Evangelikalisme

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk

Evangelikalisme eller evangelikalsk kristendom er betegnelser på en kristen bevegelse hovedsakelig i USA, som regnes til det lavkirkelige spektrum innen protestantismen.

Karakteristiske kjennetegn er bokstavtro bibeltolkning, et inderlig forhold til Gud (se gjenfødte kristne), stor vekt på Jesu død på korset og hans oppstandelse fra de døde. Denne bevegelsen har sin historiske opprinnelse i pietistiske utbrytere fra den anglikanske kirke i England på 1700-tallet. Evangelikalske kristne blir av representanter for de etablerte kristne tradisjonene ofte sett på som fundamentalister. Evangelikalsk kristendom står gjennom sin vekt på bokstavtro bibelfortolkning og lekmannsforkynnelse i motsetning til den mer akademiske kristendommen innen de etablerte kirkene, som Den katolske kirke og de lutherske statskirkene, som har en lang akademisk fortolkningstradisjon knyttet til Bibelen og som ikke tolker den bokstavtro, og der forkynnelse er en oppgave for universitetsutdannede teologer med filosofisk skolering i tillegg til den rene dogmatiske skolering.

Evangelikalisme må ikke forveksles med begrepet evangelisk kristendom (merk forskjellen i skrivemåte), slik det brukes i Europa (bl.a. Skandinavia og Tyskland), som er en generell betegnelse på protestantiske kirker, og da spesielt de evangelisk-lutherske (herunder den norske statskirken) og kalvinistiske kirker.