Jarle Aarbakke

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk
Jarle Aarbakke

Jarle Aarbakke (født 18. november 1942) var rektor ved Universitetet i Tromsø fra 2002 til 2013 og er professor i farmakologi (legemiddellære) ved Institutt for medisinsk biologi ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Tromsø og tidligere leder av Universitets- og høgskolerådet.

Aarbakke er etter examen artium fra Bergen Katedralskole, utdannet ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen. Han tok doktorgraden i Tromsø i 1978[1] I 1982 ble han professor ved Universitetet i Tromsø og de neste 20 år ledet han farmakologisk avdeling på universitetet, ble overlege ved klinisk farmakologisk avdeling og deretter dekan ved det medisinske fakultetet. Hans forskning er særlig rettet mot legemidler som behandler kreft og personlig tilpasset medikamentell behandling. Han har publisert rundt 150 orginalarbeider og oversiktsartikler, i all hovedsak i internasjonale tidsskrifter.

Han ble landskjent som leder av Aarbakke-utvalget som ble opprettet av Sosial- og helsedepartementet i april 1997, etter oppfordring fra et samlet Storting, for å utrede ulike sider ved alternativ medisin. Utvalgets rapport resulterte i NOU 1998:21. Utvalgets arbeid ledet også til opphevelse av "Kvakksalverloven" fra 1936 og gjorde at alternativ medisinsk virksomhet ble tatt inn i Lov om helsepersonell.

Aarbakke ble valgt til rektor 1. oktober 2001 og tiltrådte i januar 2002. Han ble gjenvalgt i 2005. Aarbakke var lenge en forkjemper for å slå sammen Høgskolen i Tromsø og Universitetet i Tromsø. En lang prosess kulminerte i 2008 med at Kunnskapsdepartementet godkjente sammenslåing. Den nye sammenslåtte institusjonen, som beholdt navnet Universitetet i Tromsø, har fungert siden 1. januar 2009. Jarle Aarbakke har sittet to perioder som rektor for det gamle Universitetet i Tromsø og skulle egentlig gå av 1. august 2009. Etter oppfordring fra valgkomiteen stilte han imidlertid til valg som rektor for det nye sammenslåtte universitetet. Team Aarbakke, som består av Jarle Aarbakke, Curt Rice og Britt Vigdis Ekeli, vant valget 3. november med 51% mot 49% av stemmene 2008. Da han takket av som rektor 31. juli 2013 var han den som har sittet lengst som rektor ved et norsk universitet noensinne. Han hadde da ledet arbeidet med nok en fusjon, og 1. august 2013 trådte fusjonen mellom Høgskolen i Finnmark og Universitetet i Tromsø i kraft, og UiT Norges arktiske universitet var et faktum.

Jarle Aarbakke har vært leder for «ekspertgruppen for nordområdene», nedsatt av Stoltenberg II regjeringen. Ledelsen av Regjeringens ekspertutvalg for nordområdene skjedde i tett samarbeid med utenriksminister Jonas Gahr Støre og avtrykket av arbeidet finnes i Regjeringens nordområdestrategi, presentert i Tromsø 1. desember 2006, senere i Nordområdemeldingen fra regjeringen Stoltenberg II november 2011. Noen konkrete resultater har vært Regjeringens strategi for marin bioprospektering, BarentsWatch til Tromsø og Vardø, Regionale forskingsfond, og Barents 2020-midler på årlige statsbudsjetter med føringer til bruk i Nord-Norge. Nytt isgående havforskningsfartøy, nytt Teknologibygg ved UiT, nytt MHII bygg ved UiT. Det strategiske samarbeidet mellom Universitetet i Tromsø, Umeå universitet og Northern Federal Arctic University (NarFu) i Arkhangelsk og Oulu Universitet er også et resultat av dette arbeidet.

Han har vært nestleder i Universitets- og høgskolerådet (UHR) fra 1. august 2005 til 1. august 2007, og var fra 1. august 2007 til 1. august 2009 leder av rådet.[2] Fra 2011 er han nestleder i Norges forskningsråds hovedstyre.[3]

En undersøkelse gjennomfør av Cicion viste at Jarle Aarbakke var den rektoren i høyere utdanning som hadde vært desidert mest i media i 2008.[4] Både i papiraviser og i nettmedia hadde Jarle Aarbakke svært mange flere oppslag enn de andre rektorene. I papirmedia hadde Aarbakke nesten tre ganger så mange oppslag som nummer to, Sigmund Grønmo.[5]

Utmerkelser[rediger | rediger kilde]

Aarbakke ble i 2013 utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for «innsats for forskning og utdanning i nord.»[6]

Verv[rediger | rediger kilde]

Viktigste fagpolitiske verv:

 • Dekan, Det medisinske fakultet, Universitetet i Tromsø, 1989-93.
 • Leder av komiteene som la grunnlaget for farmasistudiet i Tromsø, 1986-87, 1993 og
 • 1995-96.
 • Styremedlem RiTø, 1992-2001.
 • Leder av Regional komite for medisinsk forskningsetikk 1986-89.
 • Leder av styringsgruppen for medisinsk forskning i Finnmark 1992-2001
 • Leder av styringsgruppe for medisinsk forskning i Nordland 1987-2001
 • Leder, senere medlem, av Rådgivende utvalg for skader og uhell på pasienter på RST fra 1980.
 • Leder av programstyret for alternativ medisin, Norges forskningsråd, 1995-98.
 • Medlem av styret i Den norske kreftforening 1991-95.
 • Medlem av utvalg for statlig styring av sykehusvirksomhet 1989-95 (Heløe-utvalget).
 • Ledet utvalget som utredet alternativ medisin (NOU 1998: 21(Aarbakkeutvalget)).
 • Leder av forskningsutvalget Den norske kreftforening fra 2000-2001
 • Medlem av styret Universitetet i Tromsø fra 1999-2001.
 • Rektor og leder av styret for Universitetet i Tromsø 2002-d.d. Gjenvalgt 2 ganger.
 • Leder styringsgruppa for fusjonsprosessen mellom Høgskolen i Tromsø og Universitetet i Tromsø 2006-2009
 • Gjennomførte Norges første fusjon mellom en høgskole og et universitet, implementert fra 1.1.2009

Nasjonale og internasjonale verv

 • Leder av Forskningsutvalget Universitets- og høgskolerådet (FU) 2002-2005
 • Nestleder Universitet- og høgskolerådet (UHR) 2005-2007
 • Leder av Universitet- og høgskolerådet 2007-2009
 • Leder av Nordisk universitetssamarbeid (NUS) 2008-2009
 • Medlem av Divisjonsstyret for store satsninger Norges Forskningsråd 2002-2010 (to perioder)
 • Nestleder hovedstyret for Norges Forskningsråd 2011 – ut 2014
 • Leder av regjeringens ekspertutvalg for nordområdene 2006-2008
 • Medlem av regjeringens Nordområdeutvalg 2010 – 2013


Litteratur[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Jarle Aarbakke Antipyrine and phenylbutazone as model compounds in the study of factors influencing drug oxidation Avhandling (dr. philos.) - Universitetet i Tromsø, 1978
 2. ^ UHR Rektor Jarle Aarbakke (UiT) valgt til ny leder i UHR 23.05.2007
 3. ^ Nytt styre i Norges forskningsråd 17.12.2010
 4. ^ Universitetet i Tromsø: UiT-rektor mest synlig i media
 5. ^ Universitetet i Tromsø: Statistikk fra Cision
 6. ^ Utnevnelse til St. Olavs Orden