Karl III Johan

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
(Omdirigert fra Carl III Johan)
Gå til: navigasjon, søk
Arbeid pågår: Denne siden er under arbeid. Det blir ofte redigeringskollisjoner under slikt pågående arbeid, og under større endringer så kan andre bidrag forsvinne. Se også diskusjonssiden for ytterligere informasjon.
Karl XIV Johan
Karl III Johan
Konge av Sverige og Norge
Karl III Johan
Navn: Jean Baptiste Bernadotte
Valgspråk: Folkets Kjærlighed min Belønning
Regjeringstid: 5. februar 18188. mars 1844
Født: 26. januar 1763[1], Pau, Frankrike[1]
Død: 8. mars 1844 (81 år), Stockholms slott
Begravet: Riddarholmskyrkan
Foreldre: Jean Henri Bernadotte (1711–1780)
og
Jeanne St. Jean (1728–1809)[1]
Ektefelle‍(r): Desideria
Barn: Oscar
Autograf, Carl Johan, Nordisk familjebok.png

Karl III Johan, opprinnelig Jean Baptiste Bernadotte, (født 26. januar 1763, død 8. mars 1844) var konge av Sverige og Norge fra 1818 frem til sin død. I den svenske kongerekken er han Karl XIV Johan.

Han ble født Jean-Baptiste Bernadotte i Pau i Frankrike og var sønn av Jean Henri Bernadotte og Jeanne de Saint-Jean. Bernadotte begynte i den franske hæren og etter den franske revolusjon avanserte han raskt og ble i 1804 utnevnt til marskalk, landets høyeste offiserstittel.

21. august 1810 valgte Sveriges riksdag ham som svensk tronfølger og i oktober samme år ankom Bernadotte Sverige. Karl Johan tok raskt over som reelt statsoverhode, da den regjerende kongen Karl XIII var ved dårlig helse. Karl Johan var valgt for å ha gode forbindelser med Frankrike og ta tilbake Finland, han la imidlertid raskt om den svenske utenrikspolitikken og ledet Sverige inn i allianse med Russland og Storbritannia mot Frankrike. Sverige fikk løfte om å få Norge ved å gå mot Napoleon og i 1813 ledet Karl Johan svenske tropper i Den sjette koalisjonskrigen. Etter seier mot franske styrker tvang han Danmark til å avstå Norge ved Kielfreden. Norge erklærte seg uavhengig etter å ha avholdt en riksforsamling på Eidsvoll, men etter en kort krig sensommeren 1814 kapitulerte nordmennene, godtok Mossekonvensjonen og gikk inn i en personalunion med Sverige.

Bakgrunn og oppvekst[rediger | rediger kilde]

Bernadotte ble født i Pau i distriktet Béarn i den sydvestlige delen av Frankrike som yngst av fem søsken, foreldrene var Jean Henri Bernadotte og Jeanne de Saint-Jean.[1][2] Han ble født en god stund for tidlig og foreldrene fikk ham derfor døpt allerede dagen etter.[1][3] Han het opprinnelig Jean Bernadotte, men ble også kalt Jean Baptiste siden han var oppkalt etter Johannes Døperen.[1] Kort tid senere ble han sendt til en amme som bodde noen kilometer fra Pau og ble der i ett år.[3]

Jean Bernadotte fikk antakelig undervisning i et lokalt benediktinerkloster,[4] men endel av utdannelsen kan han også ha fått hjemme, noe som ikke var uvanlig på den tiden.[5]

Bernadotte skal ha hatt et kjølig forhold til sin mor og etter at han forlot barndomshjemmet for å bli soldat besøkte han hjemstedet kun én gang. Han sørget imidlertid for henne økonomisk og på et langt senere tidspunkt sendte han et brev til broren Jean Evangeliste Bernadotte hvor han ga beskjed om at hun skulle motta en månedlig pensjon samt at «...han takket henne for hennes hengivenhet.»[3][6]

Faren Jean Henri Bernadotte var sakfører[7] (procureur au sénéchal, anklager[1]) ved en av domstolene i Béarn. Han hadde så dårlig betalt at han ikke fikk råd til å gifte seg før han var 43 år gammel.[6]

Tidlig karrière[rediger | rediger kilde]

Jean Baptiste Bernadotte, løytnant ved 36. régiment de ligne 1792. Maleri av Louis-Félix Amiel (1802-1864), 1834.

I 1780 tok Bernadotte verving i regimentet Royal-La Marine og steg i gradene fra alminnelig menig til divisjonsgeneral.[8]

Han tilbrakte først tre år i tjeneste på Korsika. Etter ett besøk i hjemmet noen måneder i slutten av 1783 og begynnelsen av 1784 av helsemessige grunner fulgte han sitt regiment til nye garnisonsbyer – blant annet Grenoble, Vienne, Marseille og Saint-Martin-de-Ré. Han avanserte fra grenader til korporal den 13. juni 1785, til furir 21. juni 1786, til sergeant-major (feldwebel) 11. mai 1788 og til adjutant 7. februar 1790.[9] Deretter hadde hans videre avansement kanskje stoppet om ikke den franske revolusjon hadde brutt ned det skillet som fra 1781 hadde blitt satt mellom underoffisers- og offisersgradene.

