon Eidsvik, Inger Vikan Svee, Bjørn Viem
Sosialistisk Venstreparti 7,3 −4,7 582 −432 3 −3 Per Morten Teigen
Venstre 7,3 +2,0 583 −138 4 +2 Anders Hov
Andre 0,0 −1,4 0 −119 0 0
Valgdeltakelse/Total 60,3 % 7 954 51 13
Ordfører: Alf Daniel Moen (Ap) Varaordfører: Per Morten Teigen (SV)
Merknader: Statistisk sentralbyrå er brukt som kilde

2003[rediger | rediger kilde]

Fordeling perioden 2003–2007

Senterpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti dannet flertallet.

Parti Prosent Stemmer Seter i by-/kommunestyret Medlemmer av
formannskapet
% ± totalt ± totalt ±
Arbeiderpartiet 37,1 −0,5 3 077 +152 19 −1 5
Fremskrittspartiet 9,2 +2,0 762 +198 5 +1 1
Høyre 11,8 −4,0 982 −247 6 −2 2
Kristelig Folkeparti 5,2 −2,5 433 −164 3 −1 1
Senterpartiet 20,0 +3,8 1 657 +392 10 +1 2
Sosialistisk Venstreparti 12,6 +3,8 1 049 +367 6 +2 1
Venstre 4,8 −1,2 339 −73 2 0 1
Andre 3,7 +3,7 −115 0 0 0
Valgdeltakelse/Total 58,2 % 8 299 51 13
Ordfører: Johan Arnt Elverum (Sp) Varaordfører: Einar Fløttum (H)
Merknader: Statistisk sentralbyrå og Stjørdal kommune sine sider er brukt som kilder

2007[rediger | rediger kilde]

Fordeling perioden 2007–2011

Senterpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti dannet flertallet. Miljøpartiet De Grønne og Demokratene stilte lister for første gang, mens Rødt, som stilte under det gamle navnet Rød Valgallianse, var tilbake med liste etter noen års opphold. Antallet plasser i kommunestyret ble redusert fra 51 til 41.

Parti Prosent Stemmer Seter i by-/kommunestyret Medlemmer av
formannskapet
% ± totalt ± totalt ±
Arbeiderpartiet 32,9 −4,2 3 294 +217 14 −5 Ingvild Kjerkol, Joar Håve, Rose Vinge, Jan Inge Kaspersen
Demokratene 0,1 +0,1 9 +9 0 0
Fremskrittspartiet 14,0 +4,9 1 408 +646 6 +1 Svein Jørgensen, Jorun Lundemo
Høyre 10,8 −1,0 1 084 +102 4 −2 Ole Myrbekk
Kristelig Folkeparti 4,2 −1,0 422 −11 2 −1 Bjørn Hesselberg
Miljøpartiet De Grønne 2,5 +2,5 254 +254 1 +1
Rød Valgallianse 1,1 +1,1 107 +107 0 0
Senterpartiet 25,0 +5,0 2 508 +851 10 0 Johan Arnt Elverum, Inger Vikan Svee
Sosialistisk Venstreparti 4,6 −8,1 457 −592 2 −4
Venstre 4,8 +0,7 484 +145 2 0 Håkon Alstadheim
Valgdeltakelse/Total 66,2 % 10 027 41 11
Ordfører: Johan Arnt Elverum (Sp) Varaordfører: Ole Myrbekk (H)
Merknader: Kilder: Kommunal- og regionaldepartementet, Aftenposten, Stjørdal kommune

2011[rediger | rediger kilde]

Senterpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti danner flertallet.

Parti Prosent Stemmer Seter i by-/kommunestyret Medlemmer av
formannskapet
% ± totalt ± totalt ±
Arbeiderpartiet 43,5 +10,6 4 551 +1 257 18 +4 Joar Håve, Sissel Bakken, Rose Vinge, Jan Inge Kaspersen
Fremskrittspartiet 8,1 −5,9 853 −555 3 −3 Svein Jørgensen
Høyre 15,8 +5,0 1 655 +571 7 +3 Ole Hermod Sandvik, Lillian Solstad
Kristelig Folkeparti 3,9 −0,3 410 −12 2 0 Annette Jensen
Miljøpartiet De Grønne 1,5 −1,0 162 −92 0 −1
Rødt 0,7 −0,3 77 −30 0 0
Senterpartiet 17,7 −7,4 1 849 −659 7 −3 Johan Arnt Elverum
Sosialistisk Venstreparti 4,2 −0,4 439 −18 2 0
Venstre 4,5 −0,3 475 −9 2 0 Ragna Straume
Valgdeltakelse/Total 64,1 % 10 471 41 11
Ordfører: Johan Arnt Elverum (Sp) Varaordfører: Ole Hermod Sandvik (H)
Merknader: Kilder: Kommunal- og regionaldepartementet, Stjørdalens Blad

Saker[rediger | rediger kilde]

Eiendomsskatt[rediger | rediger kilde]

Eiendomsskatt var en av hovedsakene i kommunevalget 2007, med det borgerlige flertallet (bestående av Senterpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre) og Fremskrittspartiet som sterkeste motstandere av dette. Opposisjonen, bestående av Arbeiderpartiet, SV og Rødt, mente eiendomsskatt var en nødvendighet for en presset kommuneøkonomi. Da valgresultatet var klart, viste det en stor prosentvis tilbakegang for Arbeiderpartiet og SV, mens Rødt ikke oppnådde representasjon. Stor fremgang for Senterpartiet og Fremskrittspartiet. Det borgerlige flertallet kunne presentere, uten eiendomsskatt, et kommunalt overskudd på 92,1 millioner kroner for 2009.[5]

Kommunevåpenet[rediger | rediger kilde]

Da Stjørdal skulle velge kommunevåpen i 1983, var det temmelig stor enighet om at kommunen burde velget motiv fra det gamle Stiordølafylkis segl. Dette 650 år gamle seglet viste Sankt Margareta av Antiokia, «det godes» representant, som hadde tatt livet av en linnorm, symbolet på djevelen selv. Heraldikeren som var kommunens konsulent i saken, Hallvard Trætteberg, var også Riksarkivets førstearkivar (og skulle dermed senere også godkjenne valget av våpen), mente imidlertid at det ble for mange elementer i våpenet,[6] og at det ikke skulle være menneskeskikkelser i et kommunevåpen.[7] Arne Stuberg, kommunestyremedlem for Senterpartiet, mente at å plukke ut bare linnormen fra det eldgamle symbolet ville være nyttesløst, og fremmet et forslag med et ølkrus på rød bunn, som dermed skulle symbolisere stjørdalsølet.[7] Da kommunevåpenet skulle vedtas ble det langt fra enstemning blant politikerne, og i en meningsmåling i etterkant var 8 av 10 stjørdaling imot å ha linnormen som kommunevåpen.[7]

Lukkede møter[rediger | rediger kilde]

Stjørdalens Blad, med journalist Jan Erik Sundøy i spissen, klaget i 2008 Stjørdal kommune inn for Sivilombudsmannen, da avisen mente at lukkede møter avgjorde alle viktige politiske saker i kommunen.[8][9][10] Ordføreren avviste anklagene med at kommunen følger vanlig praksis.[8] 16. mars 2009 fikk ordføreren påpakning fra fylkesmannen i Nord-Trøndelag, og den lukkede møtekulturen ble frarådet.[11]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Jan Erik Sundøy (25. oktober 2007). Nytt regime på plass. Stjørdalens Blad.
 2. ^ Valg 2007 – Stjørdal. NRK Trøndelag (2007).
 3. ^ a b Tabeller for kommunevalg. Statistisk sentralbyrå.
 4. ^ Kommunestyrevalg. Godkjente stemmer etter region, partier og offisielle valglister og tid. Statistisk sentralbyrå.
 5. ^ Jan Erik Sundøy (18. februar 2010). Stjørdal med rekordoverskudd. Stjørdalens Blad.
 6. ^ Kommunevåpen. Stjørdal kommune.
 7. ^ a b c Bjarne Vestmo (1999). Stjørdal valgte djevelen fremfor ølkruset.
 8. ^ a b Espen Sandmo og Juliet Landrø (22. desember 2008). - Skinndemokrati i Stjørdal. NRK Trøndelag.
 9. ^ Jan Erik Sundøy (12. desember 2008). Klage til Sivilombudsmannen på møtekulturen med lukkede felles gruppemøter i kommunestyre og formannskap i Stjørdal.
 10. ^ Klager kommunestyre inn for Sivilombudsmannen. offentlighet.no (16. desember 2008).
 11. ^ Styrer bak stengte dører. Stjørdalens Blad (26. mars 2009).

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]