Kolumbus

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk
Kolumbus kundesenter ligger i første etasje på Byterminalen i Stavanger. Kolumbus har også kundesentre på Ruten (Sandnes), Fiskepiren (Stavanger) og Bytunet (Haugesund). Kundebehandlerne nås også på telefon 177 (Ruteopplysningen), Facebook og Twitter.

Rogaland Kollektivtrafikk FKF, bedre kjent som Kolumbus, er et fylkeskommunalt foretak som har i oppgave å administrere, markedsføre og informere om rutetilbudet i Rogaland, samt kjøpe transporttjenester fra uavhengige buss- og båtselskaper. Kolumbus har ansvar for den offentlige busstrafikken i Rogaland og for hurtigbåttrafikken i Ryfylke, til Byøyene, mellom Stavanger og Haugesund og fra Haugesund til Utsira og Røvær. Kolumbus' busser er lett gjenkjennelige med sin grønne farge, og bussene i bynære strøk bærer i tillegg navnet og logoen til Kolumbus. Båtene er i hovedsak merket med Kolumbus' logo. Foretaket har rundt 50 ansatte som holder til på Byterminalen og Fiskepirterminalen i Stavanger og Bytunet i Haugesund. Direktør er Odd Aksland. Kolumbus har kun mulighet til å gjøre mindre justeringer i rutetilbudet i Rogaland. Større forandringer i eksisterende ruter, samt opprettelse og nedleggelse av ruter, må vedtas politisk av fylkestinget.

Kolumbus eier ikke bussene og båtene som går i deres ruter. Det er det Kolumbus' samarbeidspartnere som gjør. Disse består av busselskapene Boreal Transport Sør, Tide Buss Haugesund, Suldal Billag, Espevik Transport, Finnøy Buss, L. Rødne og Sønner og Rørheim Bilruter, samt rederiene Norled, L. Rødne og Sønner, Helgøyskyss, Rutebåten Utsira og Røværfjord.

Historie[rediger | rediger kilde]

I 2001 ble Kolumbus (Rogaland Kollektivtrafikk FKF (RKT)) vedtatt opprettet i Rogaland Fylkesting. 1. januar 2002 ble det fylkeskommunale foretaket etablert.

Første gang busstrafikken i Rogaland ble utsatt for konkurranse, var i 2003. Da ble rutene i Stavanger og på Nord-Jæren lagt ut på anbud. Det ble også store omlegginger av rutene.

1. januar 2006 ble det innført ett nytt billettsystem med elektronisk betaling. Oppstartsproblemer bidro til å forklare inntektssvikten Kolumbus opplevde i første kvartal i 2006. Det nye billettsystemet består blant annet av Kolumbuskortet som har som mål å effektivisere billetteringsprosessen ved å redusere antall utskrevne papirbilletter og kontantbeholdningen om bord i bussene.

Fra 1. januar 2006 ble kun Minikort brukt. Det hadde funksjonen til Kolumbuskortet helt fram til sommeren 2006, da Kolumbuskortene ble postdistribuert til alle innbyggerne i Rogaland over 16 år. Både Minikortet og Kolumbuskortet hadde oppstartsproblemer. I starten fikk mange passasjerer reise gratis med bussen på grunn av feil med billetteringssystemet. På tross av lanseringen av Kolumbuskortet, vedvarte enkelte av utfordringene og det ble flere oppslag i media på grunn av endret soneinndeling. Senere ble det også oppdaget at rundt 7 000 av kortene som var sendt ut hadde samme ID-nummer som andre kort som var i omløp. Dette førte til at Kolumbus postdistribuerte nye kort til kundene som hadde fått feil kort.

Tidlig i 2005 ble bussrutene på Haugalandet (Nord-Rogaland) konkurranseutsatt for første gang. Her vant Haugaland Buss (HSD Buss og Gaia Trafikk) alle rutene. Dermed måtte Nettbuss Vest og Suldal Billag trekke seg ut. Tide Buss Haugesund tok over rutekjøringen fra 1. januar 2006.

Ved slutten av 2006 var det 11 500 som hadde tegnet Reisekonto.[1]

Fiskepirterminalen i Stavanger er avgangssted for de fleste av Kolumbus' hurtigbåtruter.

Fra 1. januar 2007 var det oppstart av ny kontraktsperiode for hurtigbåtene i Ryfylke. Tide Sjø AS hadde vunnet anbudskonkurransen og det ble blant annet satt i drift tre nye hurtigbåter som var banebrytende med tanke på universell utforming.[2] Bakgrunnen for innkjøpet av de nye båtene var en kravspesifikasjon utviklet av Kolumbus i samarbeid med funksjonshemmedes organisasjoner. Båtene ble designet og bygget slik at de skulle være tilgjengelige for alle, uavhengig av funksjonsnedsettelser. For eksempel er båtene uten dørterskler og landgangene er utformet slik at det skal være enkelt å komme om bord med barnevogn eller rullestol. Båtene har også installert teleslynger for hørselshemmede, og fargevalg og lyssetting er spesielt tilpasset mennesker med synshemninger.