I løpet av sin tjeneste som underoffiser hadde Jean Baptiste Bernadotte ved adskillige tilfelle vist initiativ, som da han etter å ha blitt stasjonert i Marseille, i 1790 lyktes å redde sin sjef, markis d'Ambert, fra en mobb. Den 1. mai 1792[10] ble han utnevnt til sekondløytnant ved det i S:t Servant i Bretagne stasjonerte 36:e regimentet.[11] Ved et annet tilfelle lyktes Bernadotte under regimentets opphold i den lille byen Lambec nær Marseille, gjennom sin veltalenhet å forhindre at soldatene gjorde mytteri. Hendelsen fant sted i en nedlagt kirke der noen kompanier hadde sitt losji. Bernadotte steg opp på prekestolen og holdt en straffepreken for oppviglerne, som deretter avbrøt mytteriforsøket.[12]

Under oppholdet i Marseille ble Bernadotte innkvartert hos den rike og i Marseille ansette kjøpmannen François Clary (far til Désirée Clary, senere dronning Desideria), som bebodde ett delvis ombygd hus i stadens daværende aristokratiske kvarter. Denne tok velvillig imot Bernadotte, som dermed kom til å bo en tid hos sin blivende svigerfar. Under den tiden ble Bernadotte kjent med den da tolv år gamle Désirée Clary som senere skulle bli hans hustru.[12]

Da Revolusjonskrigene kort etter brøt ut dro Bernadotte i felt med den franske Rhinarmén. Han utmerket seg i kampene og steg raskt i gradene. Etter kampene ved Speyer og Mainz ble han 11. juli 1793 utnevnt til kaptein, han ble bataljonssjef 8. februar 1794 og avanserte til brigadesjef den 4. april samme år. Året efter ble han overført til Sambre- og Meusearmén og utmerket seg i stridene ved Prémont og Landrecies samt i slaget ved Fleurus den 26. juni 1794, ble han «for tapperhet og lysende bragder» på general Jean Baptiste Klébers begjæring utnevnt til brigadegeneral. Etter erobringen av Maastricht i oktober samme år, hvor han aktivt bidro, ble han den 22. oktober 1794 utnevnt til generalmajor.[9]

Årene 1795 og 1796 deltok han i fortsatte operasjoner med Rhinarmén. Hans rykte som feltherre var kjent da han i begynnelsen av 1797 ble beordret at med en armé gå mot Lombardia for å støtte Napoleon Bonaparte i felttoget mot østerrikerne. En vinterlig marsj over Alpene, krysning av elven Tagliamento og erobringen av grevskapet Görz og Gradisca gav nye beviser på hans dugelighet. En viss mistro kom alt fra denne perioden til å kjennetegne forholdet mellom Bernadotte og Bonaparte.[13]

Han giftet seg i 1798 med Désirée Clary, som tidligere hadde vært forlovet med Napoléon Bonaparte. Bernadotte var en tid fransk ambassadør i Wien, før han ble fransk krigsminister omtrent samtidig med at han fikk sønnen François-Joseph-Oscar – den senere Oscar I – i 1799.[2]

Marskalk Jean Baptiste Bernadotte i en kopi av et originalportrett av François Joseph Kinson fra 1804.

Administrasjon og politikk[rediger | rediger kilde]

Etter at han mot felttogets slutt hadde overført noen troféer til Paris var Bernadotte i byen da fructidorkuppet ble gjennomført 4. september 1797, dog uten at han selv medvirket. Han vendte deretter tilbake til Italia og var en tid guvernør over Friuli og de deler av det venezianske området som gjennom freden i Campo Formio den 17. oktober 1797 hadde tilfalt Frankrike. Den 11. januar 1798 ble han utnevnt til Frankrikes ambassadør i Wien.[14] Han forlot tjensten i april 1798 etter ett oppløp der deltagerne vandaliserte trikoloren og ambassadens bygning ved Wallner Strasse 8.[13][14]

Etter å ha kommet tilbake til Frankrike tilbrakte Bernadotte en tid i ro. Den 16. august 1798 giftet han seg med Désirée Clary, en kjøpmansdatter fra Marseille som var svigerinne til Napoleon Bonapartes eldste bror Joseph. Hun hadde tidligere vært forlovet med Napoleon Bonaparte. Giftermålet skapte derfor i en viss grad ett band mellom slektene Bonaparte og Bernadotte.[13]

