Politikk i Bergen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk
Bergen gamle rådhus
Næringsminister Monica Mæland var byrådsleder i Bergen 2003-2013

Bergen kommune innførte i juni 2000 parlamentarisme som styringsform. Det innebærer at bystyret fungerer som byens storting, og at byrådet fungerer som byens regjering. Tilsvarende fungerer ordføreren som byens stortingspresident, og byrådslederen som byens statsminister.

Bystyret er kommunens øverste politiske myndighet og ledes av ordføreren. Bystyret har et overordnet tilsynsansvar som omfatter alle sider ved kommunens virksomhet. Bystyret har 67 medlemmer. Syv av medlemmene er kommunalråder (heltidspolitikere) som er ledere eller nestledere for bystyrets komiteer.

Bystyrets medlemmer er fordelt på finanskomiteen, byutviklingskomiteen, oppvekstkomiteen, kultur- og næringskomiteen og helse- og sosialkomiteen. I tillegg har bystyret et kontrollutvalg, en klagenemd, et valgstyre, et forretningsutvalg og en komite for fullmakter og politisk styringssystem. Bystyret avholder normalt møte en gang i måneden i tillegg til komitemøter mellom disse.

Byrådet har den utøvende politiske makten i kommunen, og ledes av byrådslederen. Byrådet leder kommunens administrasjon, legger frem forslag for bystyret og er ansvarlig for gjennomføring av kommunale vedtak. Byrådet i Bergen har inntil syv byråder. Hver byråd er politisk leder for en byrådsavdeling som ledes administrativt av en kommunaldirektør. Det er flertallet i bystyret som bestemmer hvem som skal ha byrådsmakt.

Se også: Liste over Bergens ordførere og Liste over Bergens byråder

Historiske valgresultater[rediger | rediger kilde]

Kommunevalgresultater 1971–2011[1][2]

Parti 1971 1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011
Norges Kommunistiske Parti 3,7 % 0,7 % 0,4 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,1 % 0,1 % 0,1 %
Rød Valgallianse 0,9 % 1,7 % 1,6 % 1,7 % 3,2 % 4,5 % 6,4 % 5,8 %
Rødt 4,5 % 3,2 %
Sosialistisk Folkeparti 5,2 %
Sosialistisk Venstreparti 6,1 % 4,4 % 6,2 % 6,5 % 11,8 % 5,8 % 8,3 % 11,5 % 7,1 % 4,4 %
Arbeiderpartiet 37,1 % 33,1 % 28,8 % 34,3 % 32,5 % 32,8 % 26,4 % 27,8 % 23,0 % 23,9 % 28,7 %
Miljøpartiet De Grønne 0,3 % 0,4 % 0,8 % 2,0 %
Byluftlisten 1,1 %
Senterpartiet 3,9 % 2,6 % 1,5 % 1,3 % 1,1 % 4,4 % 3,9 % 1,7 % 1,6 % 2,8 % 1,4 %
Venstre 18,0 % 3,3 % 6,4 % 4,3 % 4,5 % 3,6 % 7,5 % 4,0 % 2,7 % 5,8 % 7,0 %
Det Liberale Folkepartiet 6,5 % 2,2 % 1,3 %
Pensjonistpartiet 4,3 % 1,4 % 2,0 % 4,1 % 1,2 % 0,6 %
Kristelig Folkeparti 8,8, % 12,5 % 10,5 % 9,9 % 8,5 % 8,3 % 10,7 % 10,8 % 6,1 % 6,3 % 5,6 %
Høyre 23,4 % 31,8 % 39,0 % 30,4 % 24,6 % 18,0 % 20,6 % 20,4 % 27,4 % 26,3 % 35,2 %
Fremskrittspartiet 4,9 % 10,4 % 19,2 % 11,8 % 16,2 % 17,9 % 17,3 % 20,2 % 10,3 %
Anders Langes Parti 2,3 %
Fedrelandspartiet 0,8 % 0,8 %
Andre partier 0,9 % 1,5 % 0,5 % 1,6 % 0,5 % 0,4 % 1,1 % 0,5 %

Bergen bystyre 2011-2015[rediger | rediger kilde]

Ordfører Trude Drevland

I perioden har bystyret et borgerlig flertall og et flertallsbyråd bestående av Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti. Ragnhild Stolt-Nielsen (H) er byrådsleder, Trude Drevland (H) er ordfører, og Tor A. Woldseth (FrP) er varaordfører.