Hurtigbåtene som går fra Fiskepiren anløper Byøyene, Hommersåk og flere titalls kaier i Ryfylke. Flaggruten til Bergen via Haugesund går også herfra.

Sent på høsten 2006 ble det annonsert ny anbudsrunde på fylkeskommunale bussruter (lokalruter) i Sør-Rogaland. Dette inkluderte Jæren og Dalane som for første gang ble konkurranseutsatt. Rutene skulle ikke legges om i større grad slik som i 2003, men det ble gjort enkelte endringer. Blant annet ble det bestemt at samtlige busser som kjører for Kolumbus skal være grønne, slik at de er enkle å kjenne igjen i trafikkbildet.[3] Boreal Transport Sør AS vant anbudsrunden for hele Sør-Rogaland. I annonseringen 28. mars 2007 ble det sagt at de ble tildelt hele kontrakten for buss på grunn av lavest pris. Ved starten av perioden på fem og et halvt år 1. januar 2008, skulle 70 prosent av bussene være nye. Siden Boreal allerede hadde halvparten av rutene på Nord-Jæren, var det kun Nettbuss AS som måtte trekke seg ut. En av forutsetningene i kontrakten var at sjåfører som mistet jobben i Nettbuss skulle få nyansettelser i Boreal.[4]

1. januar 2008 ble 170 nye busser satt i trafikk på Nord-Jæren. 7 av 10 busser ble erstattet av de nyinnkjøpte bussene. I tillegg ble en god del av rutene lagt om for å utvide tilbudet.[5] Heller ikke dette gikk smertefritt, og en kombinasjon av syke sjåfører hos Boreal, nye busser og nye ruter skapte store utfordringer de første ukene.[6] Boreal måtte gå så langt som å ansette 30 polske sjåfører for å løse krisen.[7]

I februar og mars samme år ble sagt i media at Boreal fikk rundt 20 millioner i dagbøter for problemene i januar. Ifølge kontrakten på anbudet skulle Boreal få en dagbot på 5 000 kr for hver avgang som ble innstilt (10 000 kr hvis de ikke rapporterte til Kolumbus). Kolumbus fikk inn 921 klager de tre første ukene i 2008 mot 153 klager på samme tid året før.[8][9]

Kolumbuskort[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikkel: Kolumbuskort

Kolumbuskortet er et elektronisk reisekort som brukes på kollektivtransporten i Rogaland. Kortet er tilgjengelig som personlig og upersonlig kort (med og uten navn og fødselsdato). Kolumbuskortet kan fylles med Reisepenger, Flexipass, Korttidspass/Dagpass, Periodepass (kun tilgjengelig på personlig kort), Ungdomspass (kun tilgjengelig på personlig kort), Studentpass (kun tilgjengelig på personlig kort) og Kombipass (kun tilgjengelig på personlig kort). For mer informasjon om de ulike billettproduktene, se Kolumbus' nettsider.

Minikort er et gult pappkort som brukes som engangs busskort,dette kan ikke kan igjenbrukes. Minikortet kan brukes til reiseprodukter som Korttidspass og Dagpass.Og passer best for turister eller andre som reiser en enkelt gang i en kort periode.(Bruk av reisepenger gir 25%rabatt på voksen enkeltbillett uavhengig av hvor ofte eller sjelden man benytter det)

Sanntidssystem[rediger | rediger kilde]

Innføringen av sanntidssystem på bussene i Rogaland startet høsten 2012, men prosjektet ble påbegynt langt tidligere. Rute 1 og 2 i Haugesund fikk installert en pilot av sanntidssystemet allerede i 2006, og det ble siden jobbet for å få fylkespolitikerne til å bevilge penger for å innføre dette i resten av fylket. Fylkestinget bevilget prosjektmidler i oktober 2010, og prosjektet SIS-2012 kunne da startes opp. Utviklingen i prosjektet kan følges på Kolumbus' teknologiblogg.[10]

Med sanntidsinformasjon kan reisende få oppdateringer om når bussen faktisk ankommer en holdeplass basert på hvor bussen til enhver tid befinner seg langs ruten (bruk av GPS). Slik kan man få opp informasjon om når bussen faktisk ankommer holdeplassen istedenfor informasjon om når den skulle vært der i henhold til rutetidene. Inne i bussen leser en stemme fortløpende opp navnet på neste holdeplass slik at det blir enklere for personer som ikke er kjent i området og for personer med synshemninger å orientere seg. Samtidig vil navnene på de neste holdeplassene vises på en skjerm i bussen. På internett og via Kolumbus-appen Kolumbus Sanntid vil man kunne se når bussen kommer til holdeplassen man vil reise fra.