Etter det franske valget i 1799 knyttet Bernadotte seg nærmere hjemlandets politikk da direktoriet den 2. juli utnevnte han til krigsminister (minister for landstridskreftene). Som krigsminister arbeidet han med å omorganisere arméen, som da hadde møtt flere nederlag. Under det pågående politiske intrigespillet ble han dog igjen avsatt fra embetet den 14. september samme år gjennom en list av Emmanuel Joseph Sieyès, som planla et nytt statskupp. Kort etter vendte Napoleon Bonaparte tilbake fra Egypt og iverksatte kuppet den 18 og 19 brumaire år VIII (9. og 10. november 1799). Hans motpart hadde forsøkt å få Bernadotte til selv å gjøre statskupp, men denne holdt seg avventende og fikk verken fra direktoriet eller nasjonalforsamlingen noen oppfordring om å stoppe kuppmakerne.[13]

Selv om Bernadotte ikke hadde støttet kuppet lå det i Bonapartes interesse å stå på god fot med ledende menn fra ulike deler av landet, og Bernadottes militære og administrative kunnskaper ble derfor benyttet både under konsulatet og keiserdømmet. Bernadotte ble i januar 1800 medlem av det nyskapte statsrådet (Conseil d'état), og ved Bonapartes avreise til det italienske felttoget ble han sjef for den såkalte vestarméen, som hadde som oppgave å slå ned opprøret i Vendée og møte eventuelle engelske landstigninger. Etter det ble han vurdert for andre oppdrag, i Portugal, Irland, Louisiana og USA men disse planene ble av ulike grunner ikke noe av.[15]

I 1804 ble Bernadotte guvernør og sjef for den franske armé i Hannover, Tyskland.[2] Han var nr. 7 på listen av de 14 som Napoleon utnevnte til marskalker, den høyeste militære grad i Frankrike. Han fikk dessuten tittelen fyrste av Pontecorvo, som er et lite område sør for Roma i Italia.

I følge populær historie skulle Bernadotte ha hatt en tatovering fra denne tiden med ordene «Død over konger». Dette er sannsynligvis kun en historie, med bakgrunn i et fransk teaterstykke (Le Camarade de lit, sengekameraten), der kongen har en tatovering med teksten Vive la République, «Leve republikken»[16]. Derimot uttrykte den framtidige kongen i 1797 følgende: «Republikaner både av prinsipp og overbevisning vil jeg til min dødsstund bekjempe alle rojalister.»”.[17]

Nye innsatser på slagmarken[rediger | rediger kilde]

Under den franske krigen mot Den tredje koalisjonen fikk Bernadotte igjen dra i felt og deltok blant annet i Slaget ved Austerlitz den 2. desember 1805 der han som korpssjef medvirket til seieren. Den 5. juni 1806 ble han utnevnt til fyrste av Pontecorvo. Mindre fremgangsrikt var derimot første delen av hans innsats i felttoget mot Preussen i 1806. I Slaget ved Jena-Auerstedt den 14. oktober 1806 kom han på grunn av langsom fremrykking ikke i stilling og ble sterkt klandret av hovedkvarteret. Tre dager senere lyktes han å overrumple de prøyssiske styrkene ved Halle, forfulgte de nordover og stormet den 6. november Lübeck der Gebhard Leberecht von Blücher ble tvunget til å kapitulere. Samme dag kom han for første gang i nærmere kontakt med svenskene. På elven Trave overrasket og tok han til fange en liten svensk styrke på noe over 1 000 mann, som etter retrett fra Lauenburg befant seg på vei hjem. Fangene, som ble behandlet vel, ble siden på den franske marskalkens ordre sendt videre til hjemlandet.[18]

Fra det påfølgende felttoget mot russiske styrker merkes Bernadottes seier i Slaget ved Mohrungen den 25. januar 1807. Etter å ha blitt såret ved Spandau i juni 1807 ble han imidlertid ute av stand til å delta i de siste operasjonene i krigen, som Slaget ved Friedland den 14. juni 1807. Etter freden i Tilsit i juli 1807 ble han samme måned utnevnt til guvernør over hansabyene, der han gjorde seg positivt bemerket gjennom god forvaltning. Kort etter ble han tildelt kommando over den hærstyrken, som via de Danmark skulle angripe Sverige for å tvinge landet til en allianse med Napoleon. Ulike omstendigheter, blant annet den franske hærens plutselige reduksjon gjennom dens spanske regimenters desertering etter opprøret i Spania, gjorde imidlertid at invasjonsplanen ble avlyst.[18]

Østerrikes krigserklæring mot Frankrike i april 1809 førte Bernadotte sørover. Som befalhaver over en sachsisk hærstyrke deltok han i det blodige Slaget om Wagram som utfoldet seg 5. og 6. juli 1809. En dagordre hvor han hedret sine tyske tropper førte til en reprimande fra Napoleon. Den franske keiseren var også misfornøyd med Bernadottes innsats under slaget og han søkte avskjed og begav seg til Paris. Britiske styrkers ekspedisjon til Walcheren førte til at Bernadotte raskt ble beordret til ny tjeneste. Men når invasjonstrusselen var avverget ble Bernadotte fratatt kommandoen over de franske styrkene i Nederland. En slags forsoning mellom Napoleon og Bernadotte kom etterhvert, men Napoleon ville helst ha Bernadotte på avstand. Bernadotte var i ferd med å reise til Roma for å tiltre en stilling som generalguvernør over Kirkestaten, da forslaget om at han skulle bli tronfølger i Sverige ble lagt frem.[19]

Bernadotte som svensk kronprins[rediger | rediger kilde]

I 1809 gjorde svenske offiserer opprør mot kong Gustav IV Adolf etter det katastrofale nederlaget mot Det russiske keiserdømmet og tapet av Finland.[20] Den avsatte kongens barnløse onkel, Karl XIII, ble valgt til ny svensk konge.

