Children's International Summer Villages

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk

CISV (Tidl. Children's International Summer Villages) er en inter­na­sjo­nal, freds­ut­dan­nende orga­ni­sa­sjon etab­lert i over 70 land i samt­lige ver­dens­de­ler. CISV arbei­der hoved­sak­lig med barn og ung­dom fra 11 år og opp­over. CISV ønsker å bidra til at del­ta­kerne på våre akti­vi­te­ter utvik­ler seg til ansvars­fulle og for­doms­frie ver­dens­bor­gere. Dette gjør CISV ved å tilby dem en per­son­lig opp­le­velse med tverr­kul­tu­rell kom­mu­ni­ka­sjon og sam­ar­beid lokalt, nasjo­nalt og inter­na­sjo­nalt. For å oppnå dette arran­ge­res det lei­re og utveks­lin­ger av ulik art. Orga­ni­sa­sjo­nen er reli­giøst og poli­tisk uav­hen­gig, og arbei­det deres gjø­res på fri­vil­lig, uløn­net basis. I Norge heter orga­ni­sa­sjo­nen CISV Norge. Det heter fortsatt Cisv, men slagordet er building global frienship.

Historien[rediger | rediger kilde]

CISV ble grunnlagt i 1951 av Dr. Doris Twitchell Allen. Organisasjonen er nå aktiv i over 70 land. Mer enn 200 000 personer har deltatt på mer enn fem tusen CISV arrangementer siden grunnleggelsen.[1]

Barn og ungdom er sett på som den ideelle målgruppen for å starte med fredsarbeid. Det ble arrangert programmer for å gi barn og ungdom mulighet til å bli kjent med jevnaldrende fra andre land og å opprette vennskap på tvers av landegrenser og kulturforskjeller. Det er også viktig med lokalt holdningskapende arbeide for fred og toleranse for andre kulturer.

CISVs fokusområder[rediger | rediger kilde]

Fred er et svært vidt begrep. CISV har derfor laget fire fokusområder som aktivitetene man gjør skal være relatert til. Disse fire er:

 • Mangfold
 • Menneskerettigheter
 • Konflikt og løsning
 • Bærekraftig utvikling

CISV Programmene[rediger | rediger kilde]

CISV internasjonale aktiviteter baserer seg på seks forskjellige programmer.

 • Barneleir / Village, er en sommerleir for barn som fyller 11 eller 12 år samme kalenderår. Delegasjoner fra 10 til 12 land bor sammen i 4 uker og gjennomgår et program for å bedre kontakt og forståelse. En delegasjon består av to gutter, to jenter og en voksen leder. Vertslandet stiller med en leiransvarlig, som har en egen stab av nasjonale CISV'ere, og det er i tillegg et lite antall ungdommer (juniorledere mellom 15 og 18 år) fra forskjellige nasjoner med i ledelsen av leiren. De første to til tre dagene er barna, fordelt to og to med hensyn til jenter og gutter, gjester hos lokale vertsfamilier. Barneleirene er det mest omfattende programmet i CISV.
 • Sommerleir er et 3 ukers opplegg for 14- til 15-åringer. Delegasjonene har 4 deltagere og en voksen leder. Det er lagt opp til leirmøter der regler kan vedtas eller forandres ved avstemming.
 • Ungdomsutveksling / Interchange er en utveksling mellom to land, innen samme halvår eller år, for 6 til 12 ungdommer fra 12 til 15 år, og varer enten to eller fire uker. Den ene delegasjonen drar til «utvekslingslandet» og lar ett medlem tilbringe sin tilmålte tid hos et utvalgt vertssøsken av samme kjønn, før dette søskenet så får tilbringe samme tid i «besøkerlandet». Hver delegasjon har en voksen leder, og kan også ha en juniorleder, og underveis foregår det felles samlinger og møter.
 • Seminarleir er et tre ukers opplegg for 17- til 18-åringer med inntil 4 delegater fra hvert land med inntil 30 deltagere på hvert seminar. Seminaret har et utdannelsespreg og det diskuteres flere internasjonale spørsmål.
 • Youth Meeting er 9 eller 15 dagers regionale og temabaserte leire som gir ungdom en mulighet til å utforske viktige interkulturelle tema. For deltakere fra 12 år og oppover
 • IPP, International Peoples Project, er et møte i 2-3 uker for 19 åringer eller eldre, gjerne med tidligere CISV erfaring. Møtet arrangeres i samarbeide med en ideell organisasjon og tar opp problemer som samarbeidsorganisasjonen arbeider med.

CISV-Organisasjonen[rediger | rediger kilde]

Hovedkontoret er i Newcastle upon Tyne i England. CISV Norge har sine kontorer på Fredshuset. Det aller meste av arbeidet i organisasjonen skjer likevel i de nasjonale lag og i lokallag. Flere lokallag har egne ungdomsgrupper. Utenom de fast ansatte ved hovedkontoret, er hele organisasjonen drevet av frivillig, ulønnet personell.

I Norge består organisasjonen av et sekretariat med én organisasjonskonsulent, samt et sentralstyre med fem medlemmer.

Sentralstyret 2010/2011

Leder – Jostein Sydnes

Organisatorisk nestleder – Brita Bolstad

Programansvarlig – Andreas Malkenes

Utdannings og utvilingsansvarlig – Sigrid Sulland

Økonomiansvarlig – Kristian Brende


Gallery[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ CISV Resources, Document B-07 CISV Fact sheet, resources.cisv.org