Échelle courte og échelle longue

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk

Échelle courte og échelle longue er to franske begreper på skalaer med høye tall. Den første kjente bruken av disse begrepene var ved den franske matematikeren Geneviève Guitel i 1975.[1] Mange land, deriblant de fleste europeiske land, for eksempel Norge, bruker den lange skalaen (échelle longue), mens for eksempel de engelsk-talende land bruker den korte skalaen (échelle courte). I alle slike land oversettes navnene til det lokale språket, mens noen språk, spesielt i Øst-Asia, har skalaer som er forskjellig fra både échelle longue og courte.

Échelle longue er den lange skalaen, hvor hvert nye tall over en million er 1 000 000 ganger den forrige: billion betyr en million millioner (1012, eller (106)2), trillion betyr en million billioner (1018, eller (106)3), og så videre.
Échelle courte er den korte skalaen, hvor hvert nye tall over en million er 1 000 ganger den forrige: billion betyr et tusen millioner (109), trillion betyr et tusen billioner (1012), og så videre.

For tall som er mindre enn en milliard (< 109), er de to skalaene identiske. For en milliard og mer er de ulike ved å benytte forskjellige verdier. Disse falske synonymene kan skape forvirring.

Sammenlikning[rediger | rediger kilde]

Den samme tall-verdien har to forskjellige navn, utifra om du bruker échelle courte eller longue. Tilsvarende har det samme navnet to forskjellige verdier, utifra hvilken skala du bruker.

Hver skala har en logisk forklaring – hvor échelle courte er basert på potensen av tusen, er échelle longue basert på potensen av en million. I begge skalaene betyr forstavelsen bi- 2, tri- betyr 3 og så videre, men disse indikerer kun egentlig potens (av 1 000 000) i échelle longue. I échelle courte refererer de til en potens (av 1 000) én mer forstavelsen tilsier.

Forholdet mellom verdiene og navnene i disse to kan bli beskrevet slik:

 Vitenskapelig notasjon   Tallverdi   Échelle courte   Échelle longue 
Navn Logikk Navn Logikk
 10 0   én  én 1 000 0000.0
 10 3  1 000   tusen 1 0000+1  tusen 1 000 0000.5
 10 6  1 000 000   million 1 0001+1  million 1 000 0001.0
 10 9  1 000 000 000   billion 1 0002+1  milliard 1 000 0001.5
 1012  1 000 000 000 000   trillion 1 0003+1  billion 1 000 0002.0
 1015  1 000 000 000 000 000   quadrillion 1 0004+1  billiard 1 000 0002.5
 1018  1 000 000 000 000 000 000   quintillion 1 0005+1  trillion 1,000,0003.0
 1021  1 000 000 000 000 000 000 000   sextillion 1 0006+1  trilliard 1 000 0003.5

Forhold mellom navnene og verdiene i dem kan bli beskrevet slik:

 Navn   Échelle courte   Échelle longue 
 Vitenskapelig notasjon   Logikk   Vitenskapelig notasjon   Logikk 
Million 106  1 0001+1  106  1 000 0001 
Billion 109  1 0002+1  1012  1 000 0002 
Trillion 1012  1 0003+1  1018  1 000 0003 
  For å komme fra en verdi til neste, multipliser du med tusen For å komme fra en verdi til neste, multipliser du med en million.

Historie[rediger | rediger kilde]

Siden det finnes ulike skalaer, må en være på vakt under sammenlikning av høye tall i ulike språk eller land, eller tolkning av gamle skrifter i land hvor den dominerende skalaen har endret seg over tid. For eksempel kan historiske britisk-engelske, franske og italienske tekster stå i enten échelle courte eller longue, avhengig av hvor gammelt det er, siden alle de tre landene har brukt begge systemene gjennom ulike tider. I dag bruker Storbritannia offisielt échelle courte, mens både Frankrike og Italia bruker échelle longue.