Rytterstatuen av kong Karl III Johan på Slottsplassen i Oslo.

Tronfølgen ble sikret i 1810 ved at kongen adopterte prins Christian August av Augustenborg.[21] Prinsen hadde utmerket seg som president for den norske regjeringskommisjonen og som øverstkommanderende for de norske styrkene ved Fredriksten festning da svenskene begynte sitt hærtog i 1808.[21] Som svensk kronprins tok han navnet Carl August. Men Carl August døde brått allerede samme år som han kom til Sverige som tronarving.[21]

Den danskfødte svenske kronprins Christian Augusts plutselige død i mai 1810 skapte en vanskelig situasjon i Sverige og general Georg Adlersparre fryktet at de såkalte gustavianerne skulle samle seg om prins Gustav som ny kronprins. Adlersparre rådet Karl XIII og statsrådet at de snarest tilbød tronen til den avdødes eldre bror, hertug Fredrik Kristian II av Holstein-Augustenburg og å få den franske keiser Napoleons godkjennelse. For sikkerhets skyld ble det sendt to kurerer til Frankrike for å få Napoleons godkjenning av ny kronprins, den ene kureren var friherre og løytnant Carl Otto Mörner. Mörner hadde siden 1808 hatt den oppfatning at kun en fransk marskalk kunne løfte Sverige ut av dets forfall og lede en revansj mot Russland og dets erobring av Finland. Ved nyheten om kronprinsens død bega Mörner seg til Stockholm for å virkeliggjøre sine tanker, som blivende svoger av hovkansleren Gustaf af Wetterstedts ble han tiltrodd det ene kureroppdraget.[22]

Løytnant Otto Mörner ankom Paris 20. juni 1810, så snart han hadde levert sin kurermelding med den svenske regjeringens forslag om en dansk prins som kronprins begynte han ivrig å arbeide for sitt eget forslag. En fransk venn fra et tidligere besøk anbefalte han å ta kontakt med Jean Baptiste Bernadotte, noe Mörner klarte ved hjelp av den svenske generalkonsulen Elof Signeul. I møte med Bernadotte hevdet Mörner at han talte på vegne av mange svensker, da han spurte om den franske marskalken ville bli svensk kronprins. Bernadotte var reservert, men avviste ikke tilbudet og Mörner møtte deretter general Fabian Wrede, som tilfeldigvis befant seg i Paris. Mörner klarte å vinne general Wredes støtte og besøkte så Bernadotte som da viste klar interesse for forslaget og anslo at Napoleon ikke ville motsette seg det. Med dette svaret og et brev hvor general Wrede lovpriste Bernadotte forlot Mörner Paris den 29. juni.[22] Etter hjemkomsten til Stockholm den 12. juli oppsøkte Mörner utenriksminister Lars von Engeström samt hovkanslern, statsråd Gustaf af Wetterstedt, som «til sin store forbauselse» fikk informasjon om forslaget til ny kronprins. Mörner ble deretter nektet adgang til riksdagen i Örebro samme måned.[23]

Sveriges minister i Paris, friherren Gustaf Lagerbielke, fikk først etter Mörners avreise kunnskap om dennes egenrådige oppdrag. Både hos han og hos den svenske regjering vekte Mörners aktivitet harme og bestyrtelse. Man forsøkte med trusler og advarsler stoppe hans videre aktivitet, da han fikk støtte i Stockholm ble han pålagt å holde seg ved sitt regiment i Uppsala. Kampanjen for Bernadotte fortsette og hans tilhengere ble etterhvert et slags parti. Napoleon avventet med å si hvem han ønsket som svensk tronfølger og det bidro til å holde flere muligheter åpne. Den danske kongen Frederik VIs åpne ønske om den svenske kronen undergravde Fredrik Kristian av Augustenborgs stilling og hindret han i å åpent svare ja på tilbudet. Riksdagen ble åpnet i Örebro den 30. juli. Den svenske regjeringen fastholdt etter noe nøling sitt første forslag og stendenes sekreta utskott hadde i samsvar med det allerede den 11. august avgitt sin uttalelse til fordel for hertugen av Augustenborg. Den franske kjøpmannen Jean Antoine Fournier ankomst til Örebro og hans arbeide for Bernadottes kandidatur fikk imidlertid mange av riksdagsmennene til å endre oppfatning. At Napoleon tilbakekalte sin chargé d'affaires i Stockholm, Désaugiers, som hadde støttet Frederik VI, antydet at Napoleon neppe ville være misfornøyd med valget av Jean Baptiste Bernadotte som svensk tronarving.[22][24]

