Examen philosophicum

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk

Examen philosophicum (forkortet ex. phil. eller exphil) er et emne i filosofi som er obligatorisk for å få en godkjent bachelorgrad ved universitet i Norge. I tillegg tilbys emnet ved noen høyskoler. Emnets innhold varierer fra lærested til lærested, og mange har også forskjellige varianter innad. Felles er at filosofiske tema som blant annet kunnskap, sannhet, virkelighet, vitenskap og etikk blir presentert og drøftet. Hensikten med exphil er å få studentene til å tenke kritisk, og reflektere over blant annet vitenskapelige problemer og om anvendelse av vitenskap. Tradisjonelt underviser man exphil som en gjennomgang av filosofi- og vitenskapshistorien, for også å vise den historiske konteksten man selv er en del av, samt vise hvordan syn på vitenskap har forandret seg gjennom historien.

Historie[rediger | rediger kilde]

Exphil ble innført i Danmark-Norge, dvs. ved Københavns Universitet (det eneste universitetet i tvillingriket), i 1675. Ordningen ble avskaffet i Danmark i 1971, men finnes fortsatt i Norge, selv om omfanget av eksamenen nå er sterkt redusert (mens det tidligere kunne være på tre hele semestre, er det nå på en tredjedels semester, dvs. en niendedel). Filosofikum var et «dannelsesfag» som måtte tas før studentene begynte på spesialiserte studier. I dag kan emnet i flere studier tas seinere, eller til og med til sist, i studiet. Tidligere førte eksamenen frem til graden cand. phil. eller cand. philos. (ikke å forveksle med cand. philol.).

I Norge har eksamenen eksistert kontinuerlig siden 1675, og ble fra 1811 videreført ved Det Kongelige Frederiks Universitet, som fulgte de ordninger som gjaldt ved Københavns Universitet. Studiet var på to eller tre semestre, vanligvis to semestre. Man ble prøvet i fag som filosofi, matematikk, astronomi, naturfag, latin, gresk, historie og, for teologer, hebraisk. I 1845 ble latin, gresk og historie byttet ut med bl.a. fysikk og kjemi, og i 1875 ble filosofi det eneste obligatoriske faget.

Fra 1903 til 1967 het prøven i Norge Forberedende prøve i filosofi, men man gikk da tilbake til betegnelsen examen philosophicum.

Omfanget av ex. phil. har blitt redusert flere ganger. I 1960-årene var også logikk og psykologi med. Disse fagene hadde egne bøker og egne forelesere. Vektingen var da som for et helt semester, og en del studenter valgte å lese andre fag i tillegg. Vektingen er nå gått ned til dagens 10 studiepoeng (7,5 poeng på NTNU), dvs. en tredjedel av et semester (i tillegg kommer ofte ex.fac. (se under) på 10 studiepoeng).

Innhold i dag[rediger | rediger kilde]

Emnet består av en kort og konsentrert innføring i filosofi, og gir et overblikk over herskende retninger innen filosofien, samt historiske overblikk over disse.

Delemner som inngår er filosofihistorie, vitenskapsfilosofi og etikk. I tillegg til ex. phil. må de fleste studenter ta examen facultatum (ex. fac.). Examen facultatum er fagspesifikk.

Ex. phil har vært gjenstand for noe kontrovers innenfor akademiske kretser. Det har blitt diskutert om emnet bør fortsette å være obligatorisk, slik det er i mange studier i dag, samt om det har faglig relevans for disse studiene. Denne debatten blomstret opp igjen da dannelsesutvalget leverte sin rapport høsten 2009. Tilhengerne mener at det aldri har vært så stort behov for grunnleggende kunnskaper i filosofi og vitenskap som i dag, mens motstanderne mener at denne type kunnskap fanges godt nok opp av fagstudiene.

Siden faget ex.phil. er blitt kuttet så mange ganger, har enkelte hevdet at det nå er blitt så komprimert at undervisningen og pensum blir for overfladisk. Enkelte påstår sågar at noen studenter bare leser repetisjonshefter og bruker forskjellige nettsider og mobilapper for å komme seg gjennom faget.