Nasjonal digital læringsarena

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk
Nasjonal digital læringsarena. NDLA.no

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) (English: Norwegian Digital Learning Arena) er et fylkeskommunalt initiativ som har som mål å tilby kvalitetssikrede fritt tilgjengelege, nettbaserte, læremidler i alle fag i videregående opplæring. Innkjøpssamarbeidet ble startet i 2007 av 18 fylkeskommuner. Fra 1. januar 2012 er 17 fylkeskommuner med i samarbeidet. Akershus fylkeskommune fornyer sin deltakelse i NDLA fra januar 2014.[1]

Statsminister Jens Stoltenberg åpnet Nasjonal digital læringsarena den 26. september 2007. Til skoleåret 2008/2009 ble det publisert læremidler i norsk vg1, naturfag vg1 og helse- og sosialfag vg1 finansiert av Kunnskapsdepartementet. Fra skolestart 2009/2010 har det blitt publisert læremidler i norsk vg2, helse- og oppvekstfag vg1, samfunnsfag vg1, kroppsøving vg1, matematikk vg1, engelsk vg1, restaurant og matfag vg1, og elektrofag vg1. De eksisterende tilbudene vil hele tiden bli oppdatert og videreutviklet.

Gjennom offentlige anbudsrunder etterspør NDLA digitale læremidler i markedet for å dekke alle læreplanmålene i de aktuelle fagene. NDLA etterspør produksjonstjenester, miljøer for utvikling av deler av digitale læremidler, og noen ganger etterspørres miljøer som kan påta seg oppgaven med å dekke hele læreplaner. Det redaksjonelle arbeidet med å organisere, metamerke og sammenstille læremidlene i det enkelte fag, er lagt til en fagredaksjon med solid faglig-pedagogisk kompetanse. Fagredaksjonene er rekruttert fra videregående skoler i fylkeskommunene. Innholdet på fagsidene kvalitetssikres av høyskole- / universitetsmiljøer. Det er første når behovet ikke kan dekkes gjennom etterspørsel at fagredaksjonene produserer innhold selv. Forlagene inviteres til samarbeid i hver innkjøpsrunde, og står helt fritt til å komme med tilbud for å få gode avtaler for sitt innhold. Alle bærende læremiddel som presenteres som erstatning for bok presenteres i begge målformer samtidig. På fagsider som er under utvikling, vil fagstoffet i utviklingsfasen kunne finnes i bare en målform.

I tillegg til å være en samling digitale læremidler, ønsker NDLA å bli et møtested for aktører i den videregående skole – både elever, lærere og andre. Mål for NDLA er å inspirere til en delings- og diskusjonskultur innen videregående opplæring i Norge, gjennom at alle kan være med å bidra med faglige innspill, kommentarer og diskusjoner. NDLA har som mål at læremidlene hele tiden være i utvikling.

NDLA ble av Den norske Forleggerforening klaget inn for ESA da foreningen mener det offentliges støtte på over 150 millioner er brudd på regler for statsstøtte og ødeleggende for etableringen av et marked for digitale læringsmidler.[2] Klagen ble først avvist av ESA 12. oktober 2011,[3][4] men EFTA-domstolen satte i desember 2012 ESAs avgjørelse til side etter anke fra Forleggerforeningen.[5] Domstolen annonserte 27. mars 2013 en formell etterforskning av finansieringen av NDLA.[6]

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) ble nominert til prisen European Public Service Award i 2011 [7].

NDLA er utviklet i publiseringssystemet Drupal versjon 6. Kildekoden til systemet er fri programvare, som kan benyttes av andre som ønsker å utvikle digitale læremidler. Det meste av innhold produsert av NDLA er lisensert med Creative commons-lisens.

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]