Cyberspace

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk

Begrepet Cyberspace ble først innført i William Gibsons roman Neuromancer fra 1982. Gibson definerte cyberspace som en verden av sammenkoblede datasystemer. I dag brukes cyberspace for å forklare det fysiske nettet og den tenkte verdenen. Noe som kan illustreres ved at du sender og laster ned filer på nettet (det fysiske nettet) og at man møter andre mennesker på nettet (den tenkte verdenen). Gibsons cyberspace er ikke et vanlig rom, men et rom av overflater, bilder, simuleringer og tomme tegn. Dette rommet består av databasert informasjon og danner en virtuell verden som utvikler seg i tråd med den virkelige verden. Denne virtuelle verdenen blir en slags sci-fi versjon av den virkelig verden. Gibson kalte cyberspace for The Matrix. I denne sammenheng kan man påstå at filmen The Matrix er meget relevant. Filmen handler kort sagt om en virtuell verden hvor mennesker holdes til fange uten å vite om det.

“Vitenskapen om styring, automatisering, databehandling og kommunikasjon i dynamiske systemer, herunder maskiner, kjemiske prosesser, samfunnssystemer og levende organismer”.

Kybernetikk kommer av det greske ordet kybernetes som betyr «den som styrer», eller styrmann. Det er altså læren om styremaskiner og styringsproblemer. Kybernetikk går ut på styre alt som er i handling og bevegelse, og regnes som en nødvendig forutsetning i de fleste tekniske innretninger. Kybernetikk er en referanseramme for dagens vitenskap.

Norbert Wiener (1894–1964) regnes som kybernetikkens far. I 1948 ga han ut boken Cybernetics hvor han definerte kybernetikk på følgende måte: «control and communication in the animal and the machine». Han mente at verden kunne beskrives med begreper som informasjon og logikk, framfor energi og materie. Wiener så verden som en stor feedback mekanisme, og mente at livet var definert av konstant utveksling av signaler, mellom de ytre miljøet og verden, og innen individet selv.