Planula

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk

En planula er det frittsvømmende larvestadiet til nesledyr. Larven har flimmerhår og er er avflatet og bilateralt symmetrisk. Planulaen utvikler seg enten direkte fra et befruktet egg fra hos stormaneter og noen småmaneter, eller fra en polypp som hos sjøanemoner. Hos mange stormaneter som lever i åpne vannmasser vil planulalarven metamorfosere direkte til en frittsvømmende liten versjon av det voksne dyret. Hos småmaneter, kystlevende stormaneter og sjøanemoner vil planulalarven slå seg ned på bunnen og vokse opp til en polypp. Hos stormaneter vil polyppen danne en strobila som lager nye maneter ved en form for knoppskyting, mens hos småmaneter og sjøanemoner vil den gro direkte opp til et voksent individ.

Planulalarver hos stor- og småmaneter mangler planulalarven noen form for mage, og kan ikke ta til seg næring. Hos sjøanemonene har planulaen en mage og kan spise. Disse larveformene tilsvarer henholdsvis morula- og gastrulastadiene hos høyere dyr.

Larvestadiet hos svamper likner en planula, men er ikke avflatet og mangler tosidig symmetri.