Kode

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk

Kode er i kommunikasjonssammenheng et sett av regler for å overføre informasjon ved hjelp av en annen form for representasjon. Eksempler kan være musikk, fraser eller tekst representert ved hjelp av noter, bokstaver eller morsekode.

Kode kan ha flere meninger:

  • Kildekode eller programkode, instrukser for et dataprogram (programmeringsspråk).
  • Ved kryptering, et ord eller mening byttes ut med et annet tegn eller ord.
    • Det er en forskjell på kode og chiffer. I en kode er ord eller bokstaver erstatte med andre symboler for å gjøre innholdet hemmelig. Et chiffer derimot, kan bestå av samme type symboler, men inneholdet er uleselig fordi bokstavene (eller andre tegn) har byttet plass og er stokket om.
  • Lesekode, teknikken med bokstaver og ord for å formidle informasjon (tekst).
  • En del av foten hos hester, drøvtyggere og svin
  • Kunstmuseene i Bergen har byttet navn til KODE med eget nummer for hver av de fire bygningene.