Kommunevalget 2011[rediger | rediger kilde]

Kommunestyrevalget i 2011 ble en stor fremgang for Høyre, som økte med seks mandater i bystyret, og for Arbeiderpartiet som økte med tre mandater. Også Venstre økte med ett mandat. Byluftlisten og Miljøpartiet De Grønne ble begge for første gang representert i bystyret, med ett mandat hver. Taperne ble Fremskrittspartiet som mistet syv mandater, Sosialistisk Venstreparti som mistet to mandater, og Senterpartiet og Rødt som mistet ett mandat hver. Pensjonistpartiet mistet sitt ene mandat og falt dermed ut av bystyret.

Flertallskoalisjonen fra foregående valgperiode fikk fornyet tillit og beholdt byrådsmakten. KrF brøt ut i juni 2014.

Kommunestyrevalgresultat 2011:[3][4]

Parti Prosent Stemmer Seter i bystyret Medlemmer av
byrådet
% ± totalt ± totalt ±
Høyre 35,2 +8,9 45 783 +14 854 24 +6 Ragnhild Stolt-Nielsen
Harald Victor Hove
Hilde Onarheim
Henning Warloe
Arbeiderpartiet 28,7 +4,8 37 408 +9 282 19 +3
Fremskrittspartiet 10,3 -9,9 13 477 -10 342 7 -7 Liv Røssland
Helge Stormoen
Eiler Macody Lund
Venstre 7,0 +1,2 9 110 +2 344 5 +1
Kristelig Folkeparti 5,6 -0,7 7 262 -122 4
Sosialistisk Venstreparti 4,4 -2,7 5 691 -2 639 3 -2
Rødt 3,2 -1,3 4 139 -1 098 2 -1
Miljøpartiet De Grønne 2,0 +1,2 2 550 +1 666 1 +1
Senterpartiet 1,4 -1,4 1 777 -1 507 1 -1
Byluftlisten 1,1 +1,1 1 425 +1 425 1 +1
Pensjonistpartiet 0,6 -0,7 737 -700 0 -1
Demokratene i Norge 0,2 -0,2 294 -197 0 -
Kristent Samlingsparti 0,2 +0,1 276 +141 0 -
Kystpartiet 0,1 - 171 +29 0 -
Norges Kommunistiske Parti 0,1 - 129 +3 0 -
Valgdeltakelse/Total 64,8% 130 229 67 7
Ordfører: Trude Drevland (H) Varaordfører: Tor A. Woldseth (FrP)

Medlemmer av bystyret[rediger | rediger kilde]

Høyre (24 representanter)

Møtende vararepresentanter for Høyre:

 • Anne Lorgen Riise (for Mæland)
 • Therese Hjortland (for Hove)
 • Sondre Leiren Rasch (for Onarheim)
 • Wenche Borge Hystad (for Stolt-Nielsen)
 • Asle Steiestøl Wingsternes (for Skutle)
 • Chris Jørgen Knudsen Rødland (for Stray)
 

Arbeiderpartiet (19 representanter)

 • Harald Schjelderup
 • Marte Mjøs Persen
 • Siw Anita Lien
 • Geir Steinar Dale
 • Pål Hafstad Thorsen
 • Rune Bakervik
 • Linn Katrin Pilskog
 • Ruth Sølvi Brudvik
 • Lillian Vangberg
 • Roger Valhammer
 • Stig Hammersland
 • Thor Brekkeflat
 • Kristin Akselberg
 • Heidi Lindebotten
 • Kjetil Vevle (permisjon)
 • Siavash Mirghafari
 • Kine Bratli Dale
 • Emelin dos Santos Dias
 • Nils Gunnar Knudsen

