NDT

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk

NDT (Non-Destructive Testing) (norsk: Ikke-ødeleggende utprøving) betegner flere metoder for å påvise feil på materialer eller svakheter som vil melde seg ved bruk over tid, uten derved å redusere prøvingsobjektets nåtidige fysiske egenskaper.

Denne prøvingen kan utføres så vel i laboratorier som i verkstedmiljøer eller ute – også mens det aktuelle objektet er i bruk. Ikke destruktiv prøving benytter en rekke vitenskaper og teknologier, ofte i kombinasjoner, eksempelvis materialteknikk, fysikk, kjemi, elektronikk og mekanikk.

NDT-metoder:

  • MT – Magnetpulverprøving
  • VT – Visuell inspeksjon
  • ET – Virvelstrømsprøving
  • UT – Ultralydprøving
  • PT – Penetrantprøving
  • RT – Radiografiprøving
  • Akustisk emisjon
  • Termovisjon
  • Lekkasjeprøving
  • Modellforsøk/ simulering av materiell ved hjelp av andre materialer med tilnærmet like egenskaper.