De nasjonalsosialistiske bevegelser

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk

De nasjonalsosialistiske bevegelser er en samlebetegnelse for flere konkretiseringer av den generiske term nasjonalsosialisme. Bevegelsene har oppstått ulike steder i ulike perioder og uttrykker også flertydigheten av begrepet nasjonalsosialisme.

  1. Det tsjekkiske nasjonalsosiale parti (eller Det tsjekkiske nasjonalsosialistiske parti), senere kjent under ulike navn, blant annet Det tsjekkoslovakiske nasjonalsosialistiske partiet ble grunnlagt i 1898 og var et moderat, liberalt nasjonalsosialistisk part. Fra 1997 har partiet igjen tatt navnet Det tsjekkiske nasjonalsosiale parti og er en etterkommer av partiet fra 1898. NB! Partiets ideologi har aldri hatt noe til felles med den nazistiske ideologi eller noen tilknytning til nazistpartiet i Tyskland.
  2. Den østerrikske nasjonalsosialismen. I mai 1918 endret det østerriksk-tyske arbeiderpartiet i Østerrike-Ungarn DAP navnet til Deutsche Nationalsozialistische Arbeiterpartei (DNSAP) og ble det første politiske parti navngitt med nasjonalsosialisme som senere kom til å øve innflytelse på den kommende tyske nazismen.
  3. Det (Sudet-)tyske nasjonalsosialistiske arbeiderparti i Tsjekkoslovakia sprang ut fra DAP som et resultat av bruddet med det østerriksk-ungarske riket.
  4. Nazismen. Etter Adolf Hitlers maktperiode på 1930-tallet, og særlig etter den andre verdenskrig har begrepet nasjonalsosialisme nesten alltid blitt referert til nazisme, og spesielt til nazistpartiet så vel som senere oppblomstringer og strømninger som nynazismen.
  5. Fascismen i Italia. Noen bruker begrepet nasjonalsosialisme til å betegne fascisme helt generelt, men vitenskapsfolk og akademikere ser i dag på nazisme som en form for fascisme.
  6. På midten av og på slutten av 1920-tallet ble termen nasjonalsosialisme leilighetsvis brukt av Trotsky som en karakteristikk for å beskrive Stalins og Bukharins teori for sosialisme i et land. Bruken av begrepet var ikke ment som hentydning til den tyske nasjonalsosialismen.
  7. Nynazismen. Innenfor dagens demokratier finnes det i flere land grupperinger som enten selv eller av andre blir referert til som nasjonalsosialistiske. Noen nynazistiske strømninger opererer som undergrunnsbevegelser.

Se også[rediger | rediger kilde]