Møtende vararepresentanter for Ap:

 • Per Stiegler (for Vevle)
 

Fremskrittspartiet (7 representanter)

Møtende vararepresentanter for Frp:

 • Morten Myksvoll (for Røssland)
 • Helene Kongshavn (for Stormoen)
 • Silje Hjemdal (for Halvorsen)
 • Hallstein Aadland (for Kreybu)

Venstre (5 representanter)

 • Julie Andersland
 • Erlend Horn
 • Åsta Årøen
 • Idun Kristine Bortne
 • Anders Skoglund
 

Kristelig Folkeparti (4 representanter)

Møtende vararepresentanter for KrF:

 • Rebekka Ljosland (for Iversen)
 

Sosialistisk Venstreparti (3 representanter)

Møtende vararepresentanter for SV:

 • Samba Njie (for Willgohs)

Rødt (2 representanter)

 

Miljøpartiet De Grønne (1 representant)

 

Senterpartiet (1 representant)

 • Ove Sverre Bjørdal

Byluftlisten (1 representant)

 • Endre Tvinnereim

Byrådet[rediger | rediger kilde]

Byrådet i perioden 2011-2015 er et flertallsbyråd av partiene Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti, med følgende syv byråder:

KrF valgte 17. juni 2014 å tre ut av byrådet på grunn av uenighet om bybanens trasé fra sentrum til Åsane. Dette var også bakgrunnen for Ryggs avgang som byråd i mai 2014.

Forretningsutvalget[rediger | rediger kilde]

Komiteer[rediger | rediger kilde]

 

Finanskomiteen

 • Dag Skansen (H) Leder
 • Victor D Normann (H)
 • Robert Monsen (H)
 • Anette Strand (H)
 • Sondre Leiren Rasch (H)
 • Wenche Borge Hystad (H)
 • Harald Schjelderup (A) Nestleder
 • Kine Bratli Dale (A)
 • (Ikke valgt) (F)
 • Helene Kongshavn (F)
 • Anders Skoglund (V)
 • Trygve Birkeland (K)
 • Samba Njie (SV)
 • Torstein Dahle (R)
 • Sondre Båtstrand (M)
 • Ove Sverre Bjørdal (S)
 • Endre Tvinnereim (B)
 

Byutviklingskomiteen

 • Asle Steiestøl Wingsternes (H) Leder
 • Norvald Bjarne Visnes (H)
 • Trude Drevland (H)
 • Lise Wergeland Strømmen (H)
 • Peter Christian Frølich (H)
 • Geir Steinar Dale (A)
 • Lillian Vangberg (A)
 • Roger Valhammer (A)
 • Per Stiegler (A)
 • Heidi Lindebotten (A)
 • Eiler Macody Lund (F)
 • Silje Hjemdal (F)
 • Julie Andersland (V) Nestleder
 • Harald Berge Breistein (K)
 • Tina Åsgård (SV)
 • Lars Arne Nilssen (Fagperson)
 

Fullmakts- og styringskomiteen

 • Ordfører Trude Drevland (H) Leder
 • Gruppeleder Dag Skansen (H)
 • Gruppeleder Harald Schjelderup (A) Nestleder
 • Gruppeleder Tor A. Woldseth (F)
 • Gruppeleder Julie Andersland (V)
 • Gruppeleder Marita Moltu (K)
 • Gruppeleder Oddny Irene Miljeteig (SV)
 • Gruppeleder Torstein Dahle (R)
 • Gruppeleder Sondre Båtstrand (M)
 • Gruppeleder Ove Sverre Bjørdal (S)
 • Gruppeleder Endre Tvinnereim (B)
 

