Fartsgrenser i Norge

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk
Skiltet sier at hastigheter over 60 km/t er forbudt. Et vanlig skilt å se i Norge og resten av Europa

Fartsgrenser i Norge er 80 kilometer i timen utenfor tettbygde strøk og 50 km i timen i tettbygde strøk.[1] Reglene gjelder ferdsel med kjøretøy på veg eller område som er åpent for alminnelig trafikk med motorvogn. Særskilte fartsgrenser er angitt ved forbudsskilt, og strekker seg fra 10 km i timen til 110 km i timen. Høyeste tillatte hastighet var 90 km i timen før 2000 og 100 km i timen før 2014. Ved skilt i Norge som angir gatetun er man pålagt å kjøre i «gangfart». Kjøretøy over 3,500 kg og kjøretøy med tilhenger har fartsgrense 80 km i timen også der det er angitt høyere fartsgrense med skilt (for buss klasse 3 er øvre fartsgrense 100 km i timen).[2]

Generelle og spesielle fartsgrenser skal angi grensen for høyeste, lovlige kjørefart på en vegstrekning. Fartsgrenser fastsettes ideelt sett som et kompromiss mellom hensynet til framkommelighet for de kjørende og hensynet til sikkerhet og miljø både for de kjørende og andre som ferdes langs vegen.

Ved moderate fartsovertredelser får man vanligvis bøter. Ved større fartovertredelser kan man risikere å miste førerkortet for en periode. Ved særdeles høye fartsovertredeler kan man riksikere både førerkortbeslag og ubetinget fengselsstraff.

Historisk utvikling av fartsgrensene i Norge[rediger | rediger kilde]

Norge har hatt generelle fartsgrenser på hele vegnettet siden 1912. Grensene ble gradvis justert oppover inntil 1965 (Samferdselsdepartementet, St meld 72, 1977-78). Etter 1965 er adgangen til å fastsette spesielle fartsgrenser for bestemte vegtyper eller vegstrekninger gradvis utvidet.

På motorveier som har vegbelysning og bred midtdeler eller rekkverk i midtdeleren er maksimal fartsgrense 110 km/t. På øvrige motorveier er fartsgrensen 90/100 km/t. På motortrafikkveier med rekkverk mellom kjøreretningene er fartsgrensen ofte 90 km/t, unntatt på strekninger som har særlig høy skadegradstetthet. Fartsgrense 90 km/t kan også innføres på andre veger med en særlig god linjeføring og få avkjørsler. Etter 1979 er nedsatte fartsgrenser på 70 eller 60 km/t innført på en rekke riksveier som tidligere hadde fartsgrense 80 km/t.

Følgende generelle fartsgrenser har vært gjeldende i Norge etter 1912:

År Utenfor tettsteder I tettsteder
1912 35 km/t 15 km/t
1926 35 km/t 25 km/t
1935 60 km/t 35 km/t
1955 70 km/t 40 km/t
1965 80 km/t 50 km/t

I de fleste europeiske land var det fra 1930-tallet fri fart på hele eller deler av vegnettet. Først etter ca. 1970-75 er det blitt alminnelig å fastsette fartsgrenser på hovedvegnettet.[3]

Fra sommeren 2008 var det en stund aktuelt å innføre fartsgrense på 110 km/t på enkelte strekninger i Norge: Nye E6 nord for Gardermoen, E6 gjennom Østfold og E18 gjennom Vestfold. Samferdselsdepartementet sa imidlertid nei den gang.[4] Etter valget i 2013 kom igjen spørsmålet om økte fartsgrenser på norske motorveier på dagsorden, og det foreligger nå konkrete planer om å prøve fartsgrense 110 km/t på en strekning på E18 fra 2014, og også andre motorveistrekninger med høy standard vurderes for 110 km/t.[5]

Straffereaksjoner ved fartsovertredelse[rediger | rediger kilde]

Fartsovertredelser som medfører bøter[rediger | rediger kilde]

Når fartsgrensen er 60 km/t eller lavere

30- til og med 60-soner til og med 5 km/t over til og med 10 km/t over til og med 15 km/t over til og med 20 km/t over til og med 25 km/t over
Bøtesatser 600 kr 1600 kr 2900 kr 4200 kr 6500 kr

Når fartsgrensen er 70 km/t eller høyere

70- til og med 100-sone til og med 5 km/t over til og med 10 km/t over til og med 15 km/t over til og med 20 km/t over til og med 25 km/t over til og med 30 km/t over til og med 35 km/t over
Bøtesatser 600 kr 1 600 kr 2 600 kr 3 600 kr 4 900 kr 6 500 kr 7 800 kr

Fartsovertredelser som medfører førerkortbeslag[rediger | rediger kilde]

Fotoboks langs E18 ved Longum i Aust-Agder.
Soner Førerkortbeslag Antall km/t over Annen informasjon
30-sone 56 km/t 26 km/t
40-sone 66 km/t 26 km/t
50-sone 76 km/t 26 km/t
60-sone 86 km/t 26 km/t
70-sone 106 km/t 36 km/t
80-sone 116 km/t 36 km/t
90-sone 126 km/t 36 km/t Vanligvis på motortrafikkveier (tidligere motorvei kl. B)
90-sone (motorvei) 131 km/t 41 km/t Bare på motorvei (tidligere motorvei kl. A)
100-sone 141 km/t 41 km/t 100 km/t på mange motorvei-strekninger med høy standard
110-sone 151 km/t 41 km/t 110 km/t på enkelte motorvei-strekninger med høy standard (Fra 2014)

Veiledende normer for påstand om samfunnsstraff og fengsel gitt i brev fra Riksadvokaten til samtlige Politimestre og Statsadvokater, datert oktober 2007.

Retningslinjene fastsettes slik:

Fartsgrense Samfunnsstraff fra og med Fengsel fra og med
50 km/t 92 km/t 96 km/t
60 km/t 110 km/t 115 km/t
70 km/t 120 km/t 125 km/t
80 km/t 130 km/t 136 km/t
90 km/t 142 km/t 150 km/t
100 km/t 155 km/t 165 km/t
  • Bemerk: På motorveier (Motorvei kl A) beslaglegges førerkortet først ved 41 km over tillatte hastighet.

Retningslinjene gjelder forutsatt at det ikke er spesielle formildende eller skjerpende omstendigheter. Andre og strengere avgjørelser kan forkomme, jfr Høyesterettsdommer i tilsvarende saker. Jfr: http://www.riksadvokaten.no/ra/ra.php?vedlegg=158

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Vegtrafikkloven av 1965, § 6, lest på Lovdata http://www.lovdata.no/all/hl-19650618-004.html 8.des 2012.
  2. ^ Forskrift om kjørende og gående trafikk (trafikkreglene), 21.mars 1986 nr 747 § 13, lest på Lovdata http://www.lovdata.no/for/sf/sd/xd-19860321-0747.html 8.desember 2012.
  3. ^ Trafikksikkerhetshåndboken om fartsgrenser
  4. ^ Samferdselsministeren: 100 km/t – framleis høgaste fartsgrense
  5. ^ Henrik Bøe (6. desember 2013). «Prøver ut 110 km/t i Vestfold». nrk.no. NRK. Besøkt 11. desember 2013. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]