I Riksdagen gav Karl XIII omsider sitt samtykke. Det sekreta utskottet ble informert og holdt den 16. august 1810 en ny votering, som med 10 stemmer mot 2 godkjente valget av den franske marskalken. Den 21. august ble han valgt av stendene under stormende jubel til kronprins.[24] Den allmenne følelse av behovet for en sterk ledelse med tanke på de dårlige tidene, ulykkene året før og senest anarkiet ved lynsjingen av Axel von Fersen medvirket vesentlig til valget av Bernadotte, men også håpet om at med en fransk marskalk og med Napoleons hjelp få revansj mot Russland og få tilbake Storfyrstedømmet Finland. Nølende gav Napoleon sitt samtykke og den 23. september skrev han en fullmakt for Bernadotte å ta tittel og rang som kronprins av Sverige.

Bernadotte ble løst fra sine forpliktelser som fransk undersått og avreiste fra Paris den 30. september 1810. Han ankom Danmark i midtet av oktober og antok den 19. oktober på det svenska konsulatet i Helsingør i Helsingör den lutherske tro i nærvær av erkebiskop Jakob Axelsson Lindblom, prostene Palm og Nordvall og noen svensker.[25] Bernadotte bad om å få bli alene med erkebiskopen, og etter en time kom denne ut med ordene: «Jeg hadde forberedt meg på å gi han en kort innføring om forskjellene mellom våre trosbekjennelser og han har holdt for meg en forelesning om alle religioner siden verdens skapelse.» Dagen etter, den 20. oktober steg han iland i Helsingborg. Den 23. oktober på morgenen forlot han Helsingborg og ankom samme dag til Kristianstad, den 24. til Växjö, den 25. til Jönköping, den 26 til Linköping, dagen etter til Nyköping samt den 28 til Wahrendorffs eiendom Sturehov. Han overnattet deretter på Drottningholm slott.[26]

Sitat Jag har sett kriget på nära håll, jag känner alla dess gissel, ock det finns ingen erövring, som kan trösta forsterlandet för dess barns utgjutna blod på främmande jord. Freden är en klok och upplyst regerings enda ärofulla mål. Det är icke en stats utsträckning, som gör dess styrka och självständighet, det är dess lagar, dess handel, dess arbetsflit och framför allt dess nationalanda. Sverige har lidit stora förluster, men det svenska namnets ära har härav icke lidit men. Sitat
– Karl Johan i sin første tale til stendene i Riksdagen i 1810.[27]

Den 2. november holdt Jean Baptiste Bernadotte sitt høytidelige inntog i Stockholm og mottok den 5. november i Rikssalen stendenes hyllest, etter å ha avlagt troskapsed til Karl XIII og av han blitt adoptert under navnet Carl Johan. Den landflyktige franske offiseren Charles Jean-Baptiste de Suremain, da i svensk tjeneste, skriver i sine memoarer om Bernadottes ankomst til Stockholm: «Jag for min del ble forbløffet over hvor vel en tidligere revolusjonssoldat falt inn i prinsrollen.»[28]

Carl Johan fikk i tiden etter han ble kronprins en mengde hederstegn som følge av hans inntreden i det svenske kongehuset Blant annet ble han 21. november 1810 utnevnt til "förste ledamot" (med senare terminologi hedersledamot) av Kungliga Vetenskapsakademien.[29]

Blant de problemene Sverige sto overfor var finanskrise, med høy inflasjon og høy utenlandsgjeld,[30] utgiftene til finskekrigen belastet landets økonomi[31] og i 1809 ble Sveriges Riksbank tvunget til å gå vekk fra sølvmyntfoten. Under riksdagen i 1812 satte Karl Johan frem forslag om betalingsnekt til kreditorer i land under fransk kontroll.[32] Forslaget var begrunnet med at Frankrike holdt tilbake svenske skip og fordringer.[32] Det ble vedtatt og reduserte utenlandsgjelden fra rundt 11 millioner riksdaler til omlag 4 millioner riksdaler.[32]

1812 års politikk[rediger | rediger kilde]

Kronprins Karl Johan i 1811. Maleri av François Gérard (1770–1837).