Før 1974 brukte britisk engelsk ordet billion, etter 1961 fransk ord billion, etter 1994 italiensk ord bilione, tysk Billion, nederlandsk biljoen, svensk biljon, finsk biljoona, dansk billion, spansk billón og europeisk portugisisk bilião (hvor brasiliansk portugisisk kan staves annerledes) betyr alle 1012, i échelle longue. Derfor oversettes hver av disse til norsk billion (1012 i échelle longue).
På den andre siden den brukte britisk engelsk etter 1974 ordet billion, amerikansk engelsk billion, før 1961 fransk billion, før-1994 italienske bilione, brasiliansk portugisisk bilhão og den walisiske biliwn betyr alle 109 i échelle courte. Hver av disse oversettes til norsk «milliard» (109 i échelle longue) og ikke «billion» (1012 i échelle longue).

Uttrykkene «billion» og «milliard» betydde begge opprinnelig 1012 da de ble introdusert.

Land som bruker échelle longue har satt «milliard» til verdien 109, som førte til at «billion» forble på sin opprinnelige verdi 10 12 og så videre for høye tall. De nye uttrykkene billiard, trilliard osv. ble introdusert.
Noen land som bruker échelle courte har redefinert «milliard» til 109, med «trillion» redefinert til 1012 og så videre for høye tall.
Mange land som bruker échelle courte, har sløyfet «milliard» og fortsatt med «billion» med sin nye verdi 109, igjen med lavere verdi for «trillion» og så videre for høye tall.

Tidslinje[rediger | rediger kilde]

 Dato  Hendelse
1200-tallet Ordet «million» var brukt før 1300-tallet, hvor Maximos Planoudes (ca. 1260-1330) var en av de første kjente brukere.[2]
1475 Den franske matematikkeren Jehan Adam fant på ordene bymillion og trimillion, som betydde 1012 og 1018.[3]
Sitat ...item noctes que le premier greton dembas vault ung, le second vault [...her er visst noen ord utelatt...] cent, le quart vult mille, le Ve vault dix M, le VIe vault cent M, le VIIe vault Milion, Le VIIIe vault dix Million, Le IXe vault cent Millions, Le Xe vault Mill Millions, Le XIe vault dix mill Millions, Le XIIe vault Cent mil Millions, Le XIIIe vault bymillion, Le XIIIIe vault dix bymillions, Le XVe vault mil bymillions, Le XVIe vault mil bymillions, Le XVIIe vault dix Mil bymillions, Le XVIIIe vault cent mil bymillions, Le XIXe vault trimillion, Le XXe vault dix trimillions... Sitat
– Jehan Adam

Oversettelse:«Legg også merke til at den første telleren nedenfra står for én, den andre står for [...] hundre, den fjerde står for tusen, den femte står for ti tusen, den sjette står for ett hundre tusen, den syvende står for en million, den åttende står for ti millioner, den niende står for ett hundre millioner, den tiende står for ett tusen millioner, den ellevte står for ti tusen millioner, den tolvte står for ett hundre tusen millioner, den trettende står for billion, den fjortende står for ti billioner, den femtende står for hundre [mil i originalen er en åpenbar feil] billioner, den sekstende står for tusen billioner, den syttende står for ti tusen billioner, den attende står for hundre tusen billioner, den nittende står for trimillion, den tjuende står for ti trimillioner...»

1484
Extract from Chuquet's manuscript
Den franske matematikeren Nicolas Chuqet, brukte i sin artikkel Triparty en la science des nombres[4][5]ordene byllion, tryllion, quadrillion, quyllion, siclion, septyllion, ottyllion og nonyllion til å representere 1012, 1018 osv. Chuquets arbeid ble ikke utgitt før på 1870-tallet, men mesteparten ble kopiert uten navngivelse ved Estienne de La Roche og utgitt i hans bok fra år 1520, L'arismetique.[3]
Sitat ... Item lon doit savoir que ung million vault mille milliers de unitez, et ung byllion vault mille milliers de millions, et [ung] tryllion vault mille milliers de byllions, et ung quadrillion vault mille milliers de tryllions et ainsi des aultres : Et de ce en est pose ung exemple nombre divise et punctoye ainsi que devant est dit, tout lequel nombre monte 745324 tryllions 804300 byllions 700023 millions 654321. Exemple: 745324'8043000'700023'654321 ... Sitat
– Nicolas Chuqet
[4]

