Jarle Aarbakke

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk
Jarle Aarbakke

Jarle Aarbakke (født 18. november 1942) var rektor ved Universitetet i Tromsø fra 2002 til 2013 og er professor i legemiddellære ved Institutt for medisinsk biologi ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Tromsø og tidligere leder av Universitets- og høgskolerådet.

Aarbakke er etter examen artium fra Bergen Katedralskole, utdannet ved Universitetet i Bergen. I 1976 fikk han en forskerstilling hvor han samarbeidet med professor Jørg Mørland før han flyttet tilbake til Bergen etter noen år. Han tok doktorgraden i Tromsø i 1978[1] I 1980 ble han professor og de neste 20 år ledet han farmakologisk avdeling på universitetet, ble overlege ved klinisk farmakologisk avdeling og deretter dekan ved det medisinske fakultetet.

Aarbakke ble valgt til rektor 1. oktober 2001 og tiltrådte i januar 2002. Han ble gjenvalgt i 2005. 3. november 2008 vant han rektorvalget som var utlyst etter at UiT og Høgskolen besluttet å fusjonerere fra januar 2009. Rektorperioden utløp 1. august 2013. Aarbakke var lenge en forkjemper for å få slått sammen Høgskolen i Tromsø og Universitetet i Tromsø. En lang prosess kulminerte i 2008 med at Kunnskapsdepartementet godkjente sammenslåing. Den nye sammenslåtte institusjonen, som beholdt navnet Universitetet i Tromsø, har fungert siden 1. januar 2009. Jarle Aarbakke har sittet to perioder som rektor for det gamle Universitetet i Tromsø og skulle egentlig gå av 1. august 2009. Etter oppfordring fra valgkomiteen stilte han imidlertid til valg som rektor for det nye sammenslåtte universitetet. Team Aarbakke, som består av Jarle Aarbakke, Curt Rice og Britt Vigdis Ekeli, vant valget 3. november med 51% mot 49% av stemmene 2008.

Jarle Aarbakke har vært leder for «ekspertgruppen for nordområdene», nedsatt av Stoltenberg II regjeringen. Han ledet også «Aarbakke-utvalget» (også kalt «Alternativ medisin-utvalget») som ble opprettet av Sosial- og helsedepartementet i april 1997, etter oppfordring fra et samlet Storting, for å utrede ulike sider ved alternativ medisin. Utvalgets rapport resulterte i NOU 1998:21.

Han har vært nestleder i Universitets- og høgskolerådet (UHR) fra 1. august 2005 til 1. august 2007, og var fra 1. august 2007 til 1. august 2009 leder av rådet.[2] Fra 2011 er han nestleder i Norges forskningsråds hovedstyre.[3]

En undersøkelse gjennomfør av Cicion viste at Jarle Aarbakke var den rektoren i høyere utdanning som hadde vært desidert mest i media i 2008.[4] Både i papiraviser og i nettmedia hadde Jarle Aarbakke svært mange flere oppslag enn de andre rektorene. I papirmedia hadde Aarbakke nesten tre ganger så mange oppslag som nummer to, Sigmund Grønmo.[5]

Utmerkelser[rediger | rediger kilde]

Aarbakke ble i 2013 utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for «innsats for forskning og utdanning i nord.»[6]

Litteratur[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Jarle Aarbakke Antipyrine and phenylbutazone as model compounds in the study of factors influencing drug oxidation Avhandling (dr. philos.) - Universitetet i Tromsø, 1978
  2. ^ UHR Rektor Jarle Aarbakke (UiT) valgt til ny leder i UHR 23.05.2007
  3. ^ Nytt styre i Norges forskningsråd 17.12.2010
  4. ^ Universitetet i Tromsø: UiT-rektor mest synlig i media
  5. ^ Universitetet i Tromsø: Statistikk fra Cision
  6. ^ Utnevnelse til St. Olavs Orden