Kronprins Karl Johans personlighet og erfaring med europeisk politikk, noe som den svenske utenriksledelsen manglet, gjorde inntrykk.[33]

Karl Johan medförde till Sverige sina tvivel på det napoleonska väldets bestånd och rättade sin politik därefter. Napoleon själv drev honom genom sitt övermod åt samma håll, då han omedelbart efter Karl Johans ankomst till Sverige tvingade Sverige att utfärda en krigsförklaring mot England. Karl Johan visade snabbt intresse för tanken att stärka Sverige genom att förvärva Norge medan han visade mindre intresse av att försöka återerövra Finland. Kriget mot England fördes som låtsaskrig och handelsförbindelserna upprätthölls i smyg; dessutom började Karl Johan efter hand att närma sig Ryssland medan förhållandet till Frankrike antog en alltmer kylig karaktär.[34]

Genom att i början av 1812 låta besätta Svenska Pommern utan föregående krigsförklaring bröt Napoleon omsider själv freden och gav Karl Johan just vad han behövde: ett botemedel mot den svenska folkopinionens Napoleonsdyrkan. Närmare underhandlingar inleddes genast mellan Sverige och Ryssland, vilka snart medförde konventionerna i Petersburg och Stockholm (5 och 9 april 1812), som ytterligare befästes under de sista dagarna av augusti genom ett möte i Åbo mellan kronprinsen och tsar Alexander I. Genom dessa fördrag förband sig Sverige att aktivt delta i striden mot Napoleon, mot det att Ryssland lovade att dessförinnan arbeta för att Sverige skulle få Norge; dessutom slöts i en hemlig artikel i Åbo ett så kallat familjefördrag mellan de båda furstarna, huvudsakligen till skydd för Karl Johans dynasti. De lockande anbud, som under denna tid och efteråt från fransk sida framställdes, motstod Karl Johan däremot; i stället slöts vid Riksdagen år 1812 den 18 juli Freden i Örebro med England, och 3 mars 1813 i Stockholm alliansfördrag med samma makt, varjämte andra sådana slöts med Preussen och Spanien. Den ursprungliga planen, Norges förvärvande åt Sverige redan under 1812, kunde emellertid inte förverkligas på grund av åtskilliga omständigheter – händelsernas utveckling vid det franska krigståget mot Ryssland, Englands dröjsmål att lova sitt biträde, den långa tiden för svensk upprustning samt en viss obenägenhet hos Karl Johan att bryta löst, förrän nödvändigheten krävde det – och han tvingades då i stället på våren 1813, utan att dessförinnan ha erhållit Norge, till Tyskland överföra de 30 000 man, som utlovats som Sveriges kontingent. På ett möte i Trachenberg i Schlesien (9–12 juli) mellan honom samt Rysslands och Preussens monarker kom man överens om en plan för det stundande fälttåget, för vilket Karl Johan fick befäl över den så kallade nordarmén, bestående av svenskarna samt omkring 95 000 preussare och ryssar.[34]

En intressemotsats förelåg dock alltjämt mellan de allierade, som på kontinenten hade att återvinna förlorade områden, och Sverige, som under frammarschen där alltmer avlägsnades från sitt mål i striden, Norge, och Karl Johan sökte under sådana förhållanden både spara de svenska trupperna för den blivande uppgörelsen med Danmark och över huvud undvika en alltför oförvägen krigföring, som kunnat kosta Sverige dess fälthär och kanske honom själv tronföljden. Under slaget vid Grossbeeren den 23 augusti 1813 och slaget vid Dennewitz den 6 september 1813 fick de preussiska trupperna bära den tyngsta bördan av Berlins försvar; särskilt det svenska artilleriet under Carl von Cardell fick dock tillfälle att utmärka sig. Även under "folkdrabbningen" slaget vid Leipzig den 16–19 oktober fick de svenska trupperna endast mot slutet verksamt ingripa i striden. Medan därför de övriga förbundna förföljde den slagne Napoleon in över Frankrikes gränser, drog sig Karl Johan norrut för att i Holstein tvinga Danmark till eftergift. Efter striden vid Bornhöved 7 december, Frederiksorts kapitulation 19 december och Glückstadts uppgivande 4 januari 1814 nödgades Danmark också ge vika och i Kielfreden 14 januari avträda Norge till kungen av Sverige.[35]

Karl Johan förde därpå sin här åter söderut, men stannade i Belgien, dels på grund av misshälligheter med de allierade, som åsidosatte honom, dels till följd av naturlig motvilja att med militär trupp bryta in i sitt gamla fädernesland. Sedan Napoleon störtats och Bourbonerna återkallats, återvände Karl Johan norrut för slutuppgörelsen med Norge. Där hade under tiden Kielfredens verkställighet undanskjutits genom ståthållaren prins Kristian Fredriks (sedermera kung Kristian VIII av Danmark) val till kung i en självständig norsk monarki på basis av Eidsvollförfattningen av 17 maj 1814. Stormakternas föreställningar och de av Karl Johan anförda svenska truppernas framgångar framtvingade konventionen i Moss den 14 augusti 1814, genom vilken kung Kristian Fredrik tvingades nedlägga sin regeringsmyndighet i Norge, och efter underhandlingar mellan svenska kommissarier och norska stortinget om för föreningen nödvändiga ändringar i norska grundlagen följde 4 november 1814 Karl XIII:s val som Norges kung. Sveriges ställning var sålunda sedan 1810 snabbt förändrad, Karl Johan hade ryckt upp det ur dess vanmakt efter statsvälvningen, åter förvärvat det ett ansett namn bland Europas stater och trots alla svårigheter genomfört sin avsikt med 1812 års politik, Norges fästande vid Sverige.[36]

Kielfreden[rediger | rediger kilde]

I 1813 gikk Sverige under Karl Johan med i den sjette koalisjonen mot sin tidligere keiser Napoleon og var med i det seierrike slaget ved Leipzig i 1813.

