Hermann Paul Nitsche

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk

Hermann Paul Nitsche (født 25. november 1876 i Colditz, henrettet 25. mars 1948 i Dresden) var en tysk direktør på helse- og forpleiningsanstaltene Lepizig-Dösen og Pirna-Sonnenstein. Etter nasjonalsosialistenes maktovertagelse ble han Gutachter og medisinsk leder for systematiske avlivinger av funksjonshemmede og psykisk syke personer i Aktion T4.

Den 1. august 1928 trakk Nitsche seg tilbake som direktør ved helse- og forpleiningsanstalten Pirna-Sonnenstein. Også her arbeidet han vitenskapelig med spørsmål som genetikk og kriminalteknikk. Hans viktigste bidrag var kapittelet «Generell behandling og forebygging av psykiske sykdommer» (Allgemeine Therapie und Prophylaxe der Geisteskrankheiten) i «håndbok for psykiske lidelser» (Handbuch der Geisteskrankheiten) som var redigert av Oswald Bumke og ble regnet som et standardverk. På dette tidspunktet var han imidlertid motstander av tvangssterilisering.

En holdningsendring til fordel for tvangssterilisering merker man tydelig i 1930, da han var medforfatter av boken «sjelehygiene» (Seelische Hygiene) under den andre internasjonale hygieneutstilling i Dresden. Der tok han til orde for en «omfattende befolkningspolitikk». Senest i 1933, da tvangssterilisering ble offisielt innført gjennom «Lov om forebygging av genetisk syke etterkommere» (Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses), talte han uten forbehold for innføringen av dette tiltaket. Han ble nå kjent som talsmann for idéene til Karl Binding og Alfred Hoche. Fornektelsen av «livsuverdige liv» betraktet han ikke som noen benektelse av elementære menneskelige rettigheter, men tvertimot som et grunnleggende krav til humanitet.

Tidlig i 1936 innledet Nitsche i helse- og forpleiningsanstalten Pirna-Sonnenstein, etter eget initiativ en utsultende kost for å forhøye pasientenes dødsrate. I henhold til sine egne rasehygieniske forestillinger hadde de som «ballasteksistenser» mistet sine rettigheter til å leve videre, og utgjorde en unyttig finansiell belastning for samfunnet.

Der fortsatte han som medisinsk leder, inntil Pirna-Sonnenstein ble omvandlet til en systematisk avlivningsanstalt. Mellom juni 1940 og september 1941 ble 13 720 funksjonshemmede og psykisk syke personer systematisk avlivet i slottsbygningens kjeller innenfor rammene av Aktion T4. I tillegg ble 1 031 fanger fra konsentrasjonsleirene avlivet i kjelleren. En annen sentrale person i utførelsen av dette massedrapet, var psykiateren og nevrologen Werner Heyde.

I 1933 ble han medlem av NSDAP, og ble dommer i den genetiske helsedomstolen i Dresden, som avgjorde hvem som hadde skulle tvangssteriliseres. Som sekretær for «den tyske forening for psykiatri» utarbeidet han «vedtektene for tyske nevrologer og psykiatere» (Gesellschaft Deutscher Neurologen und Psychiater) som i 1935 førte til hans utnevnelse til direktør for foretagendet.

I januar 1940 gikk Nitsche tilbake til helse- og forpleiningsanstalten Leipzig-Dösen, og overtok den lokale offisielle virksomheten den 1. februar 1940.

Rettssaken i Dresden i 1947 mot leger og helsesøstre som var ansatte ved Pirna-Sonnenstein

Våren 1945 ble Nitsche arrestert i Sebnitz. Etterforskningsresultatene fra de sovjetiske myndighetene ble den 20. juni 1946 overleverte til de tyske justismyndighetene i Sachsen. Den 7. januar 1947 falt det en dom mot Nitsche og 14 andre leger og helsesøstre i Landgericht Dresden. Den 7. juli 1947 ble han dømt til døden. Etter at anken var avslått av Oberlandesgericht Dresden, ble han henrettet den 25. mars 1948 med giljotine.