Oversettelse: «...Saken er at en skal vite at en million er verdt tusen tusen enheter, og en byllion er verdt en tusen tusen millioner, og en tryllion er verdt tusen tusen byllioner, og en quadrillion er verdt tusen tusen tryllioner, og så videre. Et eksempel følger, et tall delt opp og understreket som nevnt tidligere, det hele tallet kan være 745324 tryllioner 804300 byllioner 700023 millioner 654321. Eksempel: 745324'804300'700023'654321 [Den siste 0-en i 8043000 er en åpenbar feil] ...»

1549 Jacques Pelletier du Mans brukte uttrykket milliard («milliart») for Million de Millions, dvs. 1012. Han la til betydningen av tidligere bruk ved den franske lærde Guillaume Budé (1467–1540).[3]
1600-tallet De tradisjonelle sekssifrede grupperingene ble splittet opp i tresifrede grupper. I Frankrike og Italia begynte noen forskere å bruke «billion» som 109, «trillion» som 1012 osv. Dette ga opphav til den senere échelle courte. De fleste forskere sa enten tusen million eller endret betydningen av Pelletier-begrepet, milliard, fra million million til tusen million.[2] «Milliards» betydning her har noen ganger blitt brukt i England,[6] men var allment brukt i resten Europa for å beholde Chuquets opprinnelige échelle longue-billion.
1676 Den første utgitte bruk av «milliard» som 109 fant sted i Nederland[2]
Tidlig på 1700-tallet Betydningen av «billion» i échelle courte ble bragt ut til de britiske amerikanske koloniene.
1729 Den første amerikanske opptreden av échelle courtes verdi for en million som 109 ble utgitt i boka Greenwook, skrevet anonymt av professor Isaac Greenwood ved Harvard College.[2]
Tidlig på 1800-tallet Frankrike skiftet allment til échelle courte, og ble fulgt av USA, hvilket startet opplæring i skolen. Mange franske leksikon fra 1800-tallet utelot enten échelle longue eller kalte det «et nå foreldet system».
1926 H. W. Fowlers A Dictionary of Modern English Usage la merke til:
Sitat Det bør huskes at [«billion»] ikke betyr det samme på amerikansk (som følger det franske) som det gjør på britisk. For oss betyr det en million i annen, dvs. en million million (1 000 000 000 000), for amerikanere betyr det tusen ganger seg selv to ganger, eller tusen millioner (1 000 000 000), det vi kaller en milliard. Siden billion for oss er ubrukelig unntatt for astronomer, er det noe vi ikke kan bekrefte. Sitat
– H. W. Fowler
1948 Den niende General Conference on Weights and Measures foreslo den allmenne bruk av échelle longue, han ba échelle courte-land om å gå over eller tilbake til échelle longue. Forslaget ble vurdert, men ikke vedtatt.
1960 Den nittende General Conference on Weights and Measures vedtok SI-systemet, med dets eget sett med tall-prefikser. SI er på grunn av det uavhengig av skalaene som er i bruk. SI merker også språk-uavhengigheten av navn på noen høye talls navn og råder til flertydig uttrykk som billion, trillion osv.[7]
1961 Den franske regjeringen bekreftet échelle longue som deres offisielle skala i Journal Officiel (den offisielle franske regjeringsindikator).[8]
1974 Den britiske statsministeren Harold Wilson forklarte i et skrevet svar til the House of Commons at Storbritannias regjeringsstatistikker fra da av skulle bruke échelle courte. Hansard rapporterte det den 20. desember 1974:
Sitat Mr. Maxwell-Hyslop spurte statsministeren om han gjøre det til administrasjonens standard at når Ministers bruker ordet «billion» i noen offisielle taler, tekster eller svar til spørsmål fra regjeringen, at de vil, for å slippe misforståelser, bare bruke den britiske betydningen av 1 million million og ikke i betydningen som er brukt i Amerikas forente stater, som systemet hvor «billion» betyr 1 000 million. Sitat
– Hansard
Sitat Nei. Ordet «billion» er nå brukt internasjonalt som 1 000 million, og det ville forvirrende hvis britiske ministere skulle bruke det med noen annen betydning. Jeg ser at det ennå kunne bli tolket som 1 million million i dette landet, og jeg skal spørre mine kolleger for å forsikre meg om dette, hvis de bruker det, skulle det ikke være noen argumenter til den betydningen. Sitat
– Statsminister Harold Wilson
[9][10]

