Pircs forsvar

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk
Denne artikkelen bruker algebraisk sjakknotasjon for å beskrive sjakktrekk.
Chess zhor 26.png
Chess zver 26.png
a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1
Chess zver 26.png
Chess zhor 26.png
Diagram 1: Pircs forsvar. Etter 1.e4 d6 2.d4 Sf6 eller 1.d4 d6 2.e4 Sf6

Pircs forsvar, også kjent som Ufimtsevs forsvar, er en sjakkåpning karakterisert av svarts svar til

 • 1. e4 med
 • 1. ...d6 og
 • 2. ... Sf6.

Den tillater hvit å etablere et sentrum som ser imponerende ut med bønder på d4 og e4. Forsvaret er oppkalt etter den jugoslaviske stormester Vasja Pirc (uttales "pirts").

Pirc-åpningen er en relativt ny åpning. I 1930-årene ble den betraktet som mindreverdig, men i 1960-årene ble den funnet å være helt spillbar. Åpningen er krevende å spille, og korrekt spill er noen ganger ikke-intuitivt. I dette hypermoderne forsvaret setter ikke svart umiddelbart bønder i sentrum, men arbeider heller for å underminere det hvite bondesentrumet.

Et eksempel på Pircs forsvar:

 • 1. e4 d6
 • 2. d4 Sf6 (diagram 1)

De første trekkene[rediger | rediger kilde]

Chess zhor 26.png
Chess zver 26.png
a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1
Chess zver 26.png
Chess zhor 26.png
Diagram 2: Pircs forsvar. Etter 1.e4 d6 2.d4 Sf6 3.Sc3 g6 eller 1.d4 d6 2.e4 Sf6 3.Sc3 g6

Hvits førstetrekk, kongebondeåpning, er det aller vanligste av alle sjakkåpninger. Ifølge Chessgames.com forekommer det (pr. 30.04.2006) i ca. 47,9%, dvs i 185.539 av 387.069 partier som er lagt inn i deres database.

Svarts åpningssvar er derimot sjeldnere. 1. ... d6 forekommer bare i 3,2%, dvs ca. 6000 partier (Jugoslavisk åpning). Med dette trekket inviteres hvit nærmest til å befeste sin bondestilling i sentrum, og hvits desidert mest brukte andretrekk er da også 2. d4.

Åpningen kan også komme etter dronningbondeåpning:

 • 1. d4 d6
 • 2. e4 Sf6 (diagram 1)

Hvits førstetrekk her er det nestvanligste åpningstrekket, men åpningen inneholder nøyaktig de samme trekkene som ovenfor, bare i en litt annen rekkefølge. Hvis svart spiller 1. ... Sf6, kommer imidlertid hvit ofte med 2. c4, dronningbondespill, som etter svarts 2. ... d6 er Gammelindisk forsvar og kan føre til Kongeindisk.

Pircs åpning hører til de halvåpne spill og er klassifisert som B07 – B09 i ECO-listen. Åpningen kan utvikles videre på ulike måter. Den aller vanligste fortsettelsen er:

 • 3. Sc3 g6 (diagram 2)

Varianter[rediger | rediger kilde]

Chess zhor 26.png
Chess zver 26.png
a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1
Chess zver 26.png
Chess zhor 26.png
Diagram 3: Umfimtsev-Pytel - varianten
Chess zhor 26.png
Chess zver 26.png
a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1
Chess zver 26.png
Chess zhor 26.png
Diagram 4: Pirc klassisk system 5.Le2

Det finnes flere, men er her noen av dem:

 • 3. Sc3 Pircs forsvar
  • 3. ... c6 Ufimtsev-Pytel – varianten (diagram 3)
  • 3. ... g6 Pircs forsvar, hovedvariant
   • 4. Le3 c6 5. Dd2 som kalles 150-angrepet
   • 4. g3 Sveshnikovs system (Fianchetto-system, utviklingsplan: Lf1-g2, Sg1-e2, kort rokade og senere f2-f4)
   • 4. Lc4 Holmovs system
   • 4. Lg5 Byrne-varianten
   • 4. Le2 Pircs forsvar
    • 4. ... Lg7 5. g4 Kinesisk variant
    • 4. ... Lg7 5. h4 Bajonettangrepet (Mariotti-angrepet)
   • 4. Sf3 Pirc klassisk tospringer-system
    • 4. ... Lg7 Pirc klassisk tospringer-system
     • 5. h3 Pirc klassisk h3-system
     • 5. Le2 Pirc klassisk system 5.Le2 (se diagram 4)
   • 4. f4 Østerriksk angrep
    • 4. ... Lg7
     • 5. Sf3
      • 5. ... 0-0
       • 6. e5 Østerriksk angrep 6.e5
       • 6. Le3 Østerriksk angrep 6.Le3
       • 6. Ld3 Østerriksk angrep 6.Ld3
      • 5. ... c5 Østerriksk angrep, drageformasjon
     • 5. Lc4 Østerriksk angrep, Ljuojevic-varianten
   • 4. f3-systemet (analogt til Sämisch-varianten i Kongeindisk støtter hvit sitt sentrum og vil rykke fram på kongefløyen med h2-h4 og g2-g4)

Paralleller til andre åpninger[rediger | rediger kilde]

Chess zhor 26.png
Chess zver 26.png
a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6
a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4
a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2
a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1
Chess zver 26.png
Chess zhor 26.png
Diagram 5: Robatsch-forsvaret, Gellers system

I tillegg har vi Robatsch-forsvaret, Gellers system (B07)

 • 1. e4 g6
 • 2. d4 Lg7
 • 3. Sf3 d6
 • 4. c3 (diagram 5)

som er en åpning med en litt annen trekkrekkefølge, men som fører til samme stillingstype. Her unnlater svart å gjøre det karakteristiske Sf6-trekket, som vi ellers finner igjen som svarts andretrekk i de andre Pirc-variantene.