Helse- og sosialkomiteen

 • Geir Kaland (H)
 • Atle Fasteland (H)
 • Kjersti Irgens (H)
 • Jacob Mæhle (H)
 • (Ikke valgt) (H)
 • Marte Mjøs Persen (A) Leder
 • Rune Bakervik (A)
 • Linn Katrin Pilskog (A)
 • Emelin dos Santos Dias (A)
 • Morten Myksvoll (F) Nestleder
 • Erlend Horn (V)
 

Kultur og næringskomiteen

 • Eivind Hermansen (H)
 • Tore Hordnes (H)
 • Petter Nilsen (H)
 • Ruth Sølvi Brudvik (A)
 • Siw-Anita Lien (A)
 • Siavash Mirghafari (A)
 • Nils Gunnar Knudsen (A)
 • Tor A. Woldseth (F) Leder
 • Åsta Årøen (V)
 • Rebekka Ljosland (K)
 • Oddny Irene Miljeteig (SV) Nestleder
 

Oppvekstkomiteen

 • Charlotte Spurkeland (H)
 • Sentoorvasan Singaravel (H)
 • Therese Hjortland (H)
 • Madeleine Elise Tennebekk (H)
 • Pål Hafstad Thorsen (A) Leder
 • Stig Hammersland (A)
 • Kristin Akselberg (A)
 • Hallstein Aadland (F)
 • Idun Kristine Bortne (V)
 • Marita Moltu (K) Nestleder
 • Sofie Marhaug (R)

Andre nemder og utvalg[rediger | rediger kilde]

 

Valgstyret

 • Trude Drevland (H) Leder
 • Asle Steiestøl Wingsternes (H)
 • Dag Skansen (H)
 • Harald Schjelderup (A), Nestleder
 • Marte Mjøs Persen (A)
 • Tor A. Woldseth (F)
 • Morten Myksvoll (F)
 • Julie Andersland (V)
 • Marita Moltu (K)
 • Oddny Irene Miljeteig (SV)
 • Sondre Båtstrand (M)
 • Ove Sverre Bjørdal (S)
 • Endre Tvinnereim (B)
 

Kontrollutvalget

 • Anne Lorgen Riise (H) Nestleder
 • Ingrid Reitan (H)
 • Thor Brekkeflat (A) Leder
 • May Britt Tabak (A)
 • Stig Høgholm (F)
 • Kristin Kvalsnes (F)
 • Geir Kjell Andersland (V)
 • Astrid Øien Halsnes (K)
 • Mathias Hunskår Furevik (R)
 

Klagenemden

 • Lise Wergeland Strømmen (H)
 • Knut H. Opheim (H)
 • Veslemøy Gullachsen (A) Leder
 • Arne Jakob Vik Olsen (A)
 • Hallstein Aadland (F) Nestleder
 • Birger Hjellum (K)
 • Sissel M. Grønlie (SV)

Bergen bystyre 2007–2011[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikkel: Bergen bystyre 2007–2011

Ordfører Gunnar Bakke under Nordnæs Bataillons 150-års jubileum.

Kommunevalget 2007[rediger | rediger kilde]

Forut for kommunevalget i 2007 ble byen styrt av et mindretallsbyråd utgått av Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti, som hadde en samarbeidsavtale med Fremskrittspartiet.

Ved valget fikk disse fire partiene til sammen flest stemmer i 55 av byens 58 valgkretser, mens Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Rødt til sammen fikk flest stemmer i 3 kretser. I to av disse, Rothaugen og Riple, var det svært jevnt mellom blokkene (henholdsvis 0,7 og 0,8 prosentpoengs overvekt i venstresidens favør). Den eneste kretsen hvor venstresiden oppnådde over 50 % samlet, var på Møhlenpris (54,1 %), mens høyresiden hadde over 50 % i 51 kretser (4 kretser med over 70 %, 25 kretser med mellom 60 og 70 %, og 22 kretser med mellom 50 og 60 % av stemmene).[5]

Valget ble en fremgang for Fremskrittspartiet og Venstre som begge økte med to mandater i bystyret, og for Arbeiderpartiet og Senterpartiet som økte med ett mandat hver. Taperne var Sosialistisk Venstreparti, som mistet tre mandater, Pensjonistpartiet som mistet to mandater, og Rød Valgallianse (senere Rødt) som mistet ett mandat.