I siste kvartal av 1900-tallet valgte de fleste engelsk-talende land som Irland, Australia, New Zealand, Sør-Afrika, Zimbabwe osv. å enten følge denne trenden eller å bare bytte til échelle courte. Derimot vedvarer noe échelle longue-bruk i de fleste av disse landene. Échelle courtes offisielle status er ukjent.

1975 Den franske Geneviève Guitel introduserte de nye uttrykkene échelle courte og échelle longue til å representere de to tallsystemene.[1]
1994 Den italienske regjeringen bekreftet échelle longue som deres offisielle system.[11]

Bruk i dag[rediger | rediger kilde]

Échelle courte[rediger | rediger kilde]

Engelsk talende land og regioner[rediger | rediger kilde]

106 = en million, 109 = en billion, 1012 = en trillion
Australia Australia
Filippinene Filippinene (Engelsk-talende del): Noen échelle courte-or har blitt overført til filipino.
Hongkong Hongkong (Engelsk-talende del)
Irland Irland
Malaysia Malaysia (Multi-språklig)
New Zealand New Zealand
Singapore Singapore (Engelsk-talende del)
Storbritannia Storbritannia (se Wales under)
USA USA
Zimbabwe Zimbabwe (Engelsk-talende del)

Andre échelle courte-språk og -land[rediger | rediger kilde]

106 = en million, 109 = en milliard/billion, 1012 = en trillion osv.

Andre land bruker litt annerledes ord for 109 og 1012. De er nevnt i parentes. Ord som er avledet fra «milliard» er markert med fet skrift.

Albania Albania (miliard, trilion)
Brasil Brasil (bilhão, trilhão)
Burma Burma (מיליארד millyard, טריליון trillyon)
Bulgaria Bulgaria (милиард miliard, трилион trilion)
Estland Estland (miljard, triljon)
Indonesia Indonesia (miliar, triliun)
Iran Iran (میلیارد milyard, )
Israel Israel (מיליארד millyard, טריליון trillyon)
Latvia Latvia (miljards, triljons)
Litauen Litauen (milijardas, trilijonas)
Romania Romania (ro:milion, miliard, triliard kan brukes som 1015)
Russland Russland (миллиард milliard, триллион trillion)
Tyrkia Tyrkia (milyar, trilyon)
Ukraina Ukraina (мільярд milliard, трильйон trillion)
Wales Wales (biliwn, triliwn)

Échelle courte, men med annet system[rediger | rediger kilde]

Hellas Hellas (εκατομμύριο ekatommyrio «hundre myriader» (eller «hundre ti tusen», dvs. én million, 106) = 106; δισεκατομμύριο disekatommyrio «bi+hundred-myriad» = 109; τρισεκατομμύριο trisekatommyrio «tri+hundred-myriad» = 1012; τετράκις εκατομμύριο tetrakis ekatommyrio «quadri+hundred-myriad» = 1015, og så videre.)[12]

Échelle longue[rediger | rediger kilde]

106 = en million, 109 = en milliad/tusen million, 1012 = en billion, 1015 = en billiard/tusen billion, 1018 = en trillion osv.

Den tradisjonelle échelle longue er brukt av de fleste kontinental-europeiske land og land hvor språket stammer derfra (med viktige unntak som Hellas, Romania, Bulgaria og Brasil).