Da Napoleons endelige nederlag syntes uunngåelig, angrep Karl Johan Danmark og kong Frederik VI ble tvunget til å slutte fred.[37] Etter fire dagers intensive forhandlinger i Kiel mellom den danske forhandleren Edmund Bourke, den svenske forhandleren Gustaf af Wetterstedt og den engelske forhandleren Edward Thornton, avstod den dansk-norske kongen Frederik VI Norge til Sverige om morgenen 15. januar 1814.[37] De gamle norske besittelsene Island, Grønland og Færøyene fulgte ikke med og skulle heretter tilhøre Danmark.[37]

Norge skulle ifølge Kieltraktaten heretter være et kongerike forent med Sverige i union. Den svenske kongen forpliktet seg til å la nordmennene beholde de lover, rettigheter og friheter som gjaldt på det tidspunkt freden ble sluttet. I tillegg forpliktet kongen av Sverige seg til å påta seg en del av den dansk-norske statsgjelden. Som kompensasjon for Norge fikk Fredrik VI Vor-Pommern fra Sverige. To hemmelige artikler ga den danske kongen en million riksdaler til å utruste et korps mot Napoleon og garanterte hans personlige eiendomsrett til grevskapet Larvik.[37]

I Kiel mottok Karl Johan rapporter fra agentene han hadde i Norge om at nordmennene ville reagere med væpnet motstand om landet ble forsøkt innlemmet i Sverige.[37]

Karl Johan sørget også for å holde seg løpende orientert om utviklingen i Norge våren 1814. Da han så gikk inn i Norge med en hær utpå sommeren, erfarte han at nordmennene ytet god og væpnet motstand, både ved Matrand og ved Lier skanse. Disse trefningene ga nordmennene et bedre forhandlingsgrunnlag for sin posisjon i unionen, og det er lagt vekt på at både Christian Frederik og Karl Johan handlet klokt i forhandlingene som fulgte og som resulterte i den såkalte Mossekonvensjonen.

Karl Johan som unionskonge[rediger | rediger kilde]

Det norske Stortinget valgte Karl II til norsk konge den 4. november 1814 og noen dager senere kom Karl Johan på sitt første besøk til Christiania sammen med sønnen.[2]

Kroningen av Karl III Johan i Nidarosdomen i 1818.

I 1816 ble Karl Johan stattholder i Norge. Da Karl II døde i 1818 overtok Karl Johan som konge og ble kronet til konge i begge land; den 11. mai i Storkyrkan i Stockholm og 7. september i Nidarosdomen i Trondheim.

I de første årene kom striden om fordelingen av den dansk-norske statsgjelden og norske krav på de gamle skattlandene i Nord-Atlanteren til å forsure forholdet mellom Danmark og Norge. Gjennom forhandlinger klarte Karl Johan å få den norske delen av statsgjelden nedsatt.[2]

Det oppsto også konflikter i forbindelse med nordmennenes ønske om å feire 17. mai.[2]Selv om det ble tillatt å markere 17. mai, holdt kongen alltid et visst oppsyn med feiringen.

Karl III Johan ville knytte de to landene tettere sammen, men det var den norske Grunnloven til hinder for. Han kom derfor med forslag om endringer av Grunnloven og forslag som ville medføre at han fikk mer makt. Dette ble avvist av Stortinget hver gang og medførte stridigheter. Det sentrale punktet var vetoretten, hvor Stortinget hadde fått igjennom at kongen kun skulle ha utsettende veto i lovspørsmål.[2]

Likevel kan man si at han hadde forståelse for innholdet og tankegangen i den norske Grunnloven og ble med årene mer opptatt av å bevare den.[2]

Kong Karl III Johan har satt flere spor etter seg i Norge. Han ga store pengegaver til opprettelse av barneasyler, som f.eks. Børneasylet i Drammen[38] og til diverse kulturelle organisasjoner. Det var også han som initierte byggingen av Det kongelige slott i Oslo.