Etter valget aksepterte Høyre og Kristelig Folkeparti Fremskrittspartiets krav om å få bli med i byrådet. Venstre aksepterte derimot ikke dette, og valgte da å tre ut av byrådet. Det nye byrådet ble dermed et flertallsbyråd utgått av Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti.

Ordfører Herman Friele (H) søkte ikke gjenvalg, og ble erstattet av Gunnar Bakke (FrP). Varaordfører Kristian Helland (KrF) søkte heller ikke gjenvalg, og ble erstattet av Høyres ordførerkandidat Trude Drevland.

Parti Prosent Stemmer Seter i by-/kommunestyret Medlemmer av
byrådet
% ± totalt ± totalt ±
Høyre 26,3 -1,1 30 929 +618 18 Monica Mæland
Harald Victor Hove
Hilde Onarheim
Arbeiderpartiet 23,9 1,0 28 126 +2 717 16 +1
Fremskrittspartiet 20,2 3,0 23 819 +4 698 14 +2 Liv Røssland
Øistein Christoffersen
Sosialistisk Venstreparti 7,1 -4,5 8 330 -4 436 5 -3
Kristelig Folkeparti 6,3 0,2 7 384 +681 4 Lisbeth Iversen
Filip Rygg
Venstre 5,8 3,1 6 766 +3 791 4 +2
Rød valgallianse 4,5 -1,4 5 237 -1 219 3 -1
Senterpartiet 2,8 1,2 3 284 +1 495 2 +1
Pensjonistpartiet 1,2 -2,9 1 437 -3 093 1 -2
Andre 2 +1,5 2 315 +1 690 - -
Valgdeltakelse/Total 62,1% 117 627 67 7
Ordfører: Gunnar Bakke (Frp) Varaordfører: Trude Drevland (H)

Medlemmer av bystyret[rediger | rediger kilde]

Høyre

Navn Født
1 Trude H Larssen Drevland 1947
2 Johan Jacob Horn 1943
3 Dag Vikar Skansen 1957
4 Wencke Hystad 1953
5 Ragnhild Stolt-Nielsen 1969
6 Hans Edvard Seim 1936
7 Norvald Bjarne Visnes 1943
8 Bjørn-Frode Schjelderup 1960
9 Anne Lorgen Riise 1971
10 Anette Strand 1979
11 Geir Kaland 1958
12 Birthe Taraldset 1971
13 Knut R Nergaard 1952
14 Kees Oscar Ekeli 1970
15 Robert Müller Monsen 1946
16 Charlotte Spurkeland 1987
17 Berit Norunn Hella 1950
18 Lise Wergeland Strømmen 1958
19 Jan Sverre Stray (tidl. KrF) 1954
20 Abdelmajid Jerad (tidl. Ap) 1968

Monica Mæland, Harald Victor Hove,
Hilde Onarheim, Henning Warloe og
Christopher Brun jr. har permisjon,
mens Andreas Høistad, Preben Austgulen
og Merete Skadal Rastad har fritak
fra sine bystyreverv ut perioden.

 

Arbeiderpartiet

Navn Født
1 Ruth Mari Grung 1959
2 Terje Ohnstad 1951
3 Geir Steinar Dale 1962
4 Siw Anita Lien 1984
5 Hallgeir Utne Hatlevik 1950
6 Pål Hafstad Thorsen 1980
7 Line Mai Turøy 1965
8 Margunn Rognås 1950
9 Jørn-Henning Eggum 1972
10 Thor Brekkeflat 1955
11 Per Normann Sherling 1957
12 Ruth Sølvi Brudvik 1947
13 Odd Egil Rambøl 1943
14 Per E. Stiegler 1951
15 Rune Bakervik 1970

Silje Christensen har fritak ut perioden.