Andorra Andorra (Katalanskca:miliard eller mil milions, ca:bilió)
Argentina Argentina (Spansk:es:mil millones, billón)
Belgia Belgia (Fransk: fr:milliard, fr:billion; Nederlandsk: nl:miljard, nl:biljoen; Tysk: Milliarde, Billion)
Bosnia-Hercegovina Bosnia-Hercegovina (Bosnisk og kroatisk: bs:milijarda, bs:bilion; Serbisk: милијарда' milijarda, Билион bilion)
Chile Chile (Spansk: es:mil millones, es:billón)
Colombia Colombia (Spansk: es:mil millones, es:billón)
Costa Rica Costa Rica (Spansk: es:mil millones, es:billón)
Danmark Danmark (da:milliard, da:billion)
Den dominikanske republikk Den dominikanske republikk (Spansk: es:mil milliones, es:billón)
Ecuador Ecuador (Spansk: es:mil millones, es:billón)
El Salvador El Salvador (Spansk: es:mil millones, es:billón)
Finland Finland (Finsk: fi:miljardi, fi:bijoona; Svensk: sv:miljard, sv:biljon)
Frankrike Frankrike (fr:milliard, fr:billion)
Guatemala (Spansk: es:mil millones, es:billón)
Honduras (Spansk: es:mil millones, es:billón)
Island Island (is:milljarður, is:billjón)
Italia Italia (it:milliardo, it:bilione)[11]
Kroatia Kroatia (hr:milijarda, hr:bilijun)
Liechtenstein Liechtenstein (Tysk: de:Milliarde, de:Billion)
Luxembourg Luxembourg (Luxembourgsk: lb:miliard, lb:billioun; Fransk: fr:milliard, fr:billion; Tysk: de:Milliarde, de:Billion)
Mexico Mexico (Spansk: es:mil millones, es:billón)
Monaco Monaco (Fransk: fr:milliard, fr:billion)
Nederland Nederland (nl:miljard, nl:biljoen)
Norge Norge (milliard, billion)
Paraguay Paraguay (Spansk: es:mil millones, es:billón)
Peru Peru (Spansk: es:mil millones, es:billón)
Polen Polen (pl:miliard, pl:bilion)
Portugal Portugal (pt:mil milhões eller milhar de milhões, pt:bilião)
Serbia Serbia (sr:милијарда milijarda, sr:Билион bilion)
Slovakia Slovakia (sk:miliarda, sk:bilión)
Slovenia Slovenia (sl:miliarda, sl:bilijon)
Spania Spania (es:milliardo eller es:mil millnes, es:billón)
Sverige Sverige (sv:miljard, sv:biljon)
Sveits Sveits (Fransk: fr:milliard, fr:billion; Tysk: de:Milliarde, de:Billion; Italiensk: it:miliardo, it:bilione)
Tsjekkia Tsjekkia (cs:miliarda, cs:bilion)
Tyskland Tyskland (de:Milliarde, de:Billion)
Ungarn Ungarn (hu:milliárd, hu:billió eller ezer milliárd)
Uruguay Uruguay (Spansk: es:mil millones, es:billón)
Venezuela Venezuela (Spansk: es:mil millones, es:billón)
Østerrike Østerrike (Tysk: de:Milliarde, de:Billion)

Både échelle courte og échelle longue[rediger | rediger kilde]

Noen land bruker enten échelle courte eller échelle longue avhengig av hvilken språk som brukes.

106 = en million, 109 = ENTEN en billion (échelle courte) ELLER en milliard / tusen millioner (échelle longue), 1012 = ENTEN en trillion (échelle courte) ELLER billion (échelle longue) osv.
 Land   Échelle courte   Échelle longue 
Canada Canada[13] Engelsk (en:billion = 109, en:trillion = 1012) Fransk (milliard = 109, billion = 1012).
Puerto Rico Puerto Rico økonomisk og teknisk (billón = 109, trillón = 1012) Latin-amerikansk eksport-utgivelser (millardo eller mil millones = 109, billón = 1012)
Sør-Afrika Sør-Afrika[14] Engelsk (billion = 109, trillion = 1012) Afrikaans (miljard = 109, biljoen = 1012)

