Engervannet

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk
Engervannet
Engervannet i 2010. Foto: Paal Sørensen
Engervannet i 2010.
Beliggenhet Bærum (Akershus)
Areal 0,18 km²
Høyde 0,4 moh.
Omkrets 2,61 km
UTM-koord. 32V 585850 6640916
Kilde NVE

Engervannet i Bærum kommune i Akershus tilhører Øverlandsvassdraget og ligger ved Sandvika mellom Løkkeåsen og Sandviksåsen.

I gamle dager het det Folangr. Det forteller oss at det var en trang fjordarm (-angr) den gang vannet sto mye høyere enn i dag. I dag krysses vannet av en bro/vei som heter Folangerbroen/-veien.

I Sverres Saga leser vi at bøndene samlet seg på isen på Folangr i år 1200. Det var vinter, ufred i landet, og kongen lot sine folk vente oppe i Sandviksåsen (derav veinavnet Sverrestien) mens han selv gikk ned til Folangr for å høre hva bøndene snakket om. Så var det fredelig der frem til 1942, da et britisk bombefly type Mosquito styrtet den 25. september og havarerte i Engervannet etter det første av to brtitiske angrep på Victoria Terrasse i Oslo.

Nordøst-enden av vannet, der Øverlandselva renner inn i Engervannet, er vannet svært grunt. Dette området er attraktivt for fugler. Blommenholm og Sandvika Tennisklubb har sine lokaler i dette området.

Rundt sørvest-enden av vannet er området bebygget (Sandvika by). Her er det populært å mate ender vinterstid. Nærmeste nabo langs vannets lange sydøst-bredd er Drammensbanen. I forbindelse med banens utvidelse til fire spor, ble det 2011–12 bli anlagt en turvei der det hittil hadde vært friområde for fuglelivet, mot protester fra naturverninteresser og også fra de to berørte velforeninger. Denne turveien ble deretter godt mottatt, og Sandvika Vel har uttrykt det.

Normalt renner vannet fra Engervannet ut i Rønne elv, som møter Sandvikselva, like før Sandvikselva renner ut i Oslofjorden. Engervannet ligger imidlertid så lavt at når det er høyvann i Oslofjorden vil sjøvann ofte renne opp Rønne elv og inn i Engervannet. Vannet er temmelig dypt. Men ved utløpet er det en terskel. Saltvann som strømmer inn ved høyvann, synker der til bunns og samler seg som brakkvann.

Øverlandselva var tidligere svært forurenset, og Engervannet er derfor oppfylt av tidligere kloakkslam.