Det hender at bussene blir forsinket i forhold til rutetidene som er oppført i rutehefter og på holdeplasser. Dette skyldes som oftest at bussene blir stående i de samme køene som bilene i rushtiden, noe som det er vanskelig å gjøre noe med umiddelbart. Med sanntidssystem vil det bli mer forutsigbart å reise med buss ettersom man får vite når bussen kommer, og kan vente hjemme istedenfor på holdeplassen.

Per mars 2013 er stemmen om bord i Kolumbus-bussene ferdig rullet ut i Stavanger-/Sandnes-regionen. Flere busser har også startet innkjøringen til sanntidsappen. Det er beregnet at det kan ta opptil ett år før sanntidsdataene er 100 prosent korrekte, da datasystemet trenger tid på å stille seg inn da det bruker på data fra rutetabellen og data fra GPS-systemet om bord i bussende. Mens datasystemet er under innkjøring i Stavanger-/Sandnes-regionen har Kolumbus startet utrullingen av opplesning av holdeplasser om bord i bussene i Haugesund. Det er beregnet at samtlige Kolumbus-busser i Stavanger-/Sandes-regionen og Haugesund-området har opplesning av neste holdeplass om bord i bussene innen 1 til 1,5 år.

Videre skal de 50 mest bruke holdeplassene få montert skjermer i skurene slik at man kan følge med på sanntidsdata uten bruk av mobiltelefon. Siste del av sanntidssystemet går ut på distribusjon av avviksmeldinger via nett, app og skjermer.

Eksempler:

 • Tunnel v/ sykehuset stengt, omkjøring via.....
 • Store menger snø, bussen kan bli forsinket opptil XX
 • Rute XX med avgang XX:XX er innstilt

Anbud[rediger | rediger kilde]

Samtlige av bussene som kjører for Kolumbus er grønne.

Statlige-, fylkeskommunale- og kommunale myndigheter, samt offentligrettslige organer er omfattet av regelverket om offentlige anskaffelser. Reglene gjelder i utgangspunktet enhver tildeling av offentlige kontrakter om levering av varer, tjenester eller utførelse av bygge- og anleggsarbeider. Terskelverdiene avgjør nedslagsfeltet for utlysningen av konkurransen.[11] Regelverket om offentlige anskaffelser oppstiller to kriterier for valg av tilbud: 1) Lavest pris eller 2) det økonomisk mest fordelaktige. Punkt 2) kan inneholde ulike delkriterier, men disse skal i utgangspunktet tas med i anbudsutlysningen og det skal fremgå hvilke kriterier det legges mest vekt på. Dermed har ikke f.eks. Kolumbus lov til å tildele en kontrakt til de firmaene de selv vil, eller utelatte noen firmaer fra å få en kontrakt. Dette er EU-regler som også gjelder for Norge på grunn av EØS-regler. De følgende er eksempler på kontrakter om kjøp av varer og tjenester som er inngått av Kolumbus som et resultat av anbudskonkurranse:

 • Busskjøring
 • Båtkjøring
 • Billettsystem
 • Billett- og kvalitetskontroll
 • Kommunikasjon mot bussene/billettmaskiner

Oversikt over leverandører[rediger | rediger kilde]

Kolumbus har ikke selv sjåfører/båtmannskap og busser/båter. Dette er det andre selskap som drifter og eier og som kjører på oppdrag fra Kolumbus, etter anbudsrunder. I tillegg har andre selskap også ansvar for en del andre tjenester etter kontrakt med Kolumbus. Her er en oversikt over selskaper som har kontrakt med Kolumbus:

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Kolumbus.no - Årsrapport 2006, hentet 20. april 2007
 2. ^ Stavanger Aftenblad.no – Handikappede jubler for nye hurtigbåter, hentet 20. april 2007
 3. ^ Kolumbus.no - Ny anbudskonkurranse for kollektivtrafikk i Sør-Rogaland, hentet 29. mars 2007
 4. ^ Kolumbus.no - Veolia vant busskontraktene, hentet 29. mars 2007
 5. ^ Stavanger Aftenblad.no – 170 nye busser på Nord-Jæren, hentet 13. januar 2008
 6. ^ Stavanger Aftenblad.no – Forsinkelser i flere uker, hentet 13. januar 2008
 7. ^ Stavanger Aftenblad.no – Et krisetiltak, hentet 13. januar 2008
 8. ^ Rogalands Avis, nett – Rush av klager, hentet 17. mars 2008
 9. ^ Stavanger Aftenblad.no – Januar kan koste 20 millioner, hentet 17. mars 2008
 10. ^ next.kolumbus.no
 11. ^ Anskaffelser.no, - Terskelverdier, hentet 18. oktober 2011.
 12. ^ <a href="http://next.kolumbus.no/2011/07/12/leverandor-valgt-for-sis-2012/" style="font-size: 1em; line-height: 1.5em;">http://next.kolumbus.no/2011/07/12/leverandor-valgt-for-sis-2012/</a>

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

Commons-logo.svg Commons: Kategori:Kolumbus – bilder, video eller lyd