Verken échelle courte eller échelle longue[rediger | rediger kilde]

Følgende land bruker deres egne systemer og bruker verken échelle shorte eller longue:

 Land   Hovedsystem   Kommentar 
Bangladesh Bangladesh India India Nepal Nepal Pakistan Pakistan Det indiske tallsystemet  For hverdagsbruk, men échelle longue og courte kan være i bruk, se under.
Folkerepublikken Kina Folkerepublikken Kina
Japan Japan
Pakistan Pakistan Nord-Korea Nord-Korea Sør-Korea Sør-Korea
Det kinesiske tallsystem,
Det japanske tallsystem,
Det koreanske tallsystem 
Bruker alle et myriad-system for de høye tallene, spesielt ord og symboler opptil 1088.

Merknader på dagens bruk[rediger | rediger kilde]

Engelsk[rediger | rediger kilde]

Storbritannia[rediger | rediger kilde]

«Billion» har betydd 109 i de fleste utgitte skrifter i offentlig sektor i mange år nå. Den britiske regjeringen, BBC og de fleste andre krikasted eller utgitt massemedia, har brukt échelle courte i alle kontekster siden midten av 1970-tallet.

USA[rediger | rediger kilde]

I USA har échelles courte blitt brukt i skolen siden tidlig 1800-tallet. Det brukes derfor alltid.

Australia[rediger | rediger kilde]

I Australia bruker både utdanning, media utad og litteratur échelle courte på linje med andre engelsk-talende land. Dagens anbefaling fra the Australian Government Department of Finance and Deregulation (allment kjent som AusInfo) og den offisielle definisjonen, er échelle courte. Så sent som i 1999 så ikke det samme departementet på échelles courte som en standard, men bare brukt noen ganger. Noen skrifter bruker uttrykket tusen million til 109 når to mengder blir sammenliknet ved å bruke en felles enhet for en million.

Canada[rediger | rediger kilde]

I Canada brukes nå begge skalaene. Engelsk-talende regioner bruker kun échelle courte, mens fransk-talende regioner bruker échelle longue.

Sør-Afrika[rediger | rediger kilde]

Sør-Afrika bruker både échelle longue (i afrikaansk og noen ganger på engelsk) og échelle courte (på engelsk). I motsetning til Storbritannias skift i 1974, tok skriftet fra échelle longue til échelle courte tid med de fleste engelske utgivelser nå (2011) bruke échelle courte. Noen afrikaanske utgivelser prøvde en kort stund å bruke det «amerikanske systemet», men det har ført til kommentarer i papirene og har blitt misforstått av «Taalkommissie» (The Afrikaans Language Commission of the South African Academy of Science and Art)[14] og har dermed i de fleste opptredener blitt forlatt.

India, Pakistan og Bangladesh[rediger | rediger kilde]

Utenfor det økonomiske media kommer bruken av «billion» av bangladeshiske-, indiske- og pakistansk-engelske talere mye an på deres utdanning. Noen fortsetter å bruke den tradisjonelle britiske échelle longue. I hverdagslivet bruker bangladeshere, indere og pakistanere stort sett deres eget felles tallsystem, felles omtalt som det indiske tallsystemet – for eksempel bruker bangladeshiske-, pakistanske- og indisk-engelsk vanligvis ordene lakh til 100 000 , crore til 10 000 000 (dvs. 100 lakher) arab til milliard (dvs. 100 crorer, lakh lakher).[15]

Indonesia[rediger | rediger kilde]

Høye tall er vanlig i Indonesia, delvis fordi dets valuta (rupiah) er uttrykkes vanligvis i høye tall (den laveste vanlige verdi er Rp100 med Rp1000 sett på som standardenheten.) Uttrykket juta, tilsvarende en million (106), er vanlig i dagliglivet. Indonesia bruker offisielt ordet miliar (avledet fra nederlandske Miljard – échelle longue) til tallet 109 uten unntak. 1012 og høyere, følger Indonesia échelle courte, selv om 1012 heter triliun. Uttrykket seribu milar (tusen milliarder), eller noe sjeldnere sejuta juta (en million millioner), blir også brukt for 1012 mye sjeldnere. Uttrykk over triliun brukes ikke så ofte av indonesiere.

