Elektronisk resept

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk

E-resept betyr elektronisk resept og betyr samtidig kjeden av IT-systemer som håndterer resepter elektronisk.

E-resept er for fastleger, legevakter, privatpraktiserende spesialister, apotek og bandasjister. Tidlig i 2013 vil e-resept være innført i hele Norge og skal bidra til en tryggere, enklere og mer effektiv resepthåndtering. Leger i sykehus tar i bruk e-resept på et senere tidspunkt, når de regionale helseforetakene innfører ordningen.

Slik fungerer e-resept

Legen sender resepten elektronisk til en sentral database som kalles Reseptformidleren. Herfra kan apoteket eller bandasjisten laste ned resepten og ekspedere, når pasienten oppgir fødselsnummer eller navn og fødselsdato.

Tjenesten Mine resepter gir pasienten oversikt over gyldige e-resepter. Pasienten kan også holde oversikt ved hjelp av utskrift fra lege eller apotek.

Mine resepter

Tjenesten Mine resepter er tilgjengelig over nettstedet www.mineresepter.no

For å bruke tjenesten Mine resepter må man identifisere seg. Dette kan gjøres på en av disse måtene:

  • Man kan kjøpe et spillerkort fra Norsk Tipping (dette er et smartkort fra BuyPass), oppgradere dette, kjøpe en smartkortleser, koble smartkortleseren til en PC, og logge seg inn.
  • Man kan kjøpe et annet smartkort fra BuyPass (kr 379) og en smartkortleser (pris avhengig av type), koble dette til en PC, og logge seg inn
  • Man kan kjøpe en USB minnepinne fra CommFides, koble denne til en PC, og logge seg inn (Abonnement: F. eks. kr 1.180 for tre år).

På grunn av kostnadene og plunderet forbundet med identifisering på Mine resepter er det ikke så mange som benytter denne tjenesten.

Fra slutten av november 2012 er det meningen at det skal bli mulig å benytte BankID til innlogging på Mine tjenester. [1]

Bakgrunn

I perioden 2006-2010 ble e-resept utviklet og siden pilotert i to norske kommuner. Prosesser og samarbeid var organisert i E-reseptprogrammet, ledet av Helsedirektoratet. De øvrige deltakerne i programmet var Statens legemiddelverk, Den norske legeforening, Apotekforeningen, Bandagistenes næringspolitiske utvalg, det tidligere NAV samt de regionale helseforetakene. Aktørene i E-reseptprogrammet samarbeidet med et stort spekter av IT-leverandører. I januar 2011 ble E-reseptprogrammet avviklet, men oppgaver knyttet til e-resept, både ift utvikling, innføring og forvaltning er fortsatt forankret i Helsedirektoratet og utstrakt samarbeid med andre aktører inngår fremdeles i prosessene.

E-resept er del av en nasjonal satsing på økt elektronisk samhandling i helsetjenesten.

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Hvordan logge seg inn på Mine resepter