Den europeiske unions byråer

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk

Den europeiske unions byråer er organer som skiller seg fra EUs institusjoner ved at de ikke er opprettet ved traktat, men derimot gjennom sekundær lovgivning for å utføre en uttrykkelig oppgave.

Til forskjell fra de fleste institusjonene opprettet gjennom traktat, har hver av disse etatene status som selvstendig juridisk person.

Etater[rediger | rediger kilde]

Etater i 1. søyle[rediger | rediger kilde]

Det er for tiden 16 etater i EUs første søyle, De europeiske fellesskap:

 • Det europeiske senter for utvikling av erhvervsuddannelse (Cedefop) – Thessaloniki
 • Det europeiske institutt til forbedring av leve- og arbeidsvilkårene (EUROFOUND) – Dublin
 • Det europeiske miljøbyrået (EEA) – København
 • Det europeiske erhvervsuddannelsesinstitutt (ETF) – Turin
 • Det europeiske overvåkningssenteret for narkotika og narkotikamisbruk (EMCDDA) – Lisboa
 • Den europeiske legemiddeletaten (EMEA) – London
 • Kontoret for harmonisering i det indre marked (varemerker og design) (OHIM) – Alicante
 • Den europeiske arbeidsmiljøetaten (EU-OSHA) – Bilbao
 • Community Plant Variety Office (CPVO) – Angers
 • Oversettelsessenteret for Den europeiske unions organer (CdT) – Luxembourg
 • Det europeiske senter for overvåkning av rasisme og fremmedfrykt (EUMC) – Wien
 • Den europeiske gjenoppbygningsetaten (EAR) – Thessaloniki
 • Den europeiske matvaresikkerhetmyndigheten (EFSA) – Parma
 • Den europeiske etaten for sjøfartssikkerhet (EMSA) – Lisboa
 • Den europeiske etaten for luftfartssikkerhet (EASA) – Köln
 • Den europeiske etaten for nett- og informasjonssikkerhet (ENISA) – Heraklion

European External Borders Agency, som er under oppbygging i Warszawa, vil bli den 17. etaten i De europeiske fellesskap.

Etater i 2. søyle[rediger | rediger kilde]

Det er for tiden to etater i EUs andre søyle, Felles utenriks- og sikkerhetspolitikk:

Etater i 3. søyle[rediger | rediger kilde]

Det er for tiden to etater i EUs tredje søyle, Politi- og strafferettslig samarbeid:

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]