Italiensk[rediger | rediger kilde]

Italia – med Frankrike – var ett av Europas to land som delvis hadde gått over til échelle courte på 1800-tallet, men vendte tilbake til den opprinnelige échelle longue på 1900-tallet.

italiensk betyr ordet bilione offisielt 1012. I dagligtalen kan bilione bety både 109 og 1012, trilione både 1012 og (sjeldnere) 1018 og så videre.[16][17] Derfor blir de sjelden brukt, for å unngå flertydighet. Former som miliardo for 109, mille miliardi (tusen milliarder) for 1012, un milione di miliardi for 1015, un milione di miliardi for 1015, un miliardo di miliardi for 1018, mille miliardi di miliardi for 1021 er vanligere.[11]

Spansk[rediger | rediger kilde]

Millardo (milliard) blir noen ganger brukt i spansk-talende land for 109, men mil millones (tusen millioner) blir oftere brukt. Ordet billón blir noen ganger feilaktig brukt som i échelle courte i landene som har mer innflytelse fra USA, men dette blir sett på som uakseptabelt.[18]

Esperanto[rediger | rediger kilde]

Esperanto-ordene biliono, triliono osv. var tidligere flertydig, og både échelle longue og courte ble brukt presentert i ordbøker. Datidens versjon av hoved-esperanto-ordboka PIV, anbefaler échelle courte, og bruker grammatikken PMEG.[19] Flertydighet kan bli unngått ved å bruke den uoffisielle, men allment anerkjente endelsen -iliono, som tilsvarer échelle longue, dvs. det er vedlagt til et tall som indikerer potensen av en million, f.eks. duiliono (hvor du betyr to) = biliono = 1012, triiliono = triliono = 1018 osv. etterfulgt av 1×106X. eo:Miliardo er et entydig uttrykk for 109, og allment endelsen -iliardo for skalaene 1×10(6X+3), triilardo = 1021 og så videre.

Tilstedeværelse på de fleste kontinenter[rediger | rediger kilde]

Échelle courte og longue er begge representer på de fleste kontinenter, hvilken kommer an på språket. Eksempler:

Continent Échelle courte Échelle longue
Afrika Sør-Afrikansk engelsk Afrikaans
Nord-Amerika Amerikansk engelsk, Canadisk engelsk Amerikansk spansk, Canadisk fransk
Sør-Amerika Brasiliansk portugisisk Amerikansk spansk
Europa Britisk engelsk, Hiberno-engelsk, skotsk engelsk, walisisk engelsk, walisisk, bulgarsk, estisk, gresk, latvisk, litauisk, rumensk, tyrkisk, ukrainsk Dansk, nederlandsk, finsk, fransk, tysk, islandsk, italiensk, norsk, polsk, portugisisk, spansk, svensk og de fleste andre språk på det kontinentale Europa

Alternative tilnærminger[rediger | rediger kilde]

Entydige måter å identifisere høye tall er:

 • Den enkleste måten for moderate høye tall i skriftlig kommunikasjon er rett og slett å skrive hele tallet – dvs. 1 000 000 000 000 i stedet for å si en trillion (échelle courte) eller en billion (échelle longue).
 • Kombinasjoner mellom det entydige ordet «million», for eksempel: 109 = «tusen million»; 1012 = «en million million». Dette blir heller besværlig for tall over 1012.
 • Kombinasjoner mellom tall med mer enn tre sifre med million, som 15 300.
 • Vitenskapelig notasjon (også kjent som potens-form, for eksempel 1x109, 1x1010, 1x1011, 1x1012 osv.), teknisk notasjon (for eksempel 1x109, 10x109, 1x1012 osv.), eller data-programmeringsnotasjon (1e9, 1e10, 1e11, 1e12 osv.). Dette er den mest brukte framgangsmåten for forskere og matematikere, og de er begge entydige og praktiske.
 • SI-prefikser, for eksempel giga for 109 og terra for 1012. SI-systemet er uavhengig av hvilken skala som brukes. Bruk sammen med ikke-SI-enheter (f.eks. «gigakroner», «terrakopper») er uvanlige.