Svensk innenrikspolitikk[rediger | rediger kilde]

Fra sine år i Frankrike hadde Karl Johan kunnskap om bank- og finansvesen og var vel kjent med fordelene ved en stabil økonomisk politikk.[39] Han arbeidet derfor for å stabilisere de svenske finansene ved å stoppe inflasjonsdrivende seddeltrykking og ved balanse i statens utgifter.[40] For å bedre tilgang til kreditt tok han initiativ til opprettelse av sparebanker etter britisk mønster, hvor de første sparebankene ble opprettet i 1810.[41]

Ettermæle[rediger | rediger kilde]

Karl Johan var nøye med å understreke at han var valgt av de svenske stendene til å bli konge, hans stilling var derfor bygd på borgernes frie valg.[42] Karl Johan lærte seg aldri svensk og det ble snakket fransk ved det svenske hoffet i hele hans regjeringstid.

Det er oppstilt en rekke monumenter over Karl Johan, foran slottet i Oslo står Karl Johan-monumentet med kongen til hest, det er også monumenter i Stockholm, Norrköping og Örebro.

Dekorasjoner[rediger | rediger kilde]

Karl III Johan var innehaver av følgende ordener, medaljer og dekorasjoner.

Stamtavle[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ a b c d e f g Alan Palmer 1992, s. 22
 2. ^ a b c d e f g h Erik Bjørnskau: Karl 3 Johan fra Norsk biografisk leksikon
 3. ^ a b c Herman Lindqvist side 12
 4. ^ Alan Palmer 1992, s. 24
 5. ^ Erik Bjørnskau 1999, s. 32
 6. ^ a b Herman Lindqvist side 13
 7. ^ Erik Bjørnskau 1999, s. 29
 8. ^ Erik Bjørnskau 1999, s. 34-39
 9. ^ a b Almén, (1893), s. 2ff
 10. ^ Alternativt den 6 november 1791. Källa: Almén, (1893), s. 2ff
 11. ^ Nordisk Familjebok, sp. 989
 12. ^ a b På forskningsfärd efter Bernadotteminnen och andra resor, F. U. Wrangel, Albert Bonnier förlag, Stockholm 1917, s. 228ff, 330
 13. ^ a b c d Nordisk Familjebok, sp. 990
 14. ^ a b Almén, (1893), s. 8
 15. ^ Nordisk Familjebok, sp. 990-991
 16. ^ Hexmasters faktoider: Bernadottes tatuering, hämtad 3 januari 2010
 17. ^ Hade Karl XIV en revolutionär tatuering? popularhistoria.se
 18. ^ Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; ingen tekst ble oppgitt for referansen ved navn NF991
 19. ^ Nordisk Familjebok, sp. 991-992
 20. ^ «Däremot visar det långvariga missnöjet med kungen och de olika konspirationerna att kuppen i sin helhet inte var en tillfällighet. På flera plan går det att se hur kungens ställning alt mer urholkades. I botten låg kritiken mot utrikespolitiken.», fra Finska kriget 1808-1809, side 262
 21. ^ a b c Knut Mykland: Christian August fra Norsk biografisk leksikon
 22. ^ a b c Nordisk Familjebok, sp. 992
 23. ^ Lagerqvist, Lars O., 1929-. - Bernadotternas drottningar / Lars O. Lagerqvist. - 1979. - ISBN 91-0-042916-3 (inb), s. 9
 24. ^ a b Nordisk Familjebok, sp. 993
 25. ^ Ny svensk historia, Carl XIV Johan – Carl XV och deras tid 1810–1872, E. Lindorm/B.Lindorm/O.Hilding 1979 ISBN 91-46-13374-7, s. 14
 26. ^ Carl Johan : ett karaktärsporträtt, Alma Söderhjelm, Bonnier, Stockholm 1939, s. 240ff
 27. ^ Olof Sjöström 2009, s. 92-94
 28. ^ Beckman, Margareta, Jean-Baptiste Bernadotte : från revolutionssoldat till svensk kronprins, Prisma, Stockholm, 2003. - ISBN 91-518-4084-7 (inb), s. 11
 29. ^ Dahlgren Erik Wilhelm red.,  (1915). Kungl. svenska vetenskapsakademien: personförteckningar 1739-1915. Almqvist & Wiksell, Stockholm (swe). Komplett lista över invalda 1739-1915 inklusive ledamotsnummer, datum för inval och mycket kort biografisk beskrivning.
 30. ^ Olof Sjöström 2009, s. 141
 31. ^ Olof Sjöström 2009, s. 95
 32. ^ a b c Olof Sjöström 2009, s. 80-83
 33. ^ Nordisk Familjebok, sp. 993-994
 34. ^ a b Nordisk Familjebok, sp. 994
 35. ^ Nordisk Familjebok, sp. 994-995
 36. ^ Nordisk Familjebok, sp. 995
 37. ^ a b c d e Kielfreden fra Eidsvoll 1814
 38. ^ Strømsø Børne-asyl av Astrid K. Natvig
 39. ^ Olof Sjöström 2009, s. 96
 40. ^ Olof Sjöström 2009, s. 97
 41. ^ Olof Sjöström 2009, s. 123
 42. ^ Ekedahl 2010, s. 11-12

Litteratur[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]


Forgjenger:
 Karl II 
Konge av Sverige
Etterfølger:
 Oscar I 
Konge av Norge