Landplanter

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk
Landplanter
Landplanter
Vitenskapelig(e)
navn
:
Embryophyta [Plantae]
Norsk(e) navn: landplanter, embryofytter
Hører til: grønne planter,
planter,
eukaryoter
Antall arter: 290 000
Habitat: mest terrestrisk, men også limnisk
Utbredelse: hele jorden
Delgrupper:

Landplantene er den plantegruppen som har vært mest suksessrik i å erobre landjorda som leveområde. Ved siden av landplantene er det kun enkelte algearter som kan leve på land (og selvfølgelig soppene, som ikke lenger regnes som planter). Det fins imidlertid en del «landplanter» som har returnert til et liv delvis eller helt i vann. «Ilandstigningen» for om lag 440 millioner år siden skjedde evolusjonært sett sannsynligvis via ferskvann, ikke via havkysten. Landplantenes nærmeste slektninger er kransalgene.

Inndeling og taksonomi[rediger | rediger kilde]

Den tradisjonelle inndelingen av landplanter var i moser, karsporeplanter og frøplanter. Av disse gruppene er imidlertid kun den sistnevnte naturlig. En inndeling i naturlige delgrupper er:

 • Levermoser (8 000 arter) var den første gruppen som skilte lag med de andre landplantene, og står dermed karplantene fjernest.
 • Nålkapselmoser (500 arter) står i en mellomstilling i forhold til slektskap med karplantene.
 • Bladmoser (12 000 arter) var den siste gruppen som skilte lag med karplantene, og står derfor disse nærmest. Bladmoser har silvev til felles med karplantene.
 • Karplanter (270 000 arter) omfatter hovedsakelig karsporeplanter (inklusive bregner) og frøplanter (også kalt «blomsterplanter»).

Egenskaper[rediger | rediger kilde]

Fellestrekk (homologier) for landplantene er kutikulaen som beskytter planten mot uttørking, og frøemnet. Landplantenes stamart hadde også en generasjonsveksling mellom en sporeproduserende generasjon (sporofytten) og en generasjon med kjønnet formering (gametofytten).

Til å begynne med var det gametofytten som var det mest fremtredende livsstadiet. Denne var også bærer av de to spesialiserte forplantningsorganene, det hunnlige archegonium og det hannlige antheridium. Dette er bevart hos mosene, men ble endret i evolusjonens løp i karplantenes stamart.

Utbredelse og artstall[rediger | rediger kilde]

Artstallet for de mer detaljerte gruppene av landplanter er slik:

Artsrikdom i grupper og divisjoner av grønne planter
Gruppe Divisjon Norsk navn Antall arter Arter i Norge
Grønne planter Plantae 305 000 4 082
Grønnalger Chlorophyta Grønnalger 3 800[1] Totalt:
Charophyta Grønnalger 4 000 - 6 000[2] 100[3]
Landplanter Embryophyta 296 000 3 982
Moser Marchantiophyta Levermoser 6 000 - 8 000[4] 277[5]
Anthocerotophyta Nålkapselmoser 100 - 200[6] 2[7]
Bryophyta Bladmoser 12 000[8] 823[9]
Karplanter Tracheophyta 276 000 2 880[10]
Karsporeplanter Lycopodiophyta Kråkefotplanter 1 200[11] 14[12]
Monilophyta Bregneplanter 15 000[13] 61[14]
Frøplanter Cycadophyta Konglepalmer 160[15] 0
Ginkgophyta Gingko 1[16] 0
Pinophyta Bartrær 630[17] 25[18]
Gnetophyta Gnetumplanter 70[19] 0
Magnoliophyta Blomsterplanter 258 650[20] 2 780[21]Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Van den Hoek, C., D. G. Mann, & H. M. Jahns, 1995. Algae: An Introduction to Phycology, side 343, 350, 392, 413, 425, 439, & 448. Cambridge University Press. ISBN 0-521-30419-9
 2. ^ Van den Hoek, C., D. G. Mann, & H. M. Jahns, 1995. Algae: An Introduction to Phycology, side 457, 463, & 476. Cambridge University Press. ISBN 0-521-30419-9
 3. ^ Havforskningsinstituttet - «Dyrking og utnyttelse av marine makroalger».
 4. ^ Crandall-Stotler, Barbara. & Stotler, Raymond E., 2000. «Morphology and classification of the Marchantiophyta», side 21, i: A. Jonathan Shaw & Bernard Goffinet (red.), Bryophyte Biology. Cambridge University Press. ISBN 0-521-66097-1
 5. ^ Universitetet i Bergen - Arboretum, «Moser i Mosehagen», besøkt 23.april 2009.
 6. ^ Schuster, Rudolf M., The Hepaticae and Anthocerotae of North America, Nr VI, side 712-713. (Field Museum of Natural History, Chicago 1992. ISBN 0-914-86821-7.
 7. ^ Universitetet i Bergen - Arboretum, «Moser i Mosehagen», besøkt 23.april 2009.
 8. ^ William R. Buck (red.), «Systematics of the Bryophyta (Mosses): From molecules to a revised classification», i: Monographs in Systematic Botany, Nr. 98, 2004, side 205-239. Missouri Botanical Garden Press.
 9. ^ Universitetet i Bergen - Arboretum, «Moser i Mosehagen», besøkt 23.april 2009.
 10. ^ Jonannes Lid og Dagny Tande Lid (red. reidar Elven), Norsk Flora, 7.utgave, Samlaget 2005.
 11. ^ Raven, Peter H., Ray F. Evert, & Susan E. Eichhorn, 2005. Biology of Plants, 7. utgave. W. H. Freeman and Company, New York. ISBN 0-7167-1007-2.
 12. ^ Jonannes Lid og Dagny Tande Lid (red. reidar Elven), Norsk Flora, 7.utgave, Samlaget 2005, side 103-109.
 13. ^ Smith, A. R., K. M. Pryer, et al. «A classification for extant ferns», i: Taxon, Nr. 55 (3), 2006, side 705-731.
 14. ^ Jonannes Lid og Dagny Tande Lid (red. reidar Elven), Norsk Flora, 7.utgave, Samlaget 2005, side 109-139. Lid & Lid regner snelleplanter med 16 norske arter som egen klasse, men her regnes de med blant bregneplantene.
 15. ^ Gifford, Ernest M. & Adriance S. Foster, Morphology and Evolution of Vascular Plants, 3. utgave, 1988, side 358. W. H. Freeman and Company, New York. ISBN 0-7167-1946-0.
 16. ^ Taylor, Thomas N. & Edith L. Taylor, The Biology and Evolution of Fossil Plants, 1993, side 636. Prentice-Hall, New Jersey. ISBN 0-13-651589-4.
 17. ^ Raven, Peter H., Ray F. Evert, & Susan E. Eichhorn, 2005. Biology of Plants, 7. utgave. W. H. Freeman and Company, New York. ISBN 0-7167-1007-2.
 18. ^ Jonannes Lid og Dagny Tande Lid (red. reidar Elven), Norsk Flora, 7.utgave, Samlaget 2005, side 140-149.
 19. ^ Raven, Peter H., Ray F. Evert, & Susan E. Eichhorn, 2005. Biology of Plants, 7. utgave. W. H. Freeman and Company, New York. ISBN 0-7167-1007-2.
 20. ^ International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, 2006. IUCN Red List of Threatened Species:Summary Statistics
 21. ^ Jonannes Lid og Dagny Tande Lid (red. reidar Elven), Norsk Flora, 7.utgave, Samlaget 2005, side 150-1120.