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ a b Guitel, Geneviève (1975). Histoire comparée des numérations écrites (fransk). Paris: Flammarion. s. 51-52, 566-574. 
 2. ^ a b c d David Eugene Smith (1925, gjenutgitt 1953). History of Mathematics (1925, republished 1953) (engelsk) (2 utg.). s. 84-86. Besøkt 10. juli 2011. 
 3. ^ a b c «Names of big numbers» (engelsk). Sizes, Inc. 2004. Besøkt 10. juli 2011. 
 4. ^ a b Chuquet, Nicolas (skrevet 1484, utgitt 1880). Triparty en la science des nombres (ISSN 9012-9458) (fransk). Aristide Marre, Bologna (Italy), 1880. 
     Idem. «Nicolas Chuquet's manuscript» (fransk). Published by www.miakinen.net. Besøkt 10. juli 2011. 
 5. ^ «Nicolas Chuquet's chapter» (fransk). Transcription by Michael Florencetime. 
 6. ^ Fowler, H. W. (1926). A Dictionary of Modern English Usage. Storbritannia: Oxford University Press. 
 7. ^ «Symbol- og navnskrivning og forklaring av verdiene of mengder – 5.3.7 andivelse-verdier av dimensjonsløse mengder eller mengder av dimensjon én». BIPM. Besøkt 10. juli 2011. 
 8. ^ «Décret 61-501 – page 4587, i.e. page 14 of 15 in this reference pdf and note 3 and erratum on page 7572, the last page of the pdf» (PDF). Journal Officiel. French Government. Besøkt 10. juli 2011. 
 9. ^ «"BILLION" (DEFINITION) – HC Deb 20 December 1974 vol 883 cc711-2W». Hansard Written Answers. Hansard. 20. desember 1974. 
 10. ^ Rowlett, Russ (1. november 2001). «Names of large numbers» (engelsk). University of North Carolina. Besøkt 11. juli 2011.  Og så gjenstår en referanse til Harold Wilsons vedtak fra 1974. Ellers er denne artikkelen et uvedtatt forslag til nye navn i échelle courte-systemet: «gillion», cf. giga tar over for "billion", og så fortsetter det greske systemet. Når en skriver 26 år etter Guitel, bruker Rowletts forslag det tvetidige begrepet amerikansk og eupopeisk i stedet for échelle longue og échelle courte. Merk at både Amerika og Europa bruker skalaer som kommer an på språket som brukes der og da.
 11. ^ a b c (italiensk) (55 utg.). Direttiva CE. 1994. s. 12 http://www.frareg.com/news/legislazione/ambiente/direttiva_1994_55_CE.pdf. Besøkt 11. juli 2011. 
 12. ^ Foundalis, Harry. «Greek Numbers and Numerals (Ancient and Modern)». Besøkt 11. juli 2011.  (del av gresk instruksjon på foundalis.com)
 13. ^ «Canadian government standards website» (engelsk). Can gov. 2010. Besøkt 11. juli 2011. 
 14. ^ a b Kotzé, E.F., Professor. «Taalkommissie se reaksie op biljoen, triljoen». Die Taalkommissie van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. 
 15. ^ «Million, Billion, Trillion – Lakh, Crore, Arab: made easy» (engelsk). Besøkt 11. juli 2011. 
 16. ^ wiktionary:bilione
 17. ^ wiktionary:trilione
 18. ^ «Diccionario Panhispánico de Dudas» (spansk). Besøkt 11. juli 2011. 
 19. ^ Wennergren, Bertilo (8. mars 2008). «Plena Manlibro de Esperanta Gramatiko» (esperanto). Besøkt 11. juli 2011. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]