 

Fremskrittspartiet

Navn Født
1 Gunnar Bakke 1959
2 Steinar Frøiland 1955
3 Tor A. Woldseth 1952
4 Monica Nilsen 1959
5 Helge Stormoen 1968
6 Helen W. Kongshavn 1947
7 Ellinor Th. Kreybu 1972
8 Janne Halvorsen 1960
9 Eiler Macody Lund 1945
10 Tove Christoffersen 1950
11 Idar Nummedal 1969
12 Guttorm Alvsaker 1956

Olav Lundestad er avgått ved døden.
Liv Røssland, Øistein Christoffersen og
Petter Kvinge Tvedt har permisjon.

Sosialistisk Venstreparti

Navn Født
1 Oddny Irene Miljeteig 1954
2 Simen Johan Willgohs 1986
3 Tina Åsgård 1976
4 Amir Payan 1975
5 Lillian Blom 1962
 

Venstre

Navn Født
1 Hans-Carl Tveit 1954
2 Sara Henriksen 1983
3 Idun Kristine Bortne 1978
4 Anders Skoglund 1977
 

Kristelig Folkeparti

Navn Født
1 Trygve Birkeland 1961
2 Terje Walter Gilje 1955
3 Marita Moltu 1968

Lisbeth Iversen og Filip Rygg
har permisjon.

Rødt (Rød Valgallianse)

Navn Født
1 Torstein Dahle 1947
2 Chiku Ali 1958
3 Terje Valen 1942
 

Senterpartiet

Navn Født
1 Ove Sverre Bjørdal 1971
2 Haakon L. Aarø 1969

Kjersti Toppe har permisjon

 

Miljøpartiet De Grønne

Navn

Født

1 Sondre Båtstrand 1983

Pensjonistpartiet

Navn Født
1 Frank W. Hansen 1939
 

Uavhengig

Navn Født
1 Jarle Veivåg (tidl. FrP) 1964
2 Siv Gørbitz (tidl. FrP) 1966

Stine Akre (tidl. Rødt) har permisjon.

Komitéer[rediger | rediger kilde]

Finanskomitéen:

 • Ragnhild Stolt-Nielsen (H) – Leder
 • Anne Lorgen Riise (H)
 • Anette Strand (H)
 • Geir Kaland (H)
 • Charlotte Spurkeland (H)
 • Terje Ohnstad (A) – Nestleder
 • Margunn Rognås (A)
 • Jørn-Henning Eggum (A)
 • Gunnar Bakke (FrP)
 • Monica Nilsen (FrP)
 • Helge Stormoen (FrP)
 • Tina Åsgård (SV)
 • Terje Walter Gilje (KrF)
 • Anders Skoglund (V)
 • Terje Valen (R)
 • Ove Sverre Bjørdal (Sp)
 • Frank William Hansen (P)
 

Byutviklingskomitéen:

 • Johan Jacob Horn (H)
 • Dag Skansen (H)
 • Lise Wergeland Strømmen (H)
 • Bjørn-Frode Schelderup (H)
 • Ruth Grung (A) – Leder
 • Geir Steinar Dale (A)
 • Thor Brekkeflat (A)
 • Per N. Sherling (A)
 • Idar Nummedal (FrP)
 • Ellinor Kreybu (FrP)
 • Eiler Lund (FrP)
 • Lillian Blom (SV)
 • Sara Henriksen (V)
 • Trygve Birkeland (KrF) – Nestleder
 • Haakon Lønning Aarø (Sp)
 

Kultur- og næringskomitéen:

Helse- og sosialkomitéen:

 • Hans Edvard Seim (H)
 • Birthe Taraldset (H)
 • Berit Hella (H)
 • Halgeir Hatlevik (A) – Nestleder
 • Line Mai Turøy (A)
 • Rune Bakervik (A)
 • Janne Halvorsen (FrP)
 • Guttorm Alvsaker (FrP)
 • Oddny Miljeteig (SV) – Leder
 • Marita Moltu (KrF)
 • Torstein Dahle (R)
 

Oppvekstkomitéen:

 • Wencke Hystad (H) – Nestleder
 • Norvald Visnes (H)
 • Robert Monsen (H)
 • Abdelmajid Jerad (H)
 • Pål Hafstad Thorsen (A)
 • Siw Anita Lien (A)
 • Tor A. Woldseth (FrP) – Leder
 • Tove Christoffersen (FrP)
 • Jarle Veivåg (Uavhengig)
 • Simen Johan Willgohs (SV)
 • Idun Kristine Bortne (V)

Utvalg[rediger | rediger kilde]

Forretningsutvalget:

 

Valgstyret:

 

Kontrollutvalget:

 • Knut Nergaard (H) – nestleder
 • Odd Rambøl (A) – leder

Og 7 medlemmer som ikke
er innvalgt i bystyret.

 

Klagenemden:

 • Lise W. Strømmen (H)

Og 6 medlemmer som ikke
er innvalgt i bystyret.

Medlemmer av byrådet[rediger | rediger kilde]

Etter kommunevalget i 2007 ble Byrådet konstituert med et flertall i bystyret bestående av Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti.

Fremskrittspartiet valgte 29. april 2009 å tre ut av byrådet. Etter dette fortsatte Høyre og Kristelig Folkeparti i et mindretallsbyråd.

Byråd Henning Warloe ble ved Stortingsvalget i 2009 valgt inn på Stortinget. Samtidig valgte Tomas Moltu å trekke seg fra vervet som byråd av personlige grunner. Det nye byrådet har følgende byråder:

Fremskrittspartiet trådte inn igjen i byrådet 16. april 2010, og byrådet fikk da følgende sammensetning:

Byråd Christine Meyer ble i desember 2010 utnevnt til ny Konkurransedirektør i Konkurransetilsynet. Hilde Onarheim (H) overtok som byråd for helse og inkludering fra 24. januar 2011.

Ungdommens bystyre[rediger | rediger kilde]

Bergen kommune vedtok i juni 2007 å opprette Ungdommens Bystyre (UB). Hver ungdomsskole og videregående skole, offentlig som privat, utnevner en representant og en vararepresentant, som enten utnevnes av elevrådet, eller ved direkte personvalg blant elevene på skolen.

Formålet med ordningen er at byens ungdom skal kunne medvirke i kommunens beslutningsprosesser i saker som berører dem, og at de generelt skal bevisstgjøres om muligheten til å påvirke verden de lever i. Ungdommens Bystyre er uavhengig av politiske partier og interesser.[6]

Møtene finner sted i den ordinære bystyresalen, og innledes med en åpen halvtime der barn og unge kan legge frem saker for medlemmene av Ungdommens Bystyre. UB kan velge å jobbe videre med problemstillingen som blir presentert. Dette kan skje ved at UB fremmer spørsmål til byrådet, utreder egne saker eller bruker informasjonen som kommer frem i sin behandling av saker som skal besluttes i Bergen bystyre.[7]

Kommunen holder årlig også en egen spørretime der barn og unge i alderen 11-18 år kan stille spørsmål direkte til byens politikere. Medlemmer av UB reiser rundt på skolene og informerer og hjelper barna med å formulere spørsmål og er faddere for barna og ungdommene på selve dagen. Viktige temaer er hvordan barn og unge har det i dag og hvordan de ønsker at det skal være, og de får dele erfaringer og stille direkte spørsmål som politikerne må svare på.[8]

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]