Konkurransetilsynet

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk
Konkurransetilsynet
Konkurransetilsynet
Konkurransetilsynet holder til
i Telegrafbygningen i Bergen sentrum.
Type Forvaltningsorgan
Org.nummer [1] 974 761 246[1]
Hovedkontor Bergen
Konkurransedirektør Christine B. Meyer[2]
Virkeområde Norge
Fokus Konkurranse
Formål Konkurranseregulering
Ansatte 107 (i 2011)[3]
Undergrupper KOFA
Eier Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Nettside konkurransetilsynet.no

Konkurransetilsynet er en norsk statlig etat som håndhever ex-post konkurranseregulering gjennom håndhevelse av konkurranseloven. Etaten ble etablert 1. januar 1994 og erstattet Prisdirektoratet og Statens pristilsyn. Den er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Konkurranseloven av 2004 har som formål å fremme konkurranse for å bidra til effektiv bruk av samfunnets ressurser. Det skal tas særlig hensyn til forbrukernes interesser ved anvendelse av loven. Loven forbyr samarbeid som begrenser konkurransen og misbruk av dominerende stilling. Bedrifter har plikt til å melde fusjoner og oppkjøp til Konkurransetilsynet, og tilsynet kan gripe inn mot oppkjøp og fusjoner som begrenser konkurransen vesentlig. Tilsynet kan på selvstendig grunnlag vurdere offentlige ordninger og reguleringer og påpeke konkurransebegrensende effekter.

Tilsynet var i 2007 ferdig med flyttingen fra Oslo til Bergen og holder i dag til i Telegrafbygningen. Flyttingen hadde sin bakgrunn i Stortingets flyttevedtak om statlige tilsyn.

Tilsynet ble ledet av konkurransedirektør Knut Eggum Johansen fra april 1999. Fra 1. april 2011 overtok Christine Benedichte Meyer stillingen som konkurransedirektør.[4]

Historie og direktører[5][rediger | rediger kilde]

Konkurransetilsynet har sin bakgrunn i Statens Prisdirektorat, dannet 1917. Prisreguleringen hadde sin bakgrunn i behovet for å dempe sterke prissvingninger i krigstid eller tider med knapphet eller krise. I mellomkrigstiden var Wilhelm Thagaard prisdirektør, og var blant annet opptatt av å bekjempe kartelltendenser under parikrisen på 1920-tallet. Etter vedtak av en anti-trustlov i 1926 endret etaten navn til Trustkontrollkontoret.

Administrasjonsrådet under andre verdenskrig endret etatens navn igjen til Prisdirektoratet, i tråd med krigstidens vareknapphet og senere varerasjonering. Etter krigen fortsatte direktoratet sin virksomhet, siden Norge videreførte mengderasjoneringene etter krigen for å få bukt med det inflasjonspresset som lå latent i kombinasjonen av varemangel og stor pengemengde. Etter diskusjonene om utvidede fullmaktslover i 1953, endte det med vedtak av en permanent prislov. Et nytt Prisråd overtok nå en del av den type oppgaver Trustkontrollkontoret hadde hatt i mellomkrigstiden. Rådet hadde en domstolkompetanse i bl.a boikottsaker, og ble oppløst først i 1993 da konkurranseloven trådte i kraft.

Lokalt var Prisdirektoratet sterkt, og i 1958 ble lokalkontorene styrket og omdannet til et parallelt organ – Statens pristilsyn. Det ble vedtatt flere nye konkurranserelaterte lover på 1960-tallet, og husleieregulering av bliger i storbyene bøle innført i 1967. På denne tiden ble de siste mengdereguleringene for fysiske varer opphevd, etetr dette var bare finanssektoren og enkelte bransjer fortsatt strengt regulert. I 1801 ble også kredittpolitikken liberalisert, og under bankkrisen i det tiåret ble det sterkere press for å regulere blant annet bankenes utlånsvirksomhet. I 1985 fikk Prisdirektoratet og Statens pristilsyn (lokalt) ansvar for å håndheve både kredittkjøpsloven og Markedsføringsloven.

Ryssdal-utvalget la i 1991 fram innstillingen NOU 1991: 27 Konkurranse for effektiv ressursbruk, om ny konkurranselovgivning. I 1993 ble Konkurranseloven vedtatt, til avløsning av prisloven fra 1953. Samtidig endret etaten navn til dagens betegnelse.

Pris- og konkurransedirektører[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret
  2. ^ Konkurransetilsynets ledelse
  3. ^ Antall ansatte i følge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjenestes forvaltningsdatabase
  4. ^ regjeringen.no Meyer ny konkurransedirektør 17.12.2010
  5. ^ Framstillingen bygger i stor grad på: Historikk - oversiktsside hos Konkurransetilsynet. Besøkt